Andmebaasi logo
 

Kaugseire Eestis 2018 : artiklikogumik

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2018

Kättesaadav alates

Autorid

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tartu Ülikooli Tartu observatoorium

Abstrakt

Kogumik on koostatud 2018. aasta Eesti kaugseirepäeval Tartu Ülikooli Tartu observatooriumis Tõraveres peetud ettekannete autorite kirjutatud tekstidest. Ettekandjad ülikoolidest ja riigiasutustest kutsuti kaugseirepäevale esitama ülevaateid keskkonnaseire rakendustest Eestis edendatavates kaugseirevaldkondades. Artiklite laad on valdavalt niisugune, et tekstid oleksid loetavad erineva akadeemilise taustaga lugejatele, ka neile, kes kaugseiretegevusega sageli kokku ei puutu, keda aga teemalahenduste praegune olukord huvitab. Kogumiku artiklid on iseseisvad tekstid, viiteid teistele sama kogumiku tekstidele artiklites ei ole. Koostajate eesmärk on olnud anda kogumikuga ülevaade enamikust keskkonna kaugseire uurimissuundadest ja uuringutulemuste rakendustest Eestis 21. sajandi teise kümnendi lõpus. Väljaande kaanel on kujutatud Laeva ümbruse metsaga alasid. Droonifoto tegi Viljo Allik Tartu Ülikooli Tartu observatooriumist. Kaanepildil on näha eri vanuses metsi, ka neid, mis on lageraiena raiutud sellel, 2018. aastal. Metsade vanuseks võib pidada lageraiest möödunud aega aastates. Eesti oludes on praegu pigem tavaline, et raiesmikule rajatakse istutades või külviga uus mets või kasvab uus mets loodusliku uuenemisena. Kaks vahelduvat sündmust – metsa lageraiealana raiumine ning seejärel samal alal uue metsa kasv – järgnevad teineteisele aastate jadas.

Kirjeldus

Täistekst

Märksõnad

kaugseire, Eesti

Viide

Kollektsioonid