Andmebaasi logo
 

Tallede kõhulahtisuse ravijuhis

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2017, 2019

Kättesaadav alates

Autorid

Tähepõld, Katrin (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Abstrakt

Tallede kõhulahtisuse põhjuseid on palju. Enamasti on nendeks söötmisvead, parasiidid (sh. ainuraksed) või bakterid. Muudel põhjustel tekib tallede kõhulahtisust harvem. Kuna ravi sõltub konkreetsest haigustekitajast, tuleb alati enne ravi algust veenduda, mis põhjustab käesoleval juhul tallede kõhulahtisust. Söötmisest või söödast põhjustatud kõhulahtisus võib tekkida järsu söödamuutuse tõttu (näiteks laudast rikkalikule karjamaale või järsult jõusööda söötmisega alustamine). Samuti võib kõhulahtisust põhjustada ülesöötmine (liiga palju piima korraga), eeskätt just lutitalledel. Vastsündinud lambatall peab saama piima vähemalt kuus korda ööpäevas, kitsetall vähemalt neli korda ööpäevas. Harvemate söötmiskordadega on kõhulahtisuse tekke võimalus väga suur, sest talled hakkavad sööma palju koresööta enne, kui nende seedimine selleks valmis on. Lisaks joovad talled harvematel söögikordadel liiga suure koguse piima ning sellest tekib neil kõhulahtisus ja soolepõletik.
Имеется множество причин возникновения поноса у ягнят. В основном, это ошибки кормления, паразиты (в том числе одноклеточные) или бактерии. По другим причинам понос у ягнят возникает редко. Поскольку лечение при разных возбудителях разное, всегда перед началом лечения следует убедиться в том, что именно является причиной поноса в данном случае. Понос, вызванный ошибками кормления или некачественным кормом, может возникнуть из-за резкой смены рациона (например, в следствии перевода из хлева на обильное пастбище или из-за резкого начала кормления концентратами). Понос может быть вызван и слишком обильным кормлением (слишком много молока за раз), прежде всего у молочных ягнят на кормлении с соски. Новорожденный ягнёнок должен получать молоко по меньшеймере шесть раз в сутки. При более редком кормлении имеется высокий риск возникновения поноса, потому что ягнята начинают есть много грубых кормов ещё до того, как их пищеварительная система становится к этому готовой. К тому же при более редком кормлении они выпивают слишком много молока за раз и от этого возникает понос и воспаление кишечника.

Kirjeldus

Märksõnad

talled, kõhulahtisus, ravijuhendid, teabematerjalid

Viide

Kollektsioonid