Andmebaasi logo
 

I kategooria kaitsealuste liikide must-toonekure ja kalakotka Eesti asurkondade demograafilise seisundi analüüs : projekti nr 17341 lõpparuanne

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2021

Kättesaadav alates

Autorid

Väli, Ülo (koostaja)
Nellis, Rein (koostaja)
Tuvi, Joosep (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Must-toonekurg ja kalakotkas on Eestis I kategooria kaitsealused liigid. Ohustatud musttoonekure arvukus on langev ning selle põhjusena on oletatud demograafilisi probleeme (Sellis 2018), kuid põhjalikud uuringud meil ning mujal maailmas puuduvad. Kalakotkas on Eestis kasvava arvukusega, kuid ohualdis liik. Selle liigi demograafilisi näitajaid on kirjeldatud mitmel pool mujal maailmas, kuid seni veel mitte Eestis. Käesoleva projekti eesmärkideks olid 1) Eesti kalakotka-asurkonda iseloomustavate demograafiliste näitajate (eeskätt ellujäämus ja hajumiskaugus) analüüs, mille abil saadakse parem ülevaade asurkonna seisundist ja seda ohustavatest teguritest. Ühtlasi testitakse kalakotkal, kelle asurkonnast on värvirõngaste abil kogutud mahukas toorandmestik, demograafilise analüüsi metoodikat, et seda rakendada väheuuritud must-toonekurel. 2) Eesti must-toonekure ohustatud asurkonna demograafiline analüüs, seeläbi selgitades arvukuse languse põhjuseid ning võimalusel leida kaitset tõhustavaid meetmeid. Projekti lõpparuandes koondatakse kõigepealt kalakotka ja must-toonekure asurkondade demograafiliseks hindamiseks vajalik taustinformatsioon. Seejärel kirjeldatakse uuringu materjali ja metoodikat ning esitatakse analüüside tulemused. Lõpuks arutletakse kahe liigi demograafilise seisundi üle asurkondade lähimineviku ja tuleviku kontekstis ning pakutakse välja soovitusi liikide edasise kaitse tõhustamiseks.

Kirjeldus

Märksõnad

must toonekurg, kalakotkas, linnukaitse, populatsioonid (biol.), populatsiooni parameetrid, Eesti, uuringute aruanded

Viide

Kollektsioonid