Andmebaasi logo
 

Impact of Farming Systems on Expression of Ammonium Transporter Genes in Barley

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2020

Kättesaadav alates

28.08.2020

Autorid

Mõttus, Aleks

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Nitrogen is one of the most important elements for plants, needed in larger amounts than other elements. If plants suffer from nitrogen deficiency it may lower crop growth but on the other hand over fertilizing may cause serious environmental problems. Finding optimal nitrogen rate is difficult due to different demand in crops and various amount of nitrogen in soil stock within fields. Aim of this thesis was to get overview about AMT1 and AMT2 genes in barley and to see how these genes expression levels differs depending on fertilization. Both genes were tested to see gene expressions in different treatments. Both genes did not show significant differences between different treatments compared to control treatment. Although significant differences were in both genes between lowest and highest gene expression treatments. In AMT1 case highest gene expression treatment were Org1 and lowest Conv2. For AMT2 lowest gene expression was in treatment with 40-50 kg/ha mineral nitrogen applied (Conv1) and highest in treatment with green manure applied (Org1).
Lämmastik on üks olulisemaid elemente taimede jaoks, mida on vaja kõige suuremates kogustes. Taimed mis kannatavad lämmastiku vaeguse all võivad olla kehvema kasvuga kuid teisest küljest üleväetamine võib põhjustada tõsiseid keskkonna alaseid probleeme. Optimaalse lämmastiku koguse leidmine on raske kuna lämmastiku vajadus varieerub olenevalt taimest ja mullas olev lämmastiku varu võib erineda põldudel. Selle töö eesmärk oli saada parem ülevaade AMT1 ja AMT2 geenidest odras ja uurida kuidas nende geenide ekspressioon sõltub väetusviisist. Mõlema geeni ekspressiooni vaadeldi erinevates viljelusviisides. AMT1 ja AMT2 geeni ekspressioon ei sõltunud viljelusviisist. Kuid mõlema geeni ekspressioon sõltus oluliselt lämmastiku normist. AMT1 geeni puhul oli kõige kõrgema ekspressiooniga variant Org1 ja madalaim Conv2. AMT2 geeni puhul osutus väikseima ekspressiooniga variandiks tavaviljeluse variant kus väetusnormiks oli 40-50 kg/ha lämmastiku (Conv1) ja kõige suurema ekspressiooniga variandiks oli haljasväetisega maheviljeluse variant (Org1).

Kirjeldus

Magistritöö Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval

Märksõnad

magistritööd, oder, mahetootmine, tavatootmine, geeni ekspressioon

Viide

Kollektsioonid