Andmebaasi logo
 

A UV-visible Absorption Spectroscopy Analysis of Hafnium Dioxide and Carbon Nanotubes Based Nanohybrid Material for Solar Cell Applications

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2021

Kättesaadav alates

09.09.2021

Autorid

Ümarik, Boris

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Selle bakalaureusetöö eesmärk oli läbi viia spektroskoopiline analüüs nanohübriidmaterjalile koosnevast Hafnium dioktsiidist (HfO2) ja süsiniknanotorudest (CNT). Uuriti neeldumise lainepikkusi ultraviolett (UV) ja nähtava valguse ergastuse puhul. Eelnevates uuringutes on tuvastatud, et nanohübriid koosnevast CNT’st ja kuupstruktuuriga HfO2 nanoosakestest tekitab fotovoolu tugeva valgustuse puhul UV ja nähtava valguse puhul. Selles töös uuritakse nanohübriidi koosnevast monokliinilisest HfO2-st ja CNT-st. Lõputöö üheks ülesandeks oli uurida kuidas mõjub HfO2/CNT vahekorra muutmine materjali optilistele omadustele. Eesmärgi saavutamiseks segati kokku kolm nanohübriidsegu, mis sisaldasid 5 mg HfO2-d ja 1, 2, 5% CNT-d kogukaalust, ning mõõdeti segude valgusneelduvust erinevate lainepikkuste puhul kasutades spektrofotomeetrit. Analüüsi tulemusena selgus, et HfO2-CNT nanohübriid on paremate optiliste omadustega võrreldes puhta HfO2 või CNT-ga. HfO2 nanoosakeste puhul märgati neelduvuse tipplainepikkuseid 230 nm ja 265 nm juures. Tipp 230nm juures on seotud elektronide liikumisega HfO2 aatomite valentstsoonist juhtivustsooni, ületades nende vahe. Tipp 265 nm juures iseloomustab molekulaarseid struktuurisi defekte ja elektronide liikumist pindmistele alamelektronkihtidele. Segades kokku HfO2 ja CNT täheldati uue neeldumistipu ilmumist lainepikkusel 276 nm juures, mis vastab pindmisele vastasmõjule HfO2 defektseisundite ja CNT π-plasmoni vahel. Tõstes CNT sisaldust, muutusid pindmised defektseisundid passiivseteks ning neelduvus 276 nm juures langes. Parima neeldumisega osutus nanohübriid, mis sisaldas 1% CNT-d segu kogukaalust.
The objective of this thesis was to perform an absorption spectroscopy analysis on a nanohybrid composite of Hafnium dioxide (HfO2) and carbon nanotube (CNT). The absorption wavelengths were studied under excitations ranging from the Ultraviolet (UV) to the visible spectrum. In a previous research, it was demonstrated that the HfO2-CNT nanohybrid containing cubic HfO2 produces a photocurrent when illuminated with UV and visible light (200-700nm). The current study’s key aim was to study the HfO2-CNT nanohybrid containing monoclinic HfO2. One of the goals was to study the absorption behavior when the concentration of CNT was varied in the nanocomposite. Three samples containing 1, 2, and 5 wt.% of CNT were prepared and studied using a spectrophotometer. The spectroscopic study revealed that the new nanohybrid has enhanced optical properties as compared to pure HfO2. For the HfO2 nanoparticles alone absorption at 230 nm and 265 nm was observed, 230nm corresponding to the fundamental gap of HfO2 and 265 nm corresponding to defect states of HfO2. However, when CNT was added, a new absorption peak at 276 nm was observed, corresponding to the surface interactions between HfO2 defect states and π-plasmon of CNT. The results suggest that when CNT is added, the defect states become passivated and absorption at 276 nm drops.

Kirjeldus

Bachelor thesis Energy Application Engineering

Märksõnad

bakalaureusetööd, CNT, HfO2, UV-Vis absorption spectroscopy, hybrid nanocomposite, surface defects, bachelor thesis

Viide

Kollektsioonid