Andmebaasi logo
 

Reaktiivenergia kompenseerimise võimalused, kaasnevad probleemid ja nende lahendused tööstusettevõtete näitel

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

13.09.2023

Autorid

Aguraiuja, Siim

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Antud bakalaureusetöö annab ülevaate elektrotehnilistest parameetritest, mida on vaja kirjeldada, et antud teemat mõista. Reaktiivenergia teema iseloomustamiseks, kirjeldatakse energiatarbijaid, mis on põhiliselt kasutuses töötlevas tööstuses. Näitena on toodud kaks tööstusettevõtet, mille puhul on rakendatud elektrotehniliste parameetrite analüüsi ja tulemusena leitud sobivad lahendused reaktiivenergia kompenseerimiseks.
This bachelor’s thesis provides an overview of the electrotechnical parameters that need to described in orded to understand the given topic. In order to characterize reactive energy, energy consumers are introduced, which are mainly used in the processing industry. Two industrial companies are given as an example, in which the analysis of electrotechnical parameters has been applied. As a result, suitable solutions for reactive energy compensation have been found.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, elektrotehniliste parameetrite analüüs, elektrimootorid, jõutrafod, kondensaatorid

Viide

Kollektsioonid