Andmebaasi logo
 

Lehma emakapõletiku ravijuhis

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2017, 2019

Kättesaadav alates

Autorid

Kask, Kalle (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Abstrakt

Kõige sagedamini haigestuvad lehmad esimesel poegimisjärgsel nädalal. Emakapõletik tekib alati, kui lehmal esineb päramiste peetus või antakse poegimisabi. Emakapõletike riskifaktoriteks võivad olla ka nakkushaigused ja saastunud söödad, mis mõjutavad organismi üldist immuunsust. Poegimisjärgsed emakapõletikud alluvad ravile hästi, juhul kui söötmis- ja pidamistingimused toetavad lehma tervistumist. Hilisemad emakapõletikud (1-2 laktatsioonikuul) tulenevad valdavalt väljaravimata jäänud, krooniliseks muutunud poegimisjärgsetest infektsioonidest või ebahügieenilistest seemendus- või pidamistingimustest.
Чаще всего коровы заболевают в течении первой недели после отёла. Воспаление всегда возникает в случаи задержки последа или родовспоможения. Также факторами риска воспаления матки могут быть инфекционные болезни и заражённые корма, которые влияют на общий иммунитет организма. Если условия кормления и содержания благоприятны, то воспаления матки в послеотельный период хорошо поддаются лечению,. Более поздние воспаления матки (1-2 месяц лактации) – это, в основном, недолеченные, ставшие хроническими, инфекции послеотельного периода или результат негигиеничного осеменения или условий содержания.

Kirjeldus

Märksõnad

lehmad, emakapõletik, ravijuhendid, teabematerjalid

Viide

Kollektsioonid