Andmebaasi logo
 

Metsade looduslikkuse taastamise juhend

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2008

Kättesaadav alates

Autorid

Jõgiste, Kalev (koostaja)
Kuuba, Rainer (koostaja)
Viilma, Kaili (koostaja)
Korjus, Henn (koostaja)
Kiviste, Andres (koostaja)
Kalda, Aino (koostaja)
Parmasto, Erast (koostaja)
Jüriado, Inga (koostaja)
Lõhmus, Piret (koostaja)
Õunap, Heino (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Metsahoiu Sihtasutus

Abstrakt

Metsade looduslikkuse taastamise juhend on valminud Euroopa Komisjoni LIFE-Nature programmi projekti “Prioriteetsete metsaelupaigatüüpide kaitse Eestis”raames 2002.a. ja seejärel täiendatud 2008.a. Juhendis esitatakse looduslikkuse taastamise mõiste ja ülevaade looduslikkuse taastamise bioloogilisest ja seadusandlikus taustast. Lühidalt kirjeldatakse Eesti metsade seisundit ning seniseid metsade looduslikkuse taastamise kogemusi nii Eestis kui Soomes. Mahukaima osa juhendist moodustavad erinevate taastamisvõtete kirjeldused taastamisvõtete ja metsatüübirühmade kaupa. Pakutakse välja ka metoodika taastamisvajaduse hindamiseks ja taastamise kavandamiseks. Suhteliselt eraldiseisva osa juhendist moodustab taastamisalade uurimise ja seire peatükk, mida toetavad mahukad lisad erinevate seiremetoodikate kirjeldustega.
Koostatud Euroopa Komisjoni LIFE-Nature programmi projekti LIFE02NAT/EE/8555 “Prioriteetsete metsaelupaigatüüpide kaitse Eestis” raames Keskkonnainvesteeringute Keskuse metsandusprogrammi 2001. aasta projekti nr. 41 “Metsade looduse taastamise juhendi koostamine” ja looduskaitse programmi 2007. aasta projekti nr. 130 „Metsade looduslikkuse taastamise juhendi väljaandmine” toetusel.

Kirjeldus

Märksõnad

LIFE Loodus (programm), metsad, elupaigad, metsakaitse, metsakooslused, looduslik metsauuendus

Viide

Käesolevale trükisele palume viidata järgmiselt: Jõgiste, K., Kuuba, R., Viilma, K., Korjus, H., Kiviste, A., Kalda, A., Parmasto, E., Jüriado, I., Lõhmus, P., Õunap, H. 2008. Metsade looduslikkuse taastamise juhend. Triip Grupp, Tartu. 82 lk + 25 lk.

Kollektsioonid