Andmebaasi logo
 

Põrsa kõhulahtisuse ravijuhis

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2017, 2019

Kättesaadav alates

Autorid

Jeremejeva, Julia (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Abstrakt

Põrsaste kõhulahtisust võivad põhjustada viirused, bakterid, parasiidid ja toksiinid. Seega on kõhulahtisuse haigustekitajad erinevad ja antibiootikumiravi on vajalik ainult bakternakkuse korral. Põrsaste haigestumist soodustab nende madal vastupanuvõime, mis on põhjustatud kas hilinenud, vale temperatuuri ja kogusega ternespiima jootmisest või kaitsekehade puudumisest emise terneses. Halvad keskkonnatingimused (madal temperatuur), halb laudahügieen ning toksiline sööt süvendavad probleemi veelgi. Kõhulahtisus võib tekkida ka stressisituatsioonides, milleks on näiteks võõrutamine, loomade ümbergrupeerimine, tihe asustus, transport ning järsk söödavahetus. Mitte-eakohane sööt võib samuti vallandada kõhulahtisuse puhangu.
Понос у поросят может быть вызван вирусами, бактериями, паразитами и токсинами. Так как возбудителями поноса могут быть различные патогены, то лечение антибиотиками необходимо лишь в случаи бактериальной инфекции. Заболеваемости поросят способствует слабый иммунитет, что может быть обусловлено недостаточным количеством полученного молозива или отсутствием защитных антител в молозиве свиноматки. Неподходящие условия окружающей среды (низкая температура), низкий уровень гигиены свинарника и токсичный корм ещё больше усугубляют проблему. Понос также может возникнуть на фоне стресса, например, такого как отъём, перегруппировка поросят, высокая плотность содержания, транспортировка и резкая смена рациона. Не соответствующее возрасту кормление также может стать причиной возникновения вспышки поносов.

Kirjeldus

Märksõnad

põrsad, kõhulahtisus, ravijuhendid, teabematerjalid

Viide

Kollektsioonid