Andmebaasi logo
 

Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartal nr 261)

Pisipilt ei ole saadaval

Kuupäev

1935

Kättesaadav alates

Autorid

Ernits, Ed.

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastast 1935. Kvartali nr 261 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:4000 ja 1:20000. Koloreeritud plaanid sisaldavad kvartali numbrit, leppemärkide seletusi, ilmakaari, graafilist mõõtkava, autori nime.

Kirjeldus

Plaanid

Märksõnad

Järvselja, Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskond, Kastre Peravalla, takseerkirjeldused, metsad, metsakaardid, plaanid (joonised)

Viide

Kollektsioonid