Andmebaasi logo
 

Estonia: Seaweed valorisation through partnership of RDI institutions and enterprises. Case study

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2022

Kättesaadav alates

Autorid

Kepp, Katrin (koostaja)
Loit, Evelin (koostaja)
Bleive, Uko (koostaja)
Aro, Kersti (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Juhtumiuuringu objektiks on kaks Eesti ettevõtet, kelle põhitegevus on punavetika Furcellaria lumbricalis väärindamine. Juhtumiuuringus keskenduti ettevõtete tekkeloole, uuriti ettevõtete ressursitõhusust ja tootmisjääkide kasutust, jätkusuutlikkust, tootearendust ja koostööd. Lisaks uuriti sektori sotsiaal-majanduslikku mõju. Uuringu aruanne põhineb mõlema ettevõtja individuaalintervjuu tulemuste analüüsil ning sotsiaal-majandusliku mõju kirjeldamisel kasutati täiendavalt 2021. aastal Consultare OÜ poolt valminud uuringu „Rannaheidise majandamise sotsiaal-majanduslik analüüs“ tulemusi.
Projekt: Nordic-Baltic cooperation within bio-circular-economy (BioBaltic)
Uuringu valmimist toetas Põhjamade Ministrite Nõukogu poolt rahastatud projekt BioBaltic.

Kirjeldus

Märksõnad

punavetikad, Furcellaria lumbricalis, väärindamine, kasutamine, ettvõtlus, uuringute aruanded

Viide

Kollektsioonid