Recent Submissions

 • Audoktor Ulf Magnusson 

  (Eesti Maaülikool, 2023)
  Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli professor Ulf Magnusson nimetati Eesti Maaülikooli audoktoriks 22. juunil 2023.
 • Audoktor Fernando Valladares 

  (Eesti Maaülikool, 2022)
  Hispaania Rahvusliku Loodusmuuseumi biogeograafia ja globaalmuutuste osakonna professor Fernando Valladares nimetati Eesti Maaülikooli audoktoriks 26. mail 2022.
 • Audoktor Christopher Brian Joyce 

  (Eesti Maaülikool, 2021)
  Brightoni Ülikooli professor Christopher Brian Joyce nimetati Eesti Maaülikooli audoktoriks 27. mail 2021.
 • Audoktor Maarit Johanna Witzell 

  (Eesti Maaülikool, 2020)
  Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli metsapatoloogia dotsent Maarit Johanna Witzell nimetati Eesti Maaülikooli audoktoriks 28. mail 2020.
 • Audoktor Alexander Jäger 

  (Eesti Maaülikool, 2019)
  Ülem-Austria Rakendusülikooli professor Alexander Jäger nimetati Eesti Maaülikooli audoktoriks 30. mail 2019.
 • Audoktor Poul Hyttel 

  (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kopenhaageni Ülikooli Tervise- ja meditsiiniteaduste teaduskonna veterinaaria- ja loomateaduste osakonna professor Poul Hyttel nimetati Eesti Maaülikooli audoktoriks 31. mail 2018.
 • Audoktor Erik Jeppesen 

  (Eesti Maaülikool, 2017)
  NERI madalate järvede ökoloogia ja Aarhusi ülikooli bioloogiainstituudi õppetooli ja Aarhusi ülikooli Arktika keskuse professor Erik Jeppesen nimetati Eesti Maaülikooli audoktoriks 10. novembril 2017.
 • Audoktor Josep Peñuelas 

  (Eesti Maaülikool, 2016)
  Globaalökoloogia Uuringute Keskuse juht Hispaania Teadusuuringute Nõukogu ja Barcelona Autonoomse Ülikooli ühisuurimiskeskuses, uurija-professor Josep Peñuelas nimetati Eesti Maaülikooli audoktoriks 21. märtsil 2016.
 • Audoktor Marja-Liisa Hänninen 

  (Eesti Maaülikool, 2013)
  Helsingi Ülikooli professor Marja-Liisa Hänninen nimetati Eesti Maaülikooli audoktoriks 30. mail 2013.
 • Audoktor Viacheslav Maksarov 

  (Eesti Maaülikool, 2008)
  Loode-Venemaa Riikliku Tehnikaülikooli masinaehitustehnoloogia professor Viacheslav Maksarov nimetati Eesti Maaülikooli audoktoriks 29. mail 2008.
 • Audoktor Hannu Sakari Saloniemi 

  (Eesti Maaülikool, 2007)
  Helsinki Ülikooli professor Hannu Sakari Saloniemi nimetati Eesti Maaülikooli audoktoriks 28. juunil 2007.