Recent Submissions

  • Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiriikide võrdluses 

    Värnik, Rando; Aamisepp, Marju; Lemsalu, Katrin; Mõtte, Mati; Viira, Ants-Hannes; Matveev, Eduard (2016)
    Käesoleva uurimuse eesmärk on anda otsustajatele ülevaade Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsikeskkonnast, rõhuasetusega toetuste võrdlemisele valitud lähiriikidega (Läti, Leedu, Poola). Konkurentsikeskkond on väga ...
  • Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidu tarneahelas : uuringu lõpparuanne 

    Piirsalu, Evelin; Moora, Harri; Väli, Kadri; Aro, Kersti; Värnik, Rando; Lillemets, Jüri (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus SA, 2021)
    Eestis tekkiva toidujäätmete ja toidukao ning nende tekkepõhjuste uuring viidi läbi kõigis toidutarneahela etappides, sh kodumajapidamistes, toitlustuses, kaubanduses, toidutööstuses ja esmatootmises (põllumajandus ja ...