Recent Submissions

 • Eesti maaelu arengukava 2007–2013 järelhindamine : lõpparuanne 

  Civitta Eesti AS; Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (2016)
  Civitta Eesti AS koostöös Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudiga viis Maaeluministeeriumi tellimusel ajavahemikus 01.05.2016-29.12.2016 läbi Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) ...
 • Ülevaade seakasvatussektorist 

  Mõtte, Mati (koostaja); Aro, Kersti (koostaja) (2016)
  Olukord seakasvatussektoris on olnud keeruline alates 2012. aastast. Sealihaturu viis tasakaalust välja 2012. aastal Venemaa poolt kehtestatud impordikeeld nii Euroopa Liidu (EL) elusloomadele kui ...
 • Aiandussektori olukord ja arengueeldused 

  Runnel, Maria Isabel; Aro, Kersti; Mõtte, Mati (2016)
  Eesti aiandussektor on mitmekülgne, kuna hõlmab köögiviljade, puuviljade, marjade ja ilutaimede kasvatamise, töötlemise ja säilitamise valdkonda. Teadaolevalt on tootjate tegevusmaht äärmiselt varieeruv, mille tõttu tekivad ...
 • Eesti maaelu arengukava 2007-2013 1., 3. ja 4 . telje püsihindamise aruanne : 2015. aasta 

  Aro, Kersti (koostaja); Runnel, Maria Isabel (koostaja); Lillemets, Jüri (koostaja); Mõtte, Mati (koostaja) (2016)
  Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (MAK) toetuste kasutamine lõppes 2015. aastal ja abisaajad on aktiivselt kasutamas tehtud investeeringuid oma ettevõtluses ja maaelu edendamisel. Käesolev aruanne võtab kokku programmperioodi ...
 • Maapiirkond noorte elu- ja ettevõtluskeskkonnana 

  Mõtte, Mati (koostaja); Runnel, Maria Isabel (koostaja); Lillemets, Jüri (koostaja) (2016)
  Maapiirkondi hinnatakse elukeskkonnana kõrgelt, ent sellest hoolimata seab paljudesriikides noorte lahkumine küsimärgi alla maapiirkondade jätkusuutlikkuse. Noorte puhul on probleemi allikaks enamasti karjäär. ...
 • Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016 : uuringu aruanne 

  Viira, Ants-Hannes; Ariva, Jelena; Kall, Katri; Oper, Liis (2016)
  Euroopa Liiduga (EL) liitumise järgselt on kasutatava põllumajandusmaa pindala Eestis suurenenud. Perioodil 2004-2015 suurenes see 201186 hektari (25,4%) võrra 993595 hektarini (joonis 1). Seejuures suurenes põllumajand ...
 • Põllumajandustootja majandustegevuse mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 

  Lillemets, Jüri; Mõtte, Mati (Eesti Maaülikool, 2016)
  Põllumajandusettevõtjatel on mitmeid võimalusi enda ettevõtte tegevuse arendamiseks. Võib (1) jätkata põllumajandustegevusega vähemalt endises mahus, andes olemasolevale toodangule lisandväärtust või lisades toodangu ...
 • Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetme investeeringute mõjususe analüüs 

  Lillemets, Jüri; Mõtte, Mati (Eesti Maaülikool, 2016)
  Maapiirkondades tegutsevate väikeettevõtete madal konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus ning seal oleva kõrge potentsiaaliga loodus- ja kultuuripärandi vähene rakendamine oli põhjenduseks Eesti maaelu arengukava (edaspidi ...
 • Maaettevõtluse olukord ja areng erinevate tegevusalade ja sektorite lõikes 

  Lillemets, Jüri; Mõtte, Mati (Eesti Maaülikool, 2016)
  Töö eesmärgiks on teostada maaettevõtete olukorra analüüs, mille raames kaardistatakse maapiirkonnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja äriühingud erinevate näitajate alusel ning nende areng erinevatel perioodidel ...