Recent Submissions

 • Hüdrotermilise töötluseta puidust toodetud spooni ja vineeri katsetamine 

  Erm, Hans Herman (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kuigi hüdrotermiline töötlemine on tõhus lähenemisviis puidu ja sellest valmistatud toodete mehaaniliste omaduste parandamiseks, siis oleks vajalik uurida ka hüdrotermilise töötluseta puidu omadusi. Lõputöö eesmärgiks ...
 • Termotöödeldud- ja naturaalpuidust seotiste töötlemistehnoloogiline protsess ja - seotiste lõpptugevuste väärtuste määramine 

  Nõmm, Karel-Georg (Eesti Maaülikool, 2023)
  Puitseotised on puutöö tegemise aluseks. Puitseotise kasutamine kahe või enama puitosa ühendamiseks on väga levinud töövõte. Puitseotis moodustatakse puitdetailide omavahelise ühendusena, mis jagatakse traditsioonilisteks ...
 • Hobusaani ajalugu ja tehnoloogiline projekt 

  Kaljuvee, Madis (Eesti Maaülikool, 2023)
  Töö eesmärgiks oli projekteerida saan ja teha sellele kaasaegne tootmistehnoloogia projekt. Luua saani detailidele 3D mudelid ja 2D joonised. Tutvuda ka saani tekke ajalooga ja arenguetappidega. Saan on projekteeritud ...
 • Termotöötluse mõju arukase spooni pinnaomadustele 

  Pungar, Erik (Eesti Maaülikool, 2023)
  Puidu termotöötluse eesmärgiks on parandada puidu vastupidavust niiskusele ja orgaanilistele lagundajatele. See on keskkonnasäästlikuks alternatiiviks keemilisele töötlusele ja on seetõttu leidnud huvi nii akadeemias kui ...
 • Puittoodete tootmisprotsessi optimeerimine erivajadustega inimestele 

  Jakobson, Stiven (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on projekteerida kolm koerakuuti, ning välja mõelda valmistamisprotsess, mis on piisavalt lihtsustatud erivajadusega inimestele ja koostada valmistamisjuhend, mille abil inimene saab iseseisvalt ...
 • Termiliselt töödeldud sanglepa spoonist valmistatud vineeri katsetamine 

  Rästa, Roomet (Eesti Maaülikool, 2023)
  Termiliselt töödeldut puitu on toodetud juba ammustest aegades. Termotöödeldud puit omab head vastupanu niiskusele ning omandab puit ka omapärase värvuse. Samuti muutub puit peale termotöötlust kergemaks ning seda on ka ...
 • „Majavoodi“ tehnoloogia väljatöötamine voodi eluea pikendamise eesmärgiga 

  Pors, Annabel (Eesti Maaülikool, 2023)
  Lõputöö eesmärgiks on ümber disainida ettevõtte Riverbank OÜ toodetav majavoodi selliselt, et seda saaks lapse kasvades ümber ehitada suuremaks voodiks. Käesolevas töös on antud ülevaade toote ideest ning innovatiivsest ...
 • Kokku monteeritav riidekapp 

  Lepik, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on projekteerida ja valmistada kokku monteeritav riidekapp, mille käigus antud töös sai anda ülevaade ühest võimalikust tootmisviisist, kuidas antud toodet toota. Riidekapi projekteerimisel ja ...
 • Pneumobile Technics 5 käigukasti optimeerimine 

  Laul, Rasmus (Eesti Maaülikool, 2022)
  Pneumobile Technics 5 on suruõhusõiduk, mis on ehitatud Emersoni poolt korraldatud „International Aventics Pneumobile Competition“ jaoks. Rakenduskõrgharidus lõputöö eesmärgiks on optimeerida pneumobile Technics ...
 • Robotmanipulaatori ja konveieri koostöösüsteemi arendus 3D printimiseks 

  Ansip, Matio (Eesti Maaülikool, 2022)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on projekteerida koostöösüsteem robotmanipulaatori UR3 ja konveieri vahel. Antud lõputöös uuriti suuremõõtmeliste detailide printimise protsessi robotiga. Projekteeriti konveier ja uuriti võimalusi ...
 • Hüdrauliline kaablitõmburi projekt 

  Möksi, Andreas (Eesti Maaülikool, 2022)
  Kaablitõmburi seadme kasutamise vajadus on ettevõtetel, kes tegelevad elektrikaablite paigaldusega reservtorudesse, kus on pikad vahemaad ning mis ületab inimese füüsilist tõmbejõudu. Lõputöö eesmärgiks on projekteerida ...
 • Helivõimendi modelleerimine koos signaaligeneraatoriga 

  Kaasik, Karl (Eesti Maaülikool, 2022)
  Lõputöö autori eesmärk on modelleerida klass D helivõimendi koos signaaligeneraatoriga. Kasutajal on võimalik valida, kas võimendi väljundisse jõuab helisignaal või skeemi poolt genereeritud siinussignaal. Töö on jaotatud ...
 • Õhupuhastussüsteemi projekteerimine arvjuhtimisega metallilõikepinkidele 

  Parv, Kristofer (Eesti Maaülikool, 2022)
  CNC freespingi operaatorid puutuvad kokku lõiketöötlusel jahutusvedeliku kasutamise tagajärjel tekkiva õhusaastega. See on probleem, sest selline õhureostus on kahjulik operaatori tervisele ja lõikepingi töökindlusele. ...
 • Elektrilise krosskardi akupaki lahendus 

  Paulson, Ergo (Eesti Maaülikool, 2022)
  Ettevõtte arendatava elektrilise sõiduki raames on vajalik disainida sobilik akupakk. Lõputöö eesmärgiks on disainida sobilik akupakk elektrilise krosskarti tarbeks ning teha õhuliikumise analüüs. Ette antud nõuete järgi ...
 • Peristaltilise pumba tootestamine 

  Saarmäe, Fred (Eesti Maaülikool, 2022)
  SmartPump (SP-V1) on ettevõtte SmartStuff OÜ poolt arendatud peristaltiline mikropump. Vajadus sellise pumba arendamiseks tekkis alalisvoolumootoriga kontrollitava peristaltilise mikropumba mittetöökindlast töötamisest ...
 • 3D printeri Creality CR-10 5s printimiskvaliteedi parendamine 

  Maasing, Kevin (Eesti Maaülikool, 2022)
  Nüüdisajal on populaarsust kogunud 3D printimine, sest on andnud kodukasutajatele võimaluse toota odavalt väiksemaid detaile. Antud tehnoloogia on võetud ka tööstuslikku kasutusse, kus rakendatakse suuremaid 3D printereid. ...
 • Põldroboti positsioneerimissüsteem 

  Soobik, Johannes (Eesti Maaülikool, 2022)
  Robotite kasutuselevõtt põllumajanduses aitab tõsta töö efektiivsust ja langetada tootmise ja tööjõukulusid. Robotitel on vajalik põllul või istandustes töötamisel vaja teada oma asukohta. Käesoleva lõputöö eesmärgiks ...
 • Kettsaeraami automatiseerimise projekt 

  Klemm, Oliver Henri (Eesti Maaülikool, 2022)
  Hetkel maailmas ei toodeta tööstuslikult täielikult automatiseeritud kettsaeraame. Töö eesmärgiks on kettsaeraami automatiseerimine. Töö käigus koostati kettsaeraamipingist 3D mudel, elektriskeemid ning nendele vastavad ...
 • Mobiilse töökojatõstuki projekt 

  Köstner, Rain (Eesti Maaülikool, 2022)
  Maailmas üha rohkem rajatakse uusi firmasid ning enamustel on vaja tõsta raskemaid kaupu kui inimesed käsitsi on suutelised tõstma. Selleks tulevadki appi erinevad tõstukid. Siinkohal on just fookuse alla võetud väiksemad ...
 • Teleopereerimissüsteem põldrobotile 

  Ingalt, Arne (Eesti Maaülikool, 2022)
  Mustikataimede täpisväetamise põldroboti projekti raames on selle lõputöö teemaks võetud robotile teleopereerimissüsteemi väljatöötamine. Töö eemärgiks on olemaolevate seadmetega välja arendada kaugjuhtimistehnoloogia ...

View more