Recent Submissions

 • Ujuvkehade stabiilsuse katsetamise õppestend 

  Tamme, Merle (Eesti Maaülikool, 2023)
  Tänapäeval rakendatakse õpetamises erinevaid praktilisi ülesandeid, et õpetatavaid motiveerida ning läbi eluliste katsete selgitada teooriat, mis muidu võib olla raskesti arusaadav. Õppestendidel on oluline roll praktilise ...
 • 3D-printeri materjali etteandemehhanismi projekt 

  Nõmme, Märt (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on projekteerida 3D-printerile otseülekande materjali etteandemehhanism. Töö käigus uuriti erinevaid materjali etteandemehhanismide tüüpe, valiti välja 3D-printer, millele otseülekande materjali ...
 • Täppisväeturi dosaatori soonrulli modelleerimine 

  Vares, Villu (Eesti Maaülikool, 2023)
  Täppispõllumajanduse üks oluline komponent on täpne ning vajaduspõhine seemne ning väetise doseerimine. Üks laialdaselt kasutatav doseerimismehhanism on soonrullil põhinev dosaator. Käesoleva töö eesmärk on uurida ühe ...
 • Õppevahend digitaalne vattmeeter 

  Takk, Janeli (Eesti Maaülikool, 2023)
  Elektrotehnika õppeaines on vattmeeter veel viimane analoogmõõteriist millega laboritöid teostatakse. Teised mõõtevahendid on asendatud digitaalsetega. Lõputöö eesmärk on valmistada õppevahendina kasutatav digitaalne ...
 • SC2 manuseliimimisroboti universaalsemaks muutmine 

  Mägi, Laur (Eesti Maaülikool, 2023)
  Tänapäeval kasutatakse tööstuses automatiseeritust, tänu nende täpsusele ja järjepidevusele. Töö eesmärgiks on välja arendada ja valmistada töötav universaalhaarats manuseliimimisrobotile , sest teine haaratsite tootja ...
 • ATV jalakorvi konstrueerimine 

  Saan, Ernst (Eesti Maaülikool, 2023)
  Üheks oluliseks komponendiks ATV ’de küljes on jalakorvid, millel ATV juht seisab. Jalakorvid peavad taluma, maapinna ning sealsete objektidega kokku puutudes, suurt pinget ja löökkoormust. Käesoleva lõputöö eesmärgiks ...
 • Mõõtmised koordinaatmõõtemasinaga AXIOM TOO 

  Koros, Georg (Eesti Maaülikool, 2023)
  CNC lõikemasinatega tootmises töötades on kontrollosakonnas tuntud puudust koordinaatmõõtemasinast. Olles tihti kokku puutunud selliste olukordadega, kus tavaliste mõõteseadmetega ei ole lihtsalt võimalik valmistoodangut ...
 • Modulaarse marjakoristusroboti arendus 

  Helbre, Tarmo (Eesti Maaülikool, 2023)
  Eestis on tekkinud turbatootmise tagajärjel ammendunud freesturbaväljasid, mis on sobilikud kultuurmustikate kasvatamiseks. Turbaväljade suuruse ning seal kasvavate kultuurmustika taimede hulga tõttu on soovituslik ...
 • Agroroboti manipulaatori tööriista visuaalne joondus 

  Kask, Karl (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kasvav rahvastik vajab üha enam toitu ning tekitab seeläbi hinnasurvet väetistele. Lahendusena töötatakse Eesti Maaülikoolis välja täppisväetamise agrorobotit. Antud töö eesmärgiks on välja töötada juhtsüsteem joondamaks ...
 • Täppisväetamise seadme arendus põllurobotile 

  Schattschneider, Kaspar (Eesti Maaülikool, 2023)
  Istandustes kasutatakse kultuurmarjade nõudluse täitmiseks marjapõõsaste kohtväetamist, et tagada taime kasvuks vajalikud toitained. Käsitsi täppisväetamine on rutiinne ja väsitav töö, mille leevendamiseks kavatsetakse ...
 • Hüdrotermilise töötluseta puidust toodetud spooni ja vineeri katsetamine 

  Erm, Hans Herman (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kuigi hüdrotermiline töötlemine on tõhus lähenemisviis puidu ja sellest valmistatud toodete mehaaniliste omaduste parandamiseks, siis oleks vajalik uurida ka hüdrotermilise töötluseta puidu omadusi. Lõputöö eesmärgiks ...
 • Termotöödeldud- ja naturaalpuidust seotiste töötlemistehnoloogiline protsess ja - seotiste lõpptugevuste väärtuste määramine 

  Nõmm, Karel-Georg (Eesti Maaülikool, 2023)
  Puitseotised on puutöö tegemise aluseks. Puitseotise kasutamine kahe või enama puitosa ühendamiseks on väga levinud töövõte. Puitseotis moodustatakse puitdetailide omavahelise ühendusena, mis jagatakse traditsioonilisteks ...
 • Hobusaani ajalugu ja tehnoloogiline projekt 

  Kaljuvee, Madis (Eesti Maaülikool, 2023)
  Töö eesmärgiks oli projekteerida saan ja teha sellele kaasaegne tootmistehnoloogia projekt. Luua saani detailidele 3D mudelid ja 2D joonised. Tutvuda ka saani tekke ajalooga ja arenguetappidega. Saan on projekteeritud ...
 • Termotöötluse mõju arukase spooni pinnaomadustele 

  Pungar, Erik (Eesti Maaülikool, 2023)
  Puidu termotöötluse eesmärgiks on parandada puidu vastupidavust niiskusele ja orgaanilistele lagundajatele. See on keskkonnasäästlikuks alternatiiviks keemilisele töötlusele ja on seetõttu leidnud huvi nii akadeemias kui ...
 • Puittoodete tootmisprotsessi optimeerimine erivajadustega inimestele 

  Jakobson, Stiven (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on projekteerida kolm koerakuuti, ning välja mõelda valmistamisprotsess, mis on piisavalt lihtsustatud erivajadusega inimestele ja koostada valmistamisjuhend, mille abil inimene saab iseseisvalt ...
 • Termiliselt töödeldud sanglepa spoonist valmistatud vineeri katsetamine 

  Rästa, Roomet (Eesti Maaülikool, 2023)
  Termiliselt töödeldut puitu on toodetud juba ammustest aegades. Termotöödeldud puit omab head vastupanu niiskusele ning omandab puit ka omapärase värvuse. Samuti muutub puit peale termotöötlust kergemaks ning seda on ka ...
 • „Majavoodi“ tehnoloogia väljatöötamine voodi eluea pikendamise eesmärgiga 

  Pors, Annabel (Eesti Maaülikool, 2023)
  Lõputöö eesmärgiks on ümber disainida ettevõtte Riverbank OÜ toodetav majavoodi selliselt, et seda saaks lapse kasvades ümber ehitada suuremaks voodiks. Käesolevas töös on antud ülevaade toote ideest ning innovatiivsest ...
 • Kokku monteeritav riidekapp 

  Lepik, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on projekteerida ja valmistada kokku monteeritav riidekapp, mille käigus antud töös sai anda ülevaade ühest võimalikust tootmisviisist, kuidas antud toodet toota. Riidekapi projekteerimisel ja ...
 • Töökojalaua projekteerimine, valmis tegemine, praktikumijuhendi koostamine ning materjalikulu ja omahinna arvutus 

  Koll, Rando (Eesti Maaülikool, 2023)
  Antud lõputöö eesmärgiks on järgmiste aastate Puidutöötlemise tehnoloogia tudengitele mõeldud töökojalaua valmistamise praktikumijuhendi koostamine. Töö eesmärgi täitmiseks seati järgmised ülesanded: töökojalaua ...
 • Pneumobile Technics 5 käigukasti optimeerimine 

  Laul, Rasmus (Eesti Maaülikool, 2022)
  Pneumobile Technics 5 on suruõhusõiduk, mis on ehitatud Emersoni poolt korraldatud „International Aventics Pneumobile Competition“ jaoks. Rakenduskõrgharidus lõputöö eesmärgiks on optimeerida pneumobile Technics ...

View more