Now showing items 1-4 of 4

 • Diiselmootori juhtmooduli seadistamine võimsuslike parameetrite parendamiseks 

  Aasna, Tiit (2016)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on hinnata mootori juhtmooduli seadistamise mõju mootori väljundparameetriltele. Ettevõtted, kes juhtmooduli tarkvara muutmisega tegelevad, lubavad kuni 20% madalamat kütusekulu ning samas ...
 • Diislikütuse kvaliteedi analüüs 

  Vassila, Sten (2016)
  Töö eesmärgiks on hinnata jaemüügis olevate diislikütuste kvaliteediomaduste vastavust standardile. Antud lõputöös uuriti Eesti tanklates müüdavate kütuste standardseid parameetreid ning nende vastavust kehtestatud ...
 • Diislikütuse kvaliteeti iseloomustavad parameetrid 

  Järvpõld, Juhan (2015)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli uurida kolme Eestis jaemüügis oleva diislikütuse standardseid ja mittestandardseid parameetreid ning leida kütuse ja mootori katselaboris tehtud katsetuste abil nende mõju mootori ...
 • Korteriomandite hinnadünaamika aastatel 2010–2021 (Annelinna näitel) 

  Tamm, Tim-Jürgen (Eesti Maaülikool, 2022)
  Käesolev lõputöö koosneb kahest osast – teoreetilisest ehk temaatilise kirjanduse ülevaatest ja praktilisest osast. Töös kasutatavad andmed pärinevad Maa-ameti hinnastatistika andmebaasist, mis on kõigile vabalt ...