Now showing items 1-1 of 1

  • Paju energiavõsa kasvatus ning selle tasuvus Eestis 

    Laas, Kristjan (2012)
    Käesoleva lõputöö eesmärk on anda kirjanduse põhjal ülevaade energiavõsa kasvatusest, paju ja papli näitel. Töö on koostatud peamiselt kirjandusest saadud andmetele tuginedes. Töö esimeses pooles on kirjeldatud energiavõsa ...