Now showing items 1-4 of 4

 • Andmehõivesüsteem kombineeritud küttesüsteemile 

  Kärp, Andreas (Eesti Maaülikool, 2021)
  Tänapäeval, kus peaaegu kõik aspektid meie elust on tihedalt seotud arvutustehnikaga, jätame tihti tahaplaanile ellujäämise aspektist väga tähtsa osa – soojus. Kodused küttesüsteemid, kuigi tihti omades kontrollereid, ei ...
 • Elektrilise päikesekütte tehnoloogia eramule 

  Kooskora, Rivo (Eesti Maaülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida elektrilise päikesekütte tehnoloogiaid eramule ja leida võimalusi, kuidas vähendada võrgust tarbitava elektrienergia hulka tarbevee soojendamiseks. Uurimustöö aktuaalsus seisneb ...
 • Eramu päikeseküttega ORC mikrotootmisseade 

  Vellamäe, Maido (2016)
  ORC tootmisseadmeid kasutatakse tööstuslikuks otstarbeks, kuid eramutes leiavad nad kasutust harva, kuna eramu tarbeks mikrotootmisseadmed levinud pole. Töö eesmärgiks on välja selgitada, kas päikeseküttel ORC mikrotootmisseade ...
 • Päikesekollektor eramu energiavarustuses 

  Herzmann, Mattias (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on uurida kuidas mõjutavad klimaatilised tegurid päikesekollektori tootlikust ja kui mõistlik on kasutada tahkeküttekatla kõrval lisaküttena päikeseenergiat. Samuti on analüüsitud millist ...