Now showing items 1-1 of 1

  • Traktori T 25A katsetamine dünamomeetriga LPS ZW 500 

    Kokk, Kristjan (2012)
    Ratastraktori katsetamine on tähtis etapp selle tootmisprotsessis. Katsetamise tulemuste põhjal on võimalik anda ratastraktorile vastav tehnilise seisundi hinnang. Antud uurimustöös on kirjeldatud ratastraktori T 25A ...