Now showing items 1-4 of 4

 • Aegjärkse raie mõju männikute alustaimestikule 

  Kaja, Karel (Eesti Maaülikool, 2023)
  Järjest rohkem tekitab ühiskonnale muret laialdane lageraie teostamine metsades. Heaks alternatiivseks lahenduseks küpsete metsade majandamisel on teiste turberaieviiside kõrval aegjärkne raie. Käesoleva bakalaureusetöö ...
 • Metsauuenduse kasvukiirus Järvselja turberaie katses 

  Antonov, Sven (Eesti Maaülikool, 2023)
  Bakalaureusetöö uurib metsauuenduse kasvukiirust erinevate turberaie (aegjärkne-, häil- ja veerraie) meetodite ja taimetüüpide (istutatud paljasjuursed avamaa- ja potitaimed ning looduslik (LU) ja inimese poolt tehtud ...
 • Turberaied Kilingi-Nõmme piirkonna männikutes 

  Rist, Erik (2012)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on anda ülevaade Kilingi-Nõmme ümbruses teostatud turberaietest. Täpsemalt käsitlen aegjärgseid raieid ja põhjalikumad mõõtmised on teostatud puistutel kus maapind oli eelnevalt ...
 • Turberaieviisid Eesti metsades-uuringute ülevaade ja Järvselja katseala rajamine 

  Alamäe, Janar (2012)
  Turberaie meetod on metsakasvatuslik võte, mille käigus raiutakse mets korduvate raiejärkudega. Nii säilitatakse osa vanast metsast, mis omakorda pakub turvet looduslikule uuendusele. Antud töös analüüsiti uuringute abil ...