Now showing items 1-1 of 1

  • Tagaroopsaha projekt 

    Otsatalo, Toomas (Eesti Maaülikool, 2019)
    Koostatud bakalaureusetöö on masinaehituslik projekt, mille eesmärgiks on töötada välja põllumajandusliku väiketraktori tagarippsüsteemile haagitav tagaroopsahk. Olulisteks alameesmärkideks on tagaroopsaha hõlma optimaalseima ...