Now showing items 1-1 of 1

  • Kaoliini mõju veetorukatla küttepindadele 

    Martens, Ott (Eesti Maaülikool, 2021)
    Puitkütuse põletamisel tekkivad sadestised mõjutavad küttepindade soojusvahetust. Töö eesmärgiks on teada saada puitkütuselisandi kaoliini mõju veetorukatla küttepindadele. Töös kasutatakse AS Anne Soojuse koostootmisjaama ...