Now showing items 1-1 of 1

  • Elektriajamite e-õppe kursus Moodle keskkonnas 

    Rehemets, Steven (Eesti Maaülikool, 2021)
    Lõputöö eesmärgiks on koostada Moodle’i-põhine elektriajamite kursus, mis võimaldab loodud e-õppe kursust läbida distantsõppe vormis. Eesmärgi saavutamiseks annab autor ülevaate e-õppevormi olemusest ning toob välja nii ...