Recent Submissions

 • Changes in agricultural land use in Estonia: opportunities for stable land use 

  Rasva, Marii (Estonian University of Life Sciences, 2023)
  The issue of land concentration in the EU and many parts of the world remains basic and is one of the most serious land issues in the district today. Agricultural land is becoming increasingly concentrated into the hands ...
 • Genetic diversity, origin, and new hosts of the invasive pathogen Lecanosticta acicola in northern Europe 

  Vester, Marili (Estonian University of Life Sciences, 2022)
  Lecanosticta acicola is an ascomycete causing Brown Spot Needle Blight (BSNB) – a foliar disease affecting pine species (Pinus spp.). The disease causes premature needle shedding which leads to reduced growth of the trees ...
 • Biosensor array for BOD measurements in different types of wastewater 

  Pitman, Kätlin (Estonian University of Life Sciences, 2022)
  The basis of all life on Earth is the existence of clean water. The state of water must be constantly monitored to ensure that the water is clean. One critical parameter in accessing water purity is the content of organic ...
 • Digitaalne aspiratsiooni psühromeeter 

  Võso, Karl-Mattias (Eesti Maaülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli projekteerida ning koostada õppevahendiks mõeldud aspiratsiooni psühromeeter. Õppevahend on mõeldud kasutamiseks õppeainetes, kus lisaks töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite ...
 • Pneumobile Technics 5 käigukasti optimeerimine 

  Laul, Rasmus (Eesti Maaülikool, 2022)
  Pneumobile Technics 5 on suruõhusõiduk, mis on ehitatud Emersoni poolt korraldatud „International Aventics Pneumobile Competition“ jaoks. Rakenduskõrgharidus lõputöö eesmärgiks on optimeerida pneumobile Technics ...
 • Tööala kaardistamise vahendid 

  Laipalu, Marko (Eesti Maaülikool, 2022)
  Tööala on ala, kus töötaja täidab tööülesandeid, eristatakse normaal- ja maksimaaltööala. Tööala on võimalik määrata kasutades matemaatilisi mudeleid, kuid populatsiooni antropomeetrilistel parameetritel põhinevad mudelid ...
 • Robotmanipulaatori ja konveieri koostöösüsteemi arendus 3D printimiseks 

  Ansip, Matio (Eesti Maaülikool, 2022)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on projekteerida koostöösüsteem robotmanipulaatori UR3 ja konveieri vahel. Antud lõputöös uuriti suuremõõtmeliste detailide printimise protsessi robotiga. Projekteeriti konveier ja uuriti võimalusi ...
 • Tsirguliina 330/110/10 kV alajaama 10kV jaotusseadme rekonstrueerimise võimalused 

  Aanja, Reno (Eesti Maaülikool, 2022)
  Piirkonnaalajaam on elektrivõrgu tähtsaim osa. Vananenud elektrivõrk on põhjus potentsiaalsete rikete tekkeks. Kasvav tarbimisvõimsus, seadmete hoolduskulud ja varuosade tarneprobleemid võivad luua olukorra, kus terve ...
 • Autonoomse põlluroboti akuhaldussüsteem 

  Ratas, Toivo (2022)
  Eesti Maaülikooli meeskonna poolt on loodud mustikataimede väetamise roboti (põlluroboti) kontseptsioon, mille rakendamine muudab mustikataimede väetamise produktiivsemaks ja kulutõhusamaks. Käesoleva töö eesmärgiks oli ...
 • Poegimissigala ventilatsiooni rekonstrueerimine 

  Lemsalu, Tiit (Eesti Maaülikool, 2022)
  Antud magistritöö eesmärgiks on valida energiatõhus ja efektiivne ventilatsioonilahendus rekonstrueeritavasse poegimissigalasse. Eesmärgi saavutamiseks on koostatud kirjanduse ülevaade, uuritud erinevaid tehnilisi võimalusi ...
 • Kiikingu haagis 

  Raudsepp, Raido (Eesti Maaülikool, 2022)
  Kiiking on spordiala, kus kiikuja peab võimalikult pikkade aistega kiikuma üle võlli ehk 360 kraadi. Kiigu transportimiseks on vaja kiik langetada vertikaalsest asendist horisontaal asendisse ning lahti võttes pakkida ...
 • 3D prinditud ABS-detailide atsetooniga järeltöötlemise mõju nende mehaanilistele omadustele 

  Ignašev, Andrei (Eesti Maaülikool, 2022)
  Eelnevate lõputööde raames on konstrueeritud järeltöötluskamber ning on uuritud, kuidas mõjutab atsetooniga järeltöötlemine 3D prinditud ABS detailide pinnaviimistlust ja täpsust. Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida ...
 • Sissepritsesüsteem kahetaktilisele bensiinimootorile 

  Kõõra, Jan Markus (Eesti Maaülikool, 2022)
  Lõputöö teema valiti seoses autori hobist kardispordi vastu ning huvist sisepõlemismootori vastu. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on leida sissepritsesüsteemi lahendus kahetaktilisele mootorile. Töö esimeses peatükis ...
 • Hüdrauliline kaablitõmburi projekt 

  Möksi, Andreas (Eesti Maaülikool, 2022)
  Kaablitõmburi seadme kasutamise vajadus on ettevõtetel, kes tegelevad elektrikaablite paigaldusega reservtorudesse, kus on pikad vahemaad ning mis ületab inimese füüsilist tõmbejõudu. Lõputöö eesmärgiks on projekteerida ...
 • Kompsiitmaterjalist sisetreitera hoidiku valmistamise võimalused 

  Haak, Tanel (Eesti Maaülikool, 2022)
  Bakalaureuse lõputöö raames selgitatakse välja tootmisettevõtetes kohapeal komposiitmaterjalidest sisetreiterade hoidikute valmistamise võimalused. Töö jaguneb kolme põhiossa, millest esimene hõlmab kirjanduse ülevaadet ...
 • Vabavaralised IoT platvormid ja nende kasutamisvõimalused elektrienergia tarbimise juhtimiseks 

  Dedov, Priit (Eesti Maaülikool, 2022)
  Elektrienergia tarbimiskulud on suurenenud ja üheks kulude kokkuhoiu viisiks on börsihindade jälgimine ning tarbimise juhtimine vastavalt sellele. Idee kasutada vabavaralist IoT platvormi võimalusi tarbimise suunamiseks ...
 • Helivõimendi modelleerimine koos signaaligeneraatoriga 

  Kaasik, Karl (Eesti Maaülikool, 2022)
  Lõputöö autori eesmärk on modelleerida klass D helivõimendi koos signaaligeneraatoriga. Kasutajal on võimalik valida, kas võimendi väljundisse jõuab helisignaal või skeemi poolt genereeritud siinussignaal. Töö on jaotatud ...
 • Õhupuhastussüsteemi projekteerimine arvjuhtimisega metallilõikepinkidele 

  Parv, Kristofer (Eesti Maaülikool, 2022)
  CNC freespingi operaatorid puutuvad kokku lõiketöötlusel jahutusvedeliku kasutamise tagajärjel tekkiva õhusaastega. See on probleem, sest selline õhureostus on kahjulik operaatori tervisele ja lõikepingi töökindlusele. ...
 • Põllumajandustehnika ja -seadmete kasutamisega seotud tööõnnetused 

  Aasma, Priit (Eesti Maaülikool, 2022)
  Ligikaudu pool maailma tööjõust töötab või on seotud põllumajandussektoriga. Statistikaameti andmetel oli Eestis perioodil 1991-2019. kõikides majandussektorites hõivatute arv oluliselt kahanenud 806 600-lt kuni 579 ...
 • Päästetöötaja riietuse mugavuse objektiivsed parameetrid 

  Ambo, Egle (Eesti Maaülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö eesmärk oli hinnata objektiivsete parameetrite rakendatavust päästetöötaja kaitseriietuse mugavuse hindamisel. Riietuse mugavust on vaja katsetada ja uurida, kuna päästetöötaja töös peab riietus olema ...

View more