Show simple item record

dc.contributor.authorPüssa, Tõnu
dc.date.accessioned2021-11-18T08:18:49Z
dc.date.available2021-11-18T08:18:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/7073
dc.description.abstractTaimsete õlide (rasvadega) seotud keemilised ohud tulenevad kas nende ainete looduslikust esinemisest taimes või keskkonnas või tekivad õli tootmise, transpordi või säilitamise käigus. Õli keemiline koostis sõltub oluliselt kasvatatava sordi geneetilistest omadustest. Oma mõju avaldavad õli koostisele agrotehnika (väetamine, külvikord, külvi- ja koristusaeg, eelvili jms), mulla omadused ja ilmastikutingimused ning seemnete koristusjärgne töötlemine (nt kuivatamine, sorteerimine). Õli koostis ja omadused sõltuvad suurel määral ka sellest, kas toode on saadud külm- või kuumpressimise või rafineerimise teel [1]. Saasteained võivad muuta toidu kvaliteeti halvemaks ja olla ohtlikud inimeste tervisele, mistõttu on nii õli kui ka õli sisaldavate toodete käitlejal (eeskätt tootjal) oluline roll õlidest tulenevate terviseriskide maandamisel. Oluline on veenduda tooraine või toote nõuetele vastavuses – erinevate saasteainete piirnormid on toodud komisjoni määruses (EÜ) nr 1881/2006 [2]. Piirnormid pestitsiidijääkidele on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 396/2005 [3].est
dc.description.sponsorshipTeadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas viiakse läbi “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).est
dc.publisherEesti Maaülikool. Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetoolest
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) ; openAccesseng
dc.rightsMaaeluministeeriumi ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tellimusel koostanud Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool. Varalised õigused kuuluvad materjali tellijale. Kõik autoriõigused on kaitstud.est
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjecttaimeõlidest
dc.subjectkeemiline koostisest
dc.subjectsaasteainedest
dc.subjectteabematerjalidest
dc.titleTaimsete õlidega seotud keemilised ohudest
dc.typeOther Literature Typeeng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetoolest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) ; openAccess