Show simple item record

dc.contributor.advisorPihlap, Heino
dc.contributor.authorPeeling, Robert
dc.date.accessioned2021-06-07T14:31:43Z
dc.date.available2021-06-07T14:31:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6901
dc.descriptionBakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekavalest
dc.description.abstractAntud töö eesmärgiks on koostada sissejuhatav praktikum elektroonikasse ja elektrotehnikasse kasutades seadet Analog Discovery, mida saaksid kasutada gümnasistid õppe eesmärgil. Praktikumi eesmärgiks on tutvustada gümnasistidele elektroonika ja elektrotehnika põhitõdesid läbi praktilise tegevuse, näidata mõningate valemite toimimist päris elus ning tutvustada seadme Analog Discovery võimalusi ning läbi selle suurendada gümnasistide huvi elektroonika ja elektrotehnika valdkonna vastu. Antud töö käigus koostati praktikum, mis koosneb kolmest teemaplokkist: valgusdiood, kondensaator ja vahelduvvool. Iga teemaplokki juurde koostati ülesanne ning juhend.est
dc.description.abstractThe purpose of this work is to create introductive practicum to electronics and electrical engineering for gymnasists using Analog Discovery device. The purpose of practicum ist o introduce electronics and electrical engineering basics for gymnasists, show some practical use of formulas in real life, introduce possibilities of the device Analog Discovery and through this increase interest in electronics and electrical engineering among gymnasists. In the course of this work was made practicum that includes three theme blocks: LED, capacitor and alternatiive current. For every theme block there was made exercise and instruction.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectAnalog Discovery
dc.subjectpraktikumest
dc.subjectelektroonikaest
dc.subjectelektrotehnikaest
dc.titleSissejuhatavad praktikumid elektroonikasse ja elektrotehnikasse seadmega Analog Discovery 2est
dc.title.alternativeIntroduction to Electronics Using Analog Discovery 2 Systemeng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-09
rioxxterms.freetoread.startdate09.09.2021


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record