Show simple item record

dc.contributor.advisorKokin, Eugen
dc.contributor.authorPaurson, Kaarel
dc.date.accessioned2021-06-07T14:25:56Z
dc.date.available2021-06-07T14:25:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6900
dc.descriptionMagistritöö Energiakasutuse õppekavalest
dc.description.abstractVastavalt standarditele ja eeskirjadele võetakse soojuskadude määramisel läbi hoone välispiirete üldjuhul arvesse ainult juhtivuslikku ja konvektiivset soojuslevi, kuid kiirguslikku soojusülekannet ei arvestata. Sellest lähtuvalt oli töö eesmärgiks hinnata kiirguskadude mõju hoone arvutuslikele soojuskadudele. Selle eesmärgi nimel selgitati käesolevas töös taeva temperatuuri määramist nii pilvise kui ka selge taeva korral, kirjeldati seosed mille abil saab leida kiirgusliku soojusvoo suuruse erinevates olukordades, selgitati tasakaaluolukorra tingimusi mil vaadeldavasse süsteemi sisenevad ja lahkuvad soojusvood on võrdsed, tutvustati tasakaaluolukorra korral hoone välispinna temperatuuri leidmist neljanda astme võrrandi lahendamise teel ning esitleti kirjeldatud meetodite abil saadud näidistulemusi. Jõuti järeldusele, et kiirguskadudega arvestamine suurendab hoone soojuskadusid piisavalt hea soojusisolatsiooni ja standardis ettenähtud välispinna soojustakistuse korral vaid paari protsendi võrra, sest kiirguskao mõjul piirde pinnatemperatuuri langemisel alla välisõhu temperatuuri hakkab piirde ja välisõhu vaheline konvektiivne soojusvoog väga efektiivselt kompenseerima kiirguse mõjul tekkivat soojuskadu.est
dc.description.abstractAccording to standards and regulations, only conductive and convective heat transfer are generally taken into account when determining heat losses through the boundaries of a building. But heat is also dissipated by radiation. Based on this, the aim of the thesis was to assess the impact of radiation losses on the calculated heat losses of the building. To this end, the calculation of sky temperature for both cloudy and clear sky was explained, formulas for calculating the radiant heat flux in differing situations were developed, the conditions of the equilibrium situation under which the heat flows entering and leaving the system were clarified, finding the temperature of the external surface of the building during the state of equilibrium in the form of solving the quartic equation was described, and sample results calculated using the aforementioned methods and equations were presented. It was concluded that taking into account the radiant heat flux increased the heat loss of a building only by a few percent, and this is explained by the fact that convection heat flux coming from the ambient air will effectively balance out the heat losses caused by radiative flux.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectStefan-Boltzmanni seadusest
dc.subjecttaeva temperatuurest
dc.subjectkiirguslik soojuskaduest
dc.subjectWieni nihkeseadusest
dc.titleKiirguskadude mõju analüüs hoone soojusbilansileest
dc.title.alternativeThe Analysis of the Effects of Radiative Heat Losses on the Heat Balance of a Buildingeng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-10
rioxxterms.freetoread.startdate10.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record