Recent Submissions

 • Case studies with best practices in agricultural cooperatives : similarities and differences at the EU level 

  Kiisk, Taavi; Värnik, Rando (Estonian University of Life Sciences, 2023)
  The Estonian University of Life Sciences is the only university in Estonia whose priorities in academic and research activities provide the sustainable development of natural resources necessary for the existence of Man ...
 • Põllumajandusühistute parimate tavade juhtumiuuringud : sarnasused ja erinevused EL-i tasandil 

  Kiisk, Taavi; Värnik, Rando (Eesti Maaülikool, 2023)
  Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mille prioriteedid akadeemilises ja teadustegevuses on inimese olemasoluks ning tema pärandi ja elupaiga säilitamiseks vajalike loodusvarade jätkusuutlik arendamine. Ülikool on üks ...
 • Kääritusjäägi (digestaadi) ohutus, sobivus mullaparandaja või väetisena kasutamiseks ja kääritusjäägi kasutamise majanduslik tasuvus : uuringu lõpparuanne 

  Värnik, Rando; Kriipsalu, Mait; Kaasik, Allan; Orupõld, Kaja; Raave, Henn; Aro, Kersti (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kääritusjääk ehk digestaat on biogaasi tootmisprotsessi käigus orgaanilise aine anaeroobsel lagundamisel järele jääv materjal. Kääritusjääk võib olla nii vedel kui ka tahke. Vedel kääritusjääk saadakse peamiselt märgkääritusel ...
 • Report on Good Practice Business Models and Example Small and Medium Scale Pilot Business Projects for Sustainable Bioenergy and Side Bioproducts Production in the BSR 

  Viira, Ants-Hannes; Lillemets, Jüri; Põder, Anne; Ariva, Jelena; Aro, Kersti; Lehtsaar, Jüri; Kogabayev, Timur; Barth, Henrik; Ulvenblad, Pia; Ulvenblad, Per-Ola; Hermus, Sascha; Durchgraf, Jannik (2021)
  This report is the Output 2.3 of the implementation of Work Package 2 Group of Activities 2.3 “Preparation of good practice business models and example small and medium scale pilot business projects for sustainable ...
 • Estonia: Algae valorisation through partnership of RDI institutions and enterprises. Case study 

  Kepp, Katrin (compiler); Loit, Evelin (compiler); Bleive, Uko (compiler); Aro, Kersti (compiler) (Estonian University of Life Sciences, 2022)
  The subject of the case study are two Estonian companies whose main activity is valorisation of red algae Furcellaria lumbricalis. The case study focused on the history of the companies, studied resource efficiency and ...
 • Estonia: Seaweed valorisation through partnership of RDI institutions and enterprises. Case study 

  Kepp, Katrin (koostaja); Loit, Evelin (koostaja); Bleive, Uko (koostaja); Aro, Kersti (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Juhtumiuuringu objektiks on kaks Eesti ettevõtet, kelle põhitegevus on punavetika Furcellaria lumbricalis väärindamine. Juhtumiuuringus keskenduti ettevõtete tekkeloole, uuriti ettevõtete ressursitõhusust ja tootmisjääkide ...
 • Saaremaa tingimustele sobivate sööda- ja ravimtaimede agrotehnika : lepingulise teadusliku uurimistöö nr. 78 1989. a. aruanne 

  Heintalu, Aleksander (Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1990)
  Põhiliste põllukultuuride, mis enamikus on ka söödakultuurideks, kõrval on kerkinud vajadus ka sööda- ja ravimtaimede järele. Seda tingib loomakasvatuse intensiivistamine, samuti ka loomade võimalus omale vabalt sööta ...
 • Kanakulli elupaigakasutuse ning hukkumispõhjuste uuring : projekti nr 18473 lõpparuanne 

  Grosberg, Jaan (koostaja); Mirski, Paweł (koostaja); Väli, Ülo (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kanakull (Accipiter gentilis) kuulub Eestis II kaitsekategooria linnuliikide hulka ning on kantud ohualtina Eesti Punasesse Nimestikku. Nagu teiste kaitsealuste liikide puhul, on kanakulli efektiivseks kaitseks vaja tunda ...
 • Synthesising the toxicokinetics and toxicodynamics of agrochemicals on bees: Deliverable D3.4 

  Jürison, Margret; Alaux, Cedric; Barascou, Lena; Brown, Mark JF; Costa, Cecilia; de la Rúa, Pilar; de Miranda, Joachim; di Prisco, Gennaro; Forsgren, Eva; Gekière, Antoine; Hellström, Sara; Le Conte, Yves; Linguadoca, Alberto; Karise, Reet; Mahmood, Ferozah; Mänd, Marika; Martínez- López, Vicente; Medrzycki, Piotr; Morrison, Morgan; Neumann, Peter; Onorat, Piero; Paxton, Robert; Sene, Deborah; Siviter, Harry; Straw, Edward A; Strobl, Verena; Yanez, Orlando (PoshBee, 2022)
  Within the PoshBee Project we have tested three bee species – honey bees Apis mellifera, bumble bees Bombus terrestris and solitary bees Osmia bicornis – for their sensitivity to pesticides and analysed the clearance of ...
 • Acute and chronic effects of agrochemicals, and their synergistic interactions, on bees: Deliverable D3.3 

  Barascou, Lena; Brown, Mark JF; Costa, Cecilia; de la Rúa, Pilar; de Miranda, Joachim; di Prisco, Gennaro; Forsgren, Eva; Gekière, Antoine; Hellström, Sara; Jürison, Margret; Le Conte, Yves; Linguadoca, Alberto; Mahmood, Ferozah; Mänd, Marika; Martínez-López, Vicente; Medrzycki, Piotr; Morrison, Morgan; Neumann, Peter; Onorat, Piero; Paxton, Robert; Sene, Deborah; Siviter, Harry; Straw, Edward A; Strobl, Verena; Yanez, Orlando; Alaux, Cedric (PoshBee, 2022)
  Inter-individual differences in pesticide sensitivity may trigger variability in the risk posed by pesticides. Therefore, to better inform pesticide risk assessment for bees, we studied the variability of responses to ...
 • Improved protocols for testing agrochemicals in bees: Deliverable D3.2 

  Medrzycki, Piotr; Hellström, Sara; Straw, Edward; Linguadoca, Alberto; Jürison, Margret; Alaux, Cedric; Barascou, Lena; Brown, Mark; Costa, Cecilia; De la Rúa, Pilar; de Miranda, Joachim Rodrigues; di Prisco, Gennaro; Forsgren, Eva; Karise, Reet; Le-Conte, Yves; Mänd, Marika; Martínez-López, Vicente; Neumann, Peter; Onorati, Piero; Paxton, Robert; Sene, Deborah; Strobl, Verena; Yanez, Orlando (PoshBee, 2021)
  Within the PoshBee Project, we have worked out precise protocols for testing the toxicological endpoints and metabolisation rate of agrochemicals on and in bees. Three agrochemical classes (insecticides, fungicides and ...
 • Manuscript of toxicokinetics of three agrochemicals in three model bee species: Deliverable D3.1 

  Costa, Cecilia; Di Prisco, Gennaro; Alaux, Cedric; Onorati, Piero; Jürison, Margret; Karise, Reet; Mänd, Marika; Hellström, Sara; Medrzycki, Piotr (PoshBee, 2022)
  As part of the activities foreseen by the POSHBEE project, we performed experiments to verify the toxicokinetics of three pesticides (the insecticide sulfoxaflor, the fungicide azoxystrobin and the herbicide glyphosate) ...
 • Turuarendustoetuse abil ellu viidud tegevuste mõju nendes osalenud ettevõtjate müügitulemustele 

  Lillemets, Jüri; Viira, Ants-Hannes (Eesti Maaülikool, 2019)
  Uuringu eesmärk on analüüsida Eesti riigi eelarvest rahastatava meetme „Turuarendustoetus“ (edaspidi ka turuarendustoetus) abil ellu viidud tegevuste mõju nendes osalenud ettevõtetele. Turuarendustoetuse tegevuste eesmärk ...
 • Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumitest : uuringu lõpparuanne 

  Viira, Ants-Hannes; Kauer, Karin; Melts, Indrek; Jürgenson, Evelin; Maasikamäe, Siim; Rasva, Marii; Põdra, Kätlin; Lillemets, Jüri; Ariva, Jelena; Azadi, Hossein (Eesti Maaülikool, 2023)
  Uuringu „Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumitest“ eesmärk on luua stsenaariumid põllumajandusliku maakasutuse võimalike muutuste kohta ja analüüsida nende muutuste peamisi ...
 • Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023‒2027 eelhindamine : lõpparuanne 

  Aro, Kersti; Viira, Ants-Hannes; Loit, Evelin; Leming, Ragnar; Visnapuu, Katriin; Talgre, Liina; Kaasik, Allan; Ariva, Jelena; Lillemets, Jüri; Elias, Terje (Eesti Maaülikool, 2021)
  Maaeluministeeriumi (edaspidi MeM) juhtimisel koostatakse Euroopa Liidu (edaspidi EL) ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava aastateks 2023–2027 (edaspidi ÜPP strateegiakava). ÜPP strateegiakava koondab senised ...
 • Ruhnu kalmistu hoolduskava 

  Juur, Sten (koostaja); Jõgar, Ülle (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja); Sainast, Henri (koostaja); Umal, Kätlin (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2019)
  EELK Ruhnu Püha Magdaleena koguduse kalmistule koostatud hoolduskava eesmärk on tagada kirikuaia kui mälestise muinsus- ja looduskaitseliste väärtuste säilimine. Hooldusettepanekute tegemisel on1 lähtutud ruhnurootslaste ...
 • Urvaste kalmistu hoolduskava 

  Jõgar, Ülle (koostaja); Umal, Kätlin (koostaja); Juur, Sten (koostaja); Sainast, Herni (koostaja); Lind, Janar (koostaja); Magerramova, Nataliia (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2018)
  Urvaste kalmistu hoolduskava eesmärgiks on anda soovituslikud ettepanekud matmisala edaspidiseks hoolduseks. Hoolduskava koostasid Eesti Maaülikooli üliõpilased Ülle Jõgar, Kätlin Umal, Sten Juur, Henri Sainast, Janar Lind ...
 • Randvere kalmistu hoolduskava 

  Nõmmela, Mari (koostaja); Külm, Siiri (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2018)
  Randvere kalmistu hoolduskava on koostatud Viimsi Vallavalitsuse tellimusel Randvere kalmistule. Hoolduskava eesmärk on:  määratleda kalmistu väärtused  tuua välja matmisala hooldusprobleemid  määratleda hooldustegevuste ...
 • Jõhvi linna kalmistu hoolduskava 

  Aleksanderson, Külli (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja); Kallavus, Triin (koostaja); Sekavin, Liisa (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev Jõhvi kalmistu hoolduskava on koostatud Jõhvi Vallavalitsuse tellimusel. Hoolduskava on koostanud Eesti Maaülikooli tudengid Külli Aleksanderson, Triin Kallavus ja Liisa Sekavin dotsent PhD Mari Nõmmela juhendamisel ...
 • Viljandi Vana kalmistu hoolduskava 

  Nõmmela, Mari (koostaja); Römer, Siiri (koostaja); Soll, Kristi (koostaja); Sammel, Ellen (koostaja); Lobunkova, Elina (koostaja); Altsaar, Kristel (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2015)
  Käesolev Viljandi Vana kalmistu hoolduskava on koostatud Viljandi linnavalitsuse tellimusel. Hoolduskava on koostanud Mari Nõmmela ja Siiri Römer koos Eesti Maaülikooli tudengitega (Kristi Soll, Ellen Sammel, Elina Lobunkova, ...

View more