Now showing items 1-6 of 6

 • Harku järv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Järvede seisundi parandamiseks vajalike uuringute teostamine ja meetmekavade väljatöötamine : projekti lõpparuanne : Pullijärve meetme- ja tegevuskava 

  Ott, Ingmar (koostaja); Laarmaa, Ronald (koostaj); Maileht, Kairi (koostaja); Vilbaste, Sirje (koostaja); Sepp, Margot (koostaja); Saar, Katrin (koostaja); Timm, Henn (koostaja); Palm, Anu (koostaja); Ott, Katrin (koostaja) (2020)
  Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiv (VRD) reguleerib vee kasutamise ja selle hea seisundi säilitamisega seotud seaduseid ning regulatsioone liikmesriikides. Vesi on hindamatu ressurss, mistõttu nõuab dokument ...
 • Uuring Peipsi järve füüsikalis-keemiliste ja fütoplanktoni kvaliteedinäitajate klassipiiride täpsustamiseks : aruanne 

  Nõges, Peeter (Eesti Maaülikool, 2020)
  Seni kehtinud EL veepoliitika raamdirektiivile (VRD) vastav vee ökoloogilise kvaliteedi hindamise üldraamistik Peipsi-Pihkva järve veekogumite kohta töötati välja 2006. aastal (Nõges & Nõges 2006). See hindamissüsteem ...
 • Veisjärv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Verevi järv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Viitna Pikkjärv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.