Now showing items 1-2 of 2

  • Estonia: Seaweed valorisation through partnership of RDI institutions and enterprises. Case study 

    Kepp, Katrin (koostaja); Loit, Evelin (koostaja); Bleive, Uko (koostaja); Aro, Kersti (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
    Juhtumiuuringu objektiks on kaks Eesti ettevõtet, kelle põhitegevus on punavetika Furcellaria lumbricalis väärindamine. Juhtumiuuringus keskenduti ettevõtete tekkeloole, uuriti ettevõtete ressursitõhusust ja tootmisjääkide ...
  • Väheväärtusliku peenkala väärindamine : lõpparuanne 

    Silm, Maidu (koostaja); Kriipsalu, Mait (koostaja); Kisand, Anu (koostaja); Bleive, Uko (koostaja); Lanno, Marge (koostaja); Shanskiy, Merrit (koostaja); Kerner, Kristi (koostaja); Maasing, Birgit (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2020)
    Käesolevas projektis uuriti võimalusi väärindada Võrtsjärve kaaspüügil tekkivat peenkala, tootes sellest alternatiivseid toidusaadusi; fraktsioon, mis selleks otstarbeks ei sobinud, väärindati edasi kompostiks, vedelväetiseks ...