Now showing items 1-2 of 2

  • Kliimamuutuste mõju uuring Eesti väikejärvedele 

    Ott, Ingmar; Laarmaa, Ronald; Maileht, Kairi; Timm, Henn; Lehtpuu, Maili; Krause, Teet; Palm, Anu; Meesak, Eva (2020)
    Ilmastikumuutused on väga laiahaardelised ja mõjutavad kõiki Maa ökosüsteeme. Ühe põhilise kasvuhoonegaasi, süsihappegaasi (CO2), kontsentratsioon võib 2050. aastateks kahekordistuda, ületades 700 ppm (George 2010) ning ...
  • Võrtsjärve kalavarude seisund ja Eesti angerjamajandamiskava täitmise analüüs : aruanne 

    Bernotas, Priit (koostaja); Teesalu, Paul (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2020)
    Käesolev aruanne võtab kokku 2019. aasta kalandusuuringud Võrtsjärvel, vastavalt Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vahel sõlmitud lepingule, mille alusel olid töö peamisteks ...