Now showing items 1-5 of 5

 • Jõeforelli ja harjuse elupaikade inventuur Elva ja Väikese Emajõe jõestikes : KIK Kalandus programmi projekti nr 12876 aruanne 

  Järvekülg, Rein; Pensa, Lauri; Pihu, Raul; Sinimets, Ado (2018)
  Käesolev uuring on ühelt poolt jätk pikaajalistele forellijõgesid hõlmanud uuringutele, mis viidi läbi aastatel 2007–2015 ning mille eesmärgiks oli ajakohase ja adekvaatse ülevaate saamine meriforelli praegusest olukorrast ...
 • Randvere kalmistu hoolduskava 

  Nõmmela, Mari (koostaja); Külm, Siiri (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2018)
  Randvere kalmistu hoolduskava on koostatud Viimsi Vallavalitsuse tellimusel Randvere kalmistule. Hoolduskava eesmärk on:  määratleda kalmistu väärtused  tuua välja matmisala hooldusprobleemid  määratleda hooldustegevuste ...
 • Urvaste kalmistu hoolduskava 

  Jõgar, Ülle (koostaja); Umal, Kätlin (koostaja); Juur, Sten (koostaja); Sainast, Herni (koostaja); Lind, Janar (koostaja); Magerramova, Nataliia (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2018)
  Urvaste kalmistu hoolduskava eesmärgiks on anda soovituslikud ettepanekud matmisala edaspidiseks hoolduseks. Hoolduskava koostasid Eesti Maaülikooli üliõpilased Ülle Jõgar, Kätlin Umal, Sten Juur, Henri Sainast, Janar Lind ...
 • Uudse angerjamõrrasüsteemi katsetamine Võrtsjärvel 

  Bernotas, Priit; Silm, Maidu; Järvalt, Ain; Tuvikene, Arvo; Zirk, Jüri; Eist, Andi; Konoplitski, Jüri (2018)
  Euroopa angerjaid (Anguilla anguilla) on Võrtsjärve asustatud 1956. aastast saadik. Kui 50ndatel alguse saanud traditsioon teenis algselt pigem püügivaru pakkumise eesmärki, on asustamisel tänapäeval ka oluline looduskaitseline ...
 • Veeseaduse nõuetest tulenevate põllumajandustootjate investeeringuvajaduste analüüs : aruanne 

  Lillemets, Jüri; Aro, Kersti; Leola, Taavi; Mõtte, Mati (Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2018)
  Analüüsi eesmärgiks oli perioodil 2019–2023 kehtima hakkavate veeseaduse muudatuste majandusliku mõju hindamine. Analüüs koosnes kahest osast. Esiteks analüüsiti sõnnikuhoidla olemasolu nõude täitmist alates viiest loomühikust ...