Now showing items 1-4 of 4

 • Eesti maaelu arengukava 2014–2020 prioriteetide 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 hindamise lõpparuanne 

  Mõtte, Mati (2017)
  Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituut korraldas Maaeluministeeriumi tellimusel ajavahemikus 6. veebruarist 2017. aastal kuni 10. maini 2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ (edaspidi MAK ...
 • Jõhvi linna kalmistu hoolduskava 

  Aleksanderson, Külli (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja); Kallavus, Triin (koostaja); Sekavin, Liisa (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev Jõhvi kalmistu hoolduskava on koostatud Jõhvi Vallavalitsuse tellimusel. Hoolduskava on koostanud Eesti Maaülikooli tudengid Külli Aleksanderson, Triin Kallavus ja Liisa Sekavin dotsent PhD Mari Nõmmela juhendamisel ...
 • Kalakasvatusliku taastootmise tegevuskava 2017–2019, perspektiiviga kuni 2023 

  Baikov, Andrei (koostaja); Gross, Riho (koostaja); Hurt, Margo (koostaja); Järvalt, Ain (koostaja); Jaanuska, Heiki (koostaja); Järvekülg, Rein (koostaja); Kesler, Martin (koostaja); Klaas, Kunnar (koostaja); Krause, Teet (koostaja); Paaver, Tiit (koostaja); Tambets, Meelis (koostaja); Vasemägi, Anti (koostaja); Verliin, Aare (koostaja); Saadre, Ene (koostaja) (2017)
  Eesti kalavaru, sh vähivaru kasutamine peab olema kooskõlas nii rahvusvaheliselt kui Eestis heakskiidetud säästva arengu põhimõtetega. Loodusvarade säästva kasutamise eesmärk on inimest rahuldava elukeskkonna ja majanduse ...
 • Ühise põllumajanduspoliitika tulevikuanalüüs 

  Viira, Ants-Hannes; Pulver, Bruno; Matveev, Eduard; Ahermaa, Evelin; Aro, Kersti; Viileberg, Maris; Josing, Marje; Mõtte, Mati; Aruvee, Pille; Hein, Piret (2017)
  Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on Euroopa Liidu (EL) üks kesksemaid poliitikaid, mille eesmärgiks on tõsta põllumajanduse tootlikkust ja kindlustada põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav elatustase, ...