Now showing items 1-17 of 17

 • Aiandussektori olukord ja arengueeldused 

  Runnel, Maria Isabel; Aro, Kersti; Mõtte, Mati (2016)
  Eesti aiandussektor on mitmekülgne, kuna hõlmab köögiviljade, puuviljade, marjade ja ilutaimede kasvatamise, töötlemise ja säilitamise valdkonda. Teadaolevalt on tootjate tegevusmaht äärmiselt varieeruv, mille tõttu tekivad ...
 • Eesti maaelu arengukava 2007-2013 1., 3. ja 4 . telje püsihindamise aruanne : 2015. aasta 

  Aro, Kersti (koostaja); Runnel, Maria Isabel (koostaja); Lillemets, Jüri (koostaja); Mõtte, Mati (koostaja) (2016)
  Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (MAK) toetuste kasutamine lõppes 2015. aastal ja abisaajad on aktiivselt kasutamas tehtud investeeringuid oma ettevõtluses ja maaelu edendamisel. Käesolev aruanne võtab kokku programmperioodi ...
 • Eesti maaelu arengukava 2007–2013 järelhindamine : lõpparuanne 

  Civitta Eesti AS; Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (2016)
  Civitta Eesti AS koostöös Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudiga viis Maaeluministeeriumi tellimusel ajavahemikus 01.05.2016-29.12.2016 läbi Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) ...
 • Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiriikide võrdluses 

  Värnik, Rando; Aamisepp, Marju; Lemsalu, Katrin; Mõtte, Mati; Viira, Ants-Hannes; Matveev, Eduard (2016)
  Käesoleva uurimuse eesmärk on anda otsustajatele ülevaade Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsikeskkonnast, rõhuasetusega toetuste võrdlemisele valitud lähiriikidega (Läti, Leedu, Poola). Konkurentsikeskkond on väga ...
 • Eesti rannikumere reostuse hindamine kalade bioloogiliste kahjustuste kaudu : aruanne 

  Tuvikene, Arvo; Kreitsberg, Randel; Raig, Reelika; Tuvikene, Arvo (koostaja) (2016)
  Töö eesmärkideks oli: 1) testida HELCOMi poolt soovitatud vee reostuse tuumik- biomarkereid: a. polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) laguproduktide kontsentratsiooni ahvena, räime ja lesta sapis/uriinis, b. ...
 • Harku järv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Karula ja Soomaa rahvuspargi maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering : lõpparuanne 

  Semm, Maaria (koostaja); Sepp, Kalev (koostaja); Tomson, Pille (koostaja); Sepp, Eva-Lena (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2016)
  Sissejuhatus Karula ja Soomaa rahvusparkide maakatte andmebaasi koostamist ning ajaloolise maakasutuse analüüsi teostamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogrammist ...
 • Maaettevõtluse olukord ja areng erinevate tegevusalade ja sektorite lõikes 

  Lillemets, Jüri; Mõtte, Mati (Eesti Maaülikool, 2016)
  Töö eesmärgiks on teostada maaettevõtete olukorra analüüs, mille raames kaardistatakse maapiirkonnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja äriühingud erinevate näitajate alusel ning nende areng erinevatel perioodidel ...
 • Maapiirkond noorte elu- ja ettevõtluskeskkonnana 

  Mõtte, Mati (koostaja); Runnel, Maria Isabel (koostaja); Lillemets, Jüri (koostaja) (2016)
  Maapiirkondi hinnatakse elukeskkonnana kõrgelt, ent sellest hoolimata seab paljudesriikides noorte lahkumine küsimärgi alla maapiirkondade jätkusuutlikkuse. Noorte puhul on probleemi allikaks enamasti karjäär. ...
 • Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetme investeeringute mõjususe analüüs 

  Lillemets, Jüri; Mõtte, Mati (Eesti Maaülikool, 2016)
  Maapiirkondades tegutsevate väikeettevõtete madal konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus ning seal oleva kõrge potentsiaaliga loodus- ja kultuuripärandi vähene rakendamine oli põhjenduseks Eesti maaelu arengukava (edaspidi ...
 • Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016 : uuringu aruanne 

  Viira, Ants-Hannes; Ariva, Jelena; Kall, Katri; Oper, Liis (2016)
  Euroopa Liiduga (EL) liitumise järgselt on kasutatava põllumajandusmaa pindala Eestis suurenenud. Perioodil 2004-2015 suurenes see 201186 hektari (25,4%) võrra 993595 hektarini (joonis 1). Seejuures suurenes põllumajand ...
 • Põllumajandustootja majandustegevuse mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 

  Lillemets, Jüri; Mõtte, Mati (Eesti Maaülikool, 2016)
  Põllumajandusettevõtjatel on mitmeid võimalusi enda ettevõtte tegevuse arendamiseks. Võib (1) jätkata põllumajandustegevusega vähemalt endises mahus, andes olemasolevale toodangule lisandväärtust või lisades toodangu ...
 • Talvituvate lindude rahvusvaheline lennuloendus 

  Luigujõe, Leho; Auniņš, Ainārs (Eesti Maaülikool, 2016)
  Enamus Kirde-Euroopas sh Eesti merealal esinevatest linnuliikidest on rändelised, seetõttu mõjutavad liikide levikut ja arvukust oluliselt tingimused väljaspool Eestit. Arvukuse muutuste põhjuseks võivad olla liikide ...
 • Ülevaade seakasvatussektorist 

  Mõtte, Mati (koostaja); Aro, Kersti (koostaja) (2016)
  Olukord seakasvatussektoris on olnud keeruline alates 2012. aastast. Sealihaturu viis tasakaalust välja 2012. aastal Venemaa poolt kehtestatud impordikeeld nii Euroopa Liidu (EL) elusloomadele kui ...
 • Veisjärv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Verevi järv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Viitna Pikkjärv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.