Now showing items 1-2 of 2

  • Kurepalu paisjärve tervendamise eeltööd – limnoloogiline hinnang 

    Ott, Ingmar; Timm, Henn; Tammert, Helen; Saar, Katrin; Laarmaa, Ronald; Lehtpuu, Maili; Krause, Teet; Palm, Anu; Sepp, Margot; Ott, Katrin; Haberman, Elle-Juta (Eesti Maaülikool, 2014)
    Uuring lähtub veekogude tervendamisel üldisest EL Veepoliitika Raamdirektiivi eesmärgist, mille järgi peavad siseveekogud saavutama hea ökoloogilise seisundi. Siseveekogude seisund on hea või väga hea, kui vee-ökosüsteemi ...
  • Roiu paisjärve tervendamise eeltööd – limnoloogiline hinnang 

    Ott, Ingmar; Timm, Henn; Tammert, Helen; Saar, Katrin; Laarmaa, Ronald; Lehtpuu, Maili; Krause, Teet; Palm, Anu; Sepp, Margot; Ott, Katrin; Haberman, Elle-Juta (Eesti Maaülikool, 2014)
    Uuring lähtub veekogude tervendamisel üldisest EL Veepoliitika Raamdirektiivi eesmärgist, mille järgi peavad siseveekogud saavutama hea ökoloogilise seisundi. Siseveekogude seisund on hea või väga hea, kui vee-ökosüsteemi ...