Now showing items 1-1 of 1

  • Lambad ja maastik : koondaruanne 

    Bell, Simon (Eesti Maaülikool, 2012)
    Käesolev aruanne annab ülevaate sellest, kuidas on lambakasvatus mõjutanud Euroopa maastikku CANEPALi projektis osalevate riikide vaatenurgast. Loomulikult ei käsitleta kõiki Euroopa maastikke, vaatluse alla võetakse ...