Show simple item record

dc.contributor.authorRäisa, Risto (koostaja)
dc.date.accessioned2019-09-04T11:27:16Z
dc.date.available2019-09-04T11:27:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5348
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractEesti maaelu arengukava 2007–2013 (edaspidi MAK) esimese telje meetme 1.4 „Põllumajandusettevõtete ajakohastamise“ alameetme 1.4.1 „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks“ püsihindamist teostab Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituut. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõike 1 kohaselt on liikmeriigid kehtestanud püsihindamise süsteemi, mida Põllumajandusministeeriumi volitusel teostab MAKi raames Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituut. Püsihindaja tegevus on määratletud põllumajandusministri 7. jaanuari 2009. a määrusega nr 3 „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 seire ja hindamise kord“. Käesolev rakendusanalüüs on 2013. aasta hindamisplaani alusel teostatav uurimistöö. MAKi 1. telg on suunatud põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele. Alameede 1.4.1 on ette nähtud põllumajandusettevõtjate tehnoloogilise taseme tõstmiseks, keskkonna ja loomade heaolu parandamiseks ning tööhõive säilitamiseks maapiirkondades. Toetust saavad maapiirkonnas tegutsevad mikropõllumajandusettevõtjad taotleda nii üksi kui ka ühiselt. Alameetme 1.4.1 taotlusvoorud on olnud avatud kuuskorda: 1)17.12.2007–07.02.2008 (edaspidi I taotlusvoor); 2)24.10.2008–15.12.2008 (II taotlusvoor); 3)16.11.2009–30.11.2009 (III taotlusvoor); 4)09.12.2010–22.12.2010 (IV taotlusvoor); 5)12.11.2011–12.12.2011 (V taotlusvoor); 6)26.11.2012–10.12.2012 (VItaotlusvoor). Eelnevalt on antud alameetme raames koostatud neli rakendamistulemuste analüüsi. Analüüsid on koostatud pärast iga vooru taotlustele toetuse määramist, sh esimene rakendusanalüüs oli ühine nii esimese kui teise vooru rakendamise kohta. Käesoleva rakendusanalüüsi eesmärgid on järgmised:1)anda koondülevaade alameetme rakendumisest; 2)analüüsida toetuse väljamaksmist;3)hinnata alameetme sihttasemete täituvust. Rakendamistulemuste analüüs kajastab alameetme 1.4.1 rakendumist perioodil 01.01.2007–15.04.2013. Rakendusanalüüsi 2013. aasta II kvartalis koostas Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna töötaja Risto Räisa.est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectväikeettevõttedest
dc.subjecttoetusedest
dc.subjectinvesteeringudest
dc.subjectmajandusnäitajadest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.titleEesti maaelu arengukava 2007-2013 alameetme 1.4.1 „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks“ rakendamistulemuste analüüs : I-VI taotlusvoorest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus-ja sotsiaalinstituut. Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess