Show simple item record

dc.contributor.authorSimmo, Sirje (koostaja)
dc.contributor.authorMõtte, Mati (koostaja)
dc.date.accessioned2019-06-12T10:42:56Z
dc.date.available2019-06-12T10:42:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5267
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractEesti maaelu arengukava 2007–2013 (edaspidi MAK) esimese telje meetme 1.4 „Põllumajandusettevõtete ajakohastamise“ alameetme 1.4.1 „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks“ püsihindamist teostab Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõike 1 kohaselt kehtestavad liikmeriigid püsihindamise süsteemi, mida vastavalt Põllumajandusministeeriumi volitusele teostab MAK 2007–2013 raames Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituut. Püsihindaja tegevus on määratletud põllumajandusministri 7. jaanuari 2009. a määrusega nr 3 „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 seire ja hindamise kord“. Käesolev rakendusanalüüs on 2010. aasta hindamisplaani alusel teostatav uurimistöö. MAK 1. telg on suunatud põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimeparandamisele. Meede 1.4.1 on ette nähtud põllumajandusettevõtjate tehnoloogilise taseme tõstmiseks, keskkonna ja loomade heaolu parandamiseks ning tööhõive säilitamiseks maapiirkondades. Meetme 1.4.1 alusel saavad toetust taotleda mikropõllumajandusettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu moodustab vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust. Meetme 1.4.1 taotlusvoorud on olnud avatud kolm korda:1)17.12.2007–07.02.2008; 2)24.10.2008–15.12.2008; 3)16.11.2009 –30.11.2009. Edaspidi nimetatakse vastavalt I taotlusvoor, II taotlusvoor ja III taotlusvoor. Käesolev rakendusanalüüs on kolmas meetme 1.4.1 rakendamist hindav dokument. Esimene dokument, miskäsitleb meetme 1.4.1 rakendamistulemusi, on 2009.aastal koostatud „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.1 „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks“ rakendustulemuste ja ettevõtjate finantsolukorra analüüs“. Analüüsi eesmärgiks oli anda ülevaade meetme 1.4.1 rakendamise senistest tulemustest 2008–2009.aastaltoetust saanud ettevõtjate ja nende majandusnäitajate analüüsi kaudu. 2010. aasta esimesel poolel valmis „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 1., 3. ja 4. telje püsihindamise 2009. aasta aruanne“. Tegemist on dokumendiga, mis sisaldab muuhulgas meetme 1.4.1 rakendustulemuste kokkuvõtet.Käesoleva rakendusanalüüsi eesmärgid on järgmised:1)hinnata meetme sihttasemete täituvust;2)analüüsida toetuse saajate hulka läbi meetme piirmäära täituvuse;3)uurida ettevõtjate eelnevat investeeringutoetuste saamise kogemust;4)võrrelda toetuse saajate tegevusala ja kavandatavate investeeringute omavahelist seotust;5) analüüsida hindamiskriteeriumite mõju. Käesoleva rakendusanalüüsi koostasid 2010. aasta III kvartalis EMÜ majandus-ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna täiendav ekspert Sirje Simmo ning töötaja Mati Mõtteest
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectinvesteeringudest
dc.subjectväikeettevõttedest
dc.subjectpõllumajandusettevõttedest
dc.subjecttoetusedest
dc.subjectmajandusnäitajadest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.titleEesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.4.1 „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks“ rakendamistulemuste analüüs : III taotlusvoorest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus-ja sotsiaalinstituut. Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record