Recent Submissions

 • Euroopa säga (Silurus clanis) paljundamine ja kasvatamine vee korduvkasutusega süsteemis 

  Hiiemäe, Härmo; Päkk, Priit; Gross, Riho (Kalanduse teabekeskus, 2023)
  Säga on Kesk- ja Ida-Euroopas kasvatatud peamiselt ekstensiivmeetodil koos karpkalalastega juba enam kui 100 aastat (Linhart jt. 2002). Säga kogutoodang Euroopas ja Aasias oli 2001. aastal 645 tonni ja 2020. aastaks oli ...
 • Laymani aruanne. LIFE AgriAdapt: Euroopa Liidu põllumajandussüsteemide jätkusuutlik kohanemine kliimamuutustega 

  Leming, Ragnar; Métayer, Nicolas; De Miguel, Eduardo; Trötschler, Patrick (AgriAdapt, 2020)
  Kliimamuutused on üks suurimaid väljakutseid, millega maailm praegu silmitsi seisab. Olgugi et osal kliimamuutustel võib olla Euroopa põllumajandusele positiivne mõju, siis enamik neist muutustest mõjutavad negatiivselt ...
 • Farming & Adaptation. Sustainable adaptation of typical EU farming systems to climate change 

  Trötschler, Patrick; Leming, Ragnar; Métayer, Nicolas; De Miguel, Eduardo (AgriAdapt, 2019)
  It is the late spring of 2016 in Europe, wheat and rapeseed have had a good growing season so far. The ears of wheat are in place and pollinators are rejoicing on the rapeseed flowers. However, it is getting very cloudy ...
 • Rahvusvaheline mahetoidu ohutuse alane kvaliteetharidus 

  Roasto, Mati; Mrkonjić Fuka, M.; Bordewick-Dell, U.; Czarniecka-Skubina, E.; Bažok, R.; Laikoja, Katrin; Trafiałek, Joanna; Średnicka-Tober, Dominika; Manchinelli, R.; Peetsmann, Elen (SAFE-ORG food project, 2022)
  Lp. lugeja, Toiduohutus on toidu tootmise, töötlemise ja tarbimise süsteemis kõige olulisem. See on igapäevaste tööprotse põhieeldus igas toidutootmis ja –töötlemistegevuses. Sel põhjusel töötas Codex Alimentarius ́e ...
 • Transnational Quality Education for Organic Food Safety 

  Roasto, Mati; Mrkonjić Fuka, M.; Bordewick-Dell, U.; Czarniecka-Skubina, E.; Bažok, R.; Laikoja, Katrin; Trafiałek, Joanna; Średnicka-Tober, Dominika; Manchinelli, R.; Peetsmann, Elen (SAFE-ORG food project, 2022)
  Dear reader, Food safety is from highest importance in our food consumption and producing system. It poses as an elemental prerequisite for the daily working procedures in every food producing or food processing operation. ...
 • Kasutusvalmis käsiraamatud koos praktiliste lahendustega toiduohutuse valdkonnas : HACCP kava pastöriseeritud õunamahlale (mahetoode) 

  Roasto, Mati; Laikoja, Katrin; Peetsmann, Elen; Luik, Anne (Eesti Maaülikool, 2023)
  Mahetoidu ohutuse alane rahvusvaheline kvaliteetharidus. Projekti nr 2020–1-PL01-KA203–081809.
 • Ready-to-implement manuals with practical solutions on food safety : HACCP Plan for pasteurized apple juice (organic product) 

  Roasto, Mati; Laikoja, Katrin; Peetsmann, Elen; Luik, Anne (Estonian University of Life Sciences, 2023)
  Transnational Quality Education for Organic Food Safety. Project No. 2020-1-PL01-KA203-081809
 • Ohutu sööda tootmise hea tava juhend 

  Kass, Marko (koostaja); Olt, Andres (koostaja); Ots, Meelis (koostaja) (2021)
  Loomasööda tootmine on muutunud globaalseks ja toorained liiguvad üle maailma, püstitades nii tarnijate, tootjate, riiklike institutsioonide kui tarbijate jaoks mitmeid väljakutseid. Samas on kõigi osapoolte jaoks oluline ...
 • Lab handbook : basics to work with extracellular vesicles : 27th - 29th of September 2022, Tartu, Estonia 

  Muhandiram, Subhashini (editor); Kodithuwakku, Suranga (editor); Godakumara, Kasun (editor); Fazeli, Alireza (editor) (Estonian University of Life Sciences, 2022)
  About COMBIVET AND BSEV JOINT SUMMER SCHOOL 2022. The Combivet and BSEV Joint Summer School is organized by the COMBIVET ERA Chair of Comparative Medicine in the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of the ...
 • Puuvilja-, köögivilja-, marja- ning seenekonservide ohutu tootmine 

  Soidla, Riina; Anton, Dea (Eesti Maaülikool, 2022)
  Puu- ja köögiviljade ning marjade ja seente konservimine on üks võimalustest kuivatamise, külmutamise ja soolamise kõrval, et säilitada nimetatud toiduainete toiteväärtus ning tar- bida neist valmistatud tooteid aasta ...
 • Patogeeni(de) algallikate väljaselgitamine toidukäitlemise ettevõttes 

  Mäesaar, Mihkel; Roasto, Mati (Eesti Maaülikooli veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetool, 2022)
  Toitu ei tohi turule viia, kui see ei ole ohutu1. Toidukäitleja vastutab käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest ja on kohustatud kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks2. Euroopa Liidus kehtiva toiduainete ...
 • EPA Zootehnikateaduskonnast EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudiks 

  Lüpsik, Anne (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Zootehnikateaduskond alustas tööd kolme kateedriga: põllumajandusloomade aretus (juhataja kt dots. Cerelius Ruus, hiljem dots. Aarne Pung), põllumajandusloomade söötmine (juhataja dots. August Muuga), eriloomakasvatus ...
 • ELVI 75! : Instituudi juubelile pühendatud konverentsikogumik 

  Kass, Marko (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut (ELVI) lõi oma tööde ja tegemistega platvormi ning tagas loomakasvatuse ja veterinaarmeditsiini arengu vabariigis ja mitte ainult. Teaduslik-tehnilise ...
 • Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll. Parim võimalik tehnika veiste intensiivkasvatuses : [juhend] 

  Kaasik, Allan (toimetaja); Kiiman, Heli (toimetaja); Oinus, Nelly (toimetaja); Pitk, Peep (toimetaja); Tamm, Kalvi (toimetaja) (Keskkonnaministeerium, 2013)
  Veiseid on Eestis kasvatatud piima-, liha- ja veoloomana juba aastasadu. Minevikus peeti veist ka sõnniku kui orgaanilise väetise produtseerijat. Praegusel ajal on intensiivse veisekasvatuse peamisteks eesmärkideks ...
 • Endangered breeds 

  (Ministry of Agriculture, Republic of Estonia, 2012)
  Estonian Native cattle has a similar history with our people. Name of breed: Estonian Native Cattle; Year and place of establishment of the herdbook and association: 1920, Pärnu; Occurrence: all over Estonia, more in Pärnu, ...
 • Ohustatud tõud 

  (Põllumajandusministeerium, 2010)
  Eesti maatõugu veisel on meie rahvaga sarnane minevik. Tõu nimetus: eesti maatõugu veis; Tõuraamatu ja -seltsi asutamisaasta, koht: 1920, Pärnu; Levikuala: üle Eesti, rohkem Pärnu-, Saare- ja Raplamaal; Populatsiooni suurus ...
 • Põllumajandusloomade tõud 

  Tänavots, Alo (koostaja) (Akadeemiline Põllumajanduse Selts, 2021)
  Aegade jooksul on Eestisse sisse toodud mitmeid põllumajandusloomade tõuge, kelle tõunimede kirjutamises esineb lahknevusi. Tavapärasest erinevaid nimekujusid esineb nii riigiametite ning erialaseltside dokumentides ja ...
 • Konservide ohutu tootmine 

  Soidla, Riina; Anton, Dea (Eesti Maaülikool, 2021)
  Käesolevas dokumendis tutvustatakse vähese happesusega (pH üle 4,6) konservide ohutu valmistamise põhimõtteid. Lisaks antakse lühiülevaade mikroorganismide hävimisest kuumutamisel/ steriliseerimisel, konservisisu ...
 • Biokirmed toidutootmise keskkonnas 

  Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2021)
  Toidukäitlemisruumide pinnad on soodne koht biokirmete tekkeks, mistõttu on teadmised biokirmete olemusest, olulisusest, ennetamisest ja hävitamisest toiduohutuse tagamisel eriti olulised. Mati Roasto, EMÜ Toiduhügieeni ...
 • Piimafarmide bioturvalisus 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Nakkushaigused (infektsioonhaigused) kujunevad haigustekitaja (viirused, bakterid, seened, parasiidid) sattumisel organismi. Farmis levivad nakkushaigused mõjutavad eeskätt loomade tervist ja heaolu. Nakkushaigustest ...

View more