Recent Submissions

 • Mullavesi 

  Reintam, Endla (koostaja); Astover, Alar (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Mullavesi on mullas erinevates vormides esinev vesi. Maailma kogu mageveevarust moodustab see vaid 0,05%, ent on asendamatu tähtsusega maismaal elu toimimiseks.
 • Inimeste maa. Aeg. Asser Murutar ja teekaaslased 

  Vooglaid, Ülo; Kõnnussaar, Tiia; Vihalemm, Peeter; Lauristin, Marju; Joandi, Pikkar; Mits, Krista; Haav, Kaarel; Karukäpp, Tiia; Proos, Ivi; Lepik, Siina; Uibu, Jaak; Kork, Toomas; Haamer, Eenok; Raig, Ivar; Haav, Raimo; Veismann, Uno; Õim, Sirje; Erm, Jaan; Murutar, Asser; Murutar, Inga; Murutar, Vahur; Hango, Karin; Murutar, Alo; Murutar, Richard; Borodina, Kati Saara; Kopliste, Kaisa; Babtšenko, Margareta; Pruul, Brigita; Klaassen, Mait; Mändmets, Renaldo; Moor, Argo; Kõivupuu, Marju; Kasemets, Aare; Kaasik, Ahto; Lukka-Jegikjan, Ene; KiviSildnik, Sven; Kaasik, Marko; Paas, Margus; Mets, Risto; Luks, Leo (Murutarid, 2022)
  Hea lugeja, sinu ees on Asser Murutari ja tema teekaaslaste raamat: kokku on saanud eri põlvkondade ja suhtlusvõrgustike inimesed, et heita valgust kohtumistele Asseriga oma eluteel. Asser mõtiskles tihti ajast ja Eestist ...
 • Sustainable urban drainage systems : stormwater management techniques suitable for Estonian climate conditions 

  Kuris, Merle (koostaja); Mandre, Gen (koostaja); Kuusemets, Valdo (koostaja); Mik, Alar (koostaja) (UrbanStorm, 2021)
  Viimsi Municipality together with partners from the Estonian University of Life Sciences, Tallinn Urban Environment and Public Works Department and the NGO Baltic Environmental Forum Estonia is investigating and testing ...
 • Tootmise kõrvalsaaduste väärindamine aianduses ja põllumajanduses ringmajanduse kontekstis 

  Rivis, Adrian (toimetaja); Filannino, Pasquale (toimetaja); Mureșan, Vlad (toimetaja); Rätsep, Reelika (toimetaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Arvestades toidu olulisust toiteväärtuse ja organismi talitluse seisukohalt, samuti jääkainete töötlemise mõju keskkonnale ja majandusele, on ringmajanduse kontekstis oluline määratleda ja teada toiduvarude säästva ...
 • Maastikuarhitektuuri õppetool : Eesti Maaülikool 

  (Eesti Maaülikool, 2021)
  See brošüür on mõeldud sissejuhatuseks meie õppetooli ja annab aimu meie õppekavast, pakub näiteid õpilastöödest, tutvustab rahvusvahelisi uurimisprojekte ning töötajate ja tudengite tegevusi. Selles väljaandes on uuendatud ...
 • Chair of landscape architecture : Estonian University of Life Sciences 

  (Estonian University of Life Sciences, 2021)
  This booklet has been prepared as an introduction to our chair and should give you an insight into our teaching programme and examples of students’ works, research on international projects as well as activities by staff ...
 • Eesti seenestik 

  Hanso, Märt; Järva, Leili; Jürisson, Ilmar; Kalamees, Kuulo; Karis, Harry; Kask, Kalju; Kastanje, Veiko; Kullman, Bellis; Leenurm, Kadri; Liiv, Vello; Lõiveke, Heino; Noor, Heino; Normet, Thea; Parmasto, Erast; Põldmaa, Kadri; Raitviir, Ain; Ramst, Uve; Ruubas, Indrek; Sarv, Jaan; Soobik, Peeter; Suija, Ave; Sõmermaa, Anne-Liis; Vaasma, Mall; Vahter, Herman; Veldre, Sven; Öpik, Maarja (Eesti Põllumajandusülikooli Zooloogia ja Botaanika Instituut, 2000)
  Seentel on looduses oluline osa - orgaanilise aine lagundajatena on nad asendamatud ökosüsteemide aineringes. Niiviisi osalevad seened ökosüsteemide sekundaarses produktsioonis, luues ühtlasi maakera loodusressursse. ...
 • Strateegiliste keskkonnamõjude hindamine planeeringutes 

  (Eesti Maaülikool, 2008)
  Mõjude hindamisel keskkonnale on tänases Eestis pikem ajalugu kui planeerimisel. Esimene sellekohane regulatsioon kehtestati Eesti Vabariigi Valitsuse poolt juba 1992. aastal ja see kandis nime Keskkonnaekspertiisi ...
 • Rohetaristu kui elurikkuse korraldamise vahend maastikul 

  Kull, Ain; Külvik, Mart (Keskkonnainvesteeringute Keskus, 2012)
  EU 2010 Biodiversity Baseline report of the European Environment Agency1 andmetel on maakasutuse muutustest tingitud elupaikade killustumine, vaesustumine ja hävimine põhilisi elurikkuse kao käivitajaid Euroopas. Viimastel ...
 • Protection of Biodiversity in the Agriculture : Endangered Animal Breeds and Plant Varieties in Estonia 

  Shanskiy, Merrit; Kask, Kadri; Kruusmaa, Karin (Estonian University of Life Sciences, 2012)
  REVERSE is an European Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC project. The interregional cooperation programme enables the regions of Europe to share knowledge and experience in various areas of life. The ...
 • Elurikkuse kaitse põllumajanduses : ohustatud loomatõud ja taimesordid Eestis 

  Shanskiy, Merrit; Kask, Kadri; Kruusmaa, Karin (Eesti Maaülikool, 2012)
  Projekt REVERSE on Euroopa regioonidevahelise koostööprogrammi INTERREG IVC projekt. Koostööprogramm võimaldab Euroopa piirkondadel jagada üksteisega teadmisi ja kogemusi eri eluvaldkondades. Projekti REVERSE eesmärk on ...
 • Jätkusuutliku väikejärve tervendamise juhised 

  Tammeorg, Olga (Eesti Maaülikool, 2022)
  Inimtegevuse tagajärjel rikastuvad veekogud toiteainetega, mis toob endaga kaasa primaarproduktsiooni tõusu ning vee kvaliteedi halvenemise. Eutrofeerunud järvede vee kvaliteedi parandamine on praegusel ajal veekaitse üks ...
 • Mulla struktuursus 

  Reintam, Endla (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Struktuursus on mulla omadus pudeneda mitmesuguse suuruse ja kujuga agregaatideks ehk sõmerateks, mida eraldavad üksteisest poorid ehk tühimikud. Mulla struktuursust ei tohi segi ajada tekstuuri ehk lõimisega, mis näitab ...
 • Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus 

  Kahu, Kersti (Põllumajandusministeerium, 2012)
  Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on loodus hoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel ressurssidel. Väga tähtis roll on elustikurohkel ja orgaanilise aine rikkal mullal. ...
 • Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus 

  Kahu, Kersti; Luik, Anne; Vetemaa, Airi (Põllumajandusministeerium, 2007)
  Mahe- ehk ökoloogiline viljelus põhineb suures osas kohalikel ressurssidel ning sõltub ökoloogilise tasakaalu säilitamisest ja bioloogiliste protsesside optimaalsest toimimisest. Väga tähtis osa on elustikurohkel ja ...
 • Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 : kokkuvõte 

  Viira, Ants-Hannes (toimetaja); Aro, Kersti (toimetaja) (Eesti Maaeluministeerium, 2021)
  „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ (PõKa 2030) seob tervikuks põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse, toiduainetööstuse ning maa- ja rannapiirkondade arengusuunad. Arengukava eesmärk on ...
 • Eesti põllumajandus ja toit 2030 : piima-, liha-, teravilja- ja aiandussektori ning töötleva tööstuse arengukava 2020–2030 : kokkuvõte 

  (Eesti Maaeluministeerium, 2020)
  Eelmisel sajandil oli kogu maailmas toidutootmise põhieesmärk toiduga kindlustatuse tagamine. Praeguseks on toidutootmine muutunud nõudluskeskseks ja ettevõtjad peavad kiiresti mõistma ning täitma tarbijate vajadusi ja ...
 • Kuidas bioloogiat õpiti ja õpetati 1970ndate alguse Tartu Ülikoolis 

  Vilbaste, Sirje (toimetaja); Tiivel, Toomas (toimetaja); Kull, Kalevi (toimetaja) (Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020)
  Eluring: Aastajao eesti bioloogide poolsajand. Eluslooduse tundmine on igas kultuuris väga tähtis asi. Loodusetundjaiks kasvamine võtab aega ja nõuab juhatust, bioloogide õpetamist bioloogide poolt. Igal põlvkonnal tuleb ...
 • Eesti maitselaegas : toit, teadmised ja lood gastronoomilisest pärandist 

  Kalle, Raivo (koostaja) (Universita di Scienze Gastronomiche, 2020)
  Projektijuhi eesõna. Renata Sõukand, Veneetsia Ca’ Foscari ülikooli etnobotaanika professor.
 • Handbook for providing rural tourism services to Japanese tourists 

  Grīnberga-Zālīte, Gunta; Sudakova, Lea; Matilainen, Anne; Evans, Roger; Sivén, Suvi; Bulderberga, Zane (CAITO project, 2019)
  “Japan is a good pilot market to win the whole of Asia. Welcome to Japan, it’s a worthwhile challenge”. Mr. Shigeyoshi Noto, marketing expert, Japan.

View more