Recent Submissions

 • Illustrated Handbook of WRB Soil Classification 

  Świtoniak, Marcin; Kabała, Cezary; Charzyński, Przemysław; Capra, Gian Franco; Czigány, Szabolcs; Pulido-Fernández, Manuel; Ganga, Antonio; Glina, Bartłomiej; Mendyk, Łukasz; Novákv, Tibor József; Penížek, Vít; Reintam, Endla; Repe, Blaž; Sykuła, Marcin; Vircava, Ilze (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences Publishing, 2022)
  Soil classification is a difficult issue and requires many years of study under the guidance of experienced teachers. In the course of long-term studies and field research, soil scientists acquire the skills of recognizing ...
 • Mahepõllumajanduslik marjakasvatus 

  Kikas, Ave (koostaja); Libek, Asta (koostaja); Kahu, Kersti (koostaja); Univer, Toivo (koostaja); Hiie, Margus (koostaja); Luik, Anne (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja); Moor, Ulvi (koostaja) (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2019)
  Kuigi maailma rahvastiku toitmiseks tuleb üha rohkem toitu toota, kasutades kõikvõimalikke uusi tehnoloogiaid, ei tohi see toimuda loodusliku mitmekesisuse ja tasakaalu rikkumise arvelt Terve ja loodushoidliku elukeskkonna ...
 • Mahepõllumajanduslik puuviljakasvatus 

  Kahu, Kersti (koostaja); Luik, Anne (koostaja) (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2019)
  Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel ressurssidel Väga tähtis roll on elustikurohkel ja orgaanilise aine rikkal mullal ...
 • Looduslähedased sademeveesüsteemid : Eesti kliimasse sobivate säästvate sademeveelahenduste käsiraamat 

  Mandre, Gen (koostaja); Kuusemets, Valdo; Kuris, Merle (koostaja) (UrbanStorm, 2023)
  Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) 2021. aasta raporti andmetel on maakera keskmine temperatuur tööstusrevolutsiooni eelsest ajast alates tõusnud 1,1 °C võrra. See põhjustab mere taseme tõusu ning ...
 • Eesti taimede määraja : abiraamat sõnajalg-, paljasseemne- ja katteseemnetaimede tundmaõppimiseks 

  Eichwald, Karl (koostaja); Kask, Maret (koostaja); Laasimer, Liivia (koostaja); Parmasto, Erast (koostaja); Talts, Silvia (koostaja); Tuvikene, Heljo (koostaja); Vaga, August (koostaja); Varep, Elsa (koostaja); Viljasoo, Linda (koostaja); Üksip, Albert (koostaja) (Valgus, 1966)
  Käesolev käsiraamat on teatavas mõttes järjeks sellele tööle, mida tegid meie vabariigi botaanikud 1948. a. ilmunud „Taimemääraja“ koostamisel. Õige pea asus sama kollektiiv, täiendatud TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi ...
 • Mullavesi 

  Reintam, Endla (koostaja); Astover, Alar (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Mullavesi on mullas erinevates vormides esinev vesi. Maailma kogu mageveevarust moodustab see vaid 0,05%, ent on asendamatu tähtsusega maismaal elu toimimiseks.
 • Inimeste maa. Aeg. Asser Murutar ja teekaaslased 

  Vooglaid, Ülo; Kõnnussaar, Tiia; Vihalemm, Peeter; Lauristin, Marju; Joandi, Pikkar; Mits, Krista; Haav, Kaarel; Karukäpp, Tiia; Proos, Ivi; Lepik, Siina; Uibu, Jaak; Kork, Toomas; Haamer, Eenok; Raig, Ivar; Haav, Raimo; Veismann, Uno; Õim, Sirje; Erm, Jaan; Murutar, Asser; Murutar, Inga; Murutar, Vahur; Hango, Karin; Murutar, Alo; Murutar, Richard; Borodina, Kati Saara; Kopliste, Kaisa; Babtšenko, Margareta; Pruul, Brigita; Klaassen, Mait; Mändmets, Renaldo; Moor, Argo; Kõivupuu, Marju; Kasemets, Aare; Kaasik, Ahto; Lukka-Jegikjan, Ene; KiviSildnik, Sven; Kaasik, Marko; Paas, Margus; Mets, Risto; Luks, Leo (Murutarid, 2022)
  Hea lugeja, sinu ees on Asser Murutari ja tema teekaaslaste raamat: kokku on saanud eri põlvkondade ja suhtlusvõrgustike inimesed, et heita valgust kohtumistele Asseriga oma eluteel. Asser mõtiskles tihti ajast ja Eestist ...
 • Sustainable urban drainage systems : stormwater management techniques suitable for Estonian climate conditions 

  Kuris, Merle (koostaja); Mandre, Gen (koostaja); Kuusemets, Valdo (koostaja); Mik, Alar (koostaja) (UrbanStorm, 2021)
  Viimsi Municipality together with partners from the Estonian University of Life Sciences, Tallinn Urban Environment and Public Works Department and the NGO Baltic Environmental Forum Estonia is investigating and testing ...
 • Tootmise kõrvalsaaduste väärindamine aianduses ja põllumajanduses ringmajanduse kontekstis 

  Rivis, Adrian (toimetaja); Filannino, Pasquale (toimetaja); Mureșan, Vlad (toimetaja); Rätsep, Reelika (toimetaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Arvestades toidu olulisust toiteväärtuse ja organismi talitluse seisukohalt, samuti jääkainete töötlemise mõju keskkonnale ja majandusele, on ringmajanduse kontekstis oluline määratleda ja teada toiduvarude säästva ...
 • Maastikuarhitektuuri õppetool : Eesti Maaülikool 

  (Eesti Maaülikool, 2021)
  See brošüür on mõeldud sissejuhatuseks meie õppetooli ja annab aimu meie õppekavast, pakub näiteid õpilastöödest, tutvustab rahvusvahelisi uurimisprojekte ning töötajate ja tudengite tegevusi. Selles väljaandes on uuendatud ...
 • Chair of landscape architecture : Estonian University of Life Sciences 

  (Estonian University of Life Sciences, 2021)
  This booklet has been prepared as an introduction to our chair and should give you an insight into our teaching programme and examples of students’ works, research on international projects as well as activities by staff ...
 • Eesti seenestik 

  Hanso, Märt; Järva, Leili; Jürisson, Ilmar; Kalamees, Kuulo; Karis, Harry; Kask, Kalju; Kastanje, Veiko; Kullman, Bellis; Leenurm, Kadri; Liiv, Vello; Lõiveke, Heino; Noor, Heino; Normet, Thea; Parmasto, Erast; Põldmaa, Kadri; Raitviir, Ain; Ramst, Uve; Ruubas, Indrek; Sarv, Jaan; Soobik, Peeter; Suija, Ave; Sõmermaa, Anne-Liis; Vaasma, Mall; Vahter, Herman; Veldre, Sven; Öpik, Maarja (Eesti Põllumajandusülikooli Zooloogia ja Botaanika Instituut, 2000)
  Seentel on looduses oluline osa - orgaanilise aine lagundajatena on nad asendamatud ökosüsteemide aineringes. Niiviisi osalevad seened ökosüsteemide sekundaarses produktsioonis, luues ühtlasi maakera loodusressursse. ...
 • Strateegiliste keskkonnamõjude hindamine planeeringutes 

  (Eesti Maaülikool, 2008)
  Mõjude hindamisel keskkonnale on tänases Eestis pikem ajalugu kui planeerimisel. Esimene sellekohane regulatsioon kehtestati Eesti Vabariigi Valitsuse poolt juba 1992. aastal ja see kandis nime Keskkonnaekspertiisi ...
 • Rohetaristu kui elurikkuse korraldamise vahend maastikul 

  Kull, Ain; Külvik, Mart (Keskkonnainvesteeringute Keskus, 2012)
  EU 2010 Biodiversity Baseline report of the European Environment Agency1 andmetel on maakasutuse muutustest tingitud elupaikade killustumine, vaesustumine ja hävimine põhilisi elurikkuse kao käivitajaid Euroopas. Viimastel ...
 • Protection of Biodiversity in the Agriculture : Endangered Animal Breeds and Plant Varieties in Estonia 

  Shanskiy, Merrit; Kask, Kadri; Kruusmaa, Karin (Estonian University of Life Sciences, 2012)
  REVERSE is an European Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC project. The interregional cooperation programme enables the regions of Europe to share knowledge and experience in various areas of life. The ...
 • Elurikkuse kaitse põllumajanduses : ohustatud loomatõud ja taimesordid Eestis 

  Shanskiy, Merrit; Kask, Kadri; Kruusmaa, Karin (Eesti Maaülikool, 2012)
  Projekt REVERSE on Euroopa regioonidevahelise koostööprogrammi INTERREG IVC projekt. Koostööprogramm võimaldab Euroopa piirkondadel jagada üksteisega teadmisi ja kogemusi eri eluvaldkondades. Projekti REVERSE eesmärk on ...
 • Jätkusuutliku väikejärve tervendamise juhised 

  Tammeorg, Olga (Eesti Maaülikool, 2022)
  Inimtegevuse tagajärjel rikastuvad veekogud toiteainetega, mis toob endaga kaasa primaarproduktsiooni tõusu ning vee kvaliteedi halvenemise. Eutrofeerunud järvede vee kvaliteedi parandamine on praegusel ajal veekaitse üks ...
 • Mulla struktuursus 

  Reintam, Endla (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Struktuursus on mulla omadus pudeneda mitmesuguse suuruse ja kujuga agregaatideks ehk sõmerateks, mida eraldavad üksteisest poorid ehk tühimikud. Mulla struktuursust ei tohi segi ajada tekstuuri ehk lõimisega, mis näitab ...
 • Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus 

  Kahu, Kersti (Põllumajandusministeerium, 2012)
  Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on loodus hoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel ressurssidel. Väga tähtis roll on elustikurohkel ja orgaanilise aine rikkal mullal. ...
 • Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus 

  Kahu, Kersti; Luik, Anne; Vetemaa, Airi (Põllumajandusministeerium, 2007)
  Mahe- ehk ökoloogiline viljelus põhineb suures osas kohalikel ressurssidel ning sõltub ökoloogilise tasakaalu säilitamisest ja bioloogiliste protsesside optimaalsest toimimisest. Väga tähtis osa on elustikurohkel ja ...

View more