Viimati lisatud

 • Põllumajandus ja keskkond : toimetised 2023 

  Lillak, Rein (toimetaja); Toom, Merili (toimetaja); Talgre, Liina (toimetaja); Peetsmann, Elen (toimetaja) (Eesti Maaülikool, 2023)
  Globaalne põllumajandus on jõudnud ristteele. Viimastel aastakümnetel on põllumajanduse tootlikkus oluliselt suurenenud. Samas on see avaldanud negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Saagikuse suurendamine on ...
 • Teaduselt mahepõllumajandusele : toimetised : [2022 : Tartu] 

  Metspalu, Luule (toimetaja); Luik, Anne (toimetaja); Talgre, Liina (toimetaja); Peetsmann, Elen (toimetaja); Eesti Maaülikool. Mahekeskus (SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus, 2022)
  Eestis hõlmab mahepõllumajandusmaa juba 23% põllumaast. Kuidas aga toota võimalikult loodusega tasakaalus ja mitmekesiselt, tagades kõik maheturu vajadused ning taimetoitainete agroökoloogiliselt tasakaalustatud ringluse, ...
 • Põllumajandus ja keskkond : toimetised 2021 

  Metspalu, Luule (toimetaja); Luik, Anne (toimetaja); Talgre, Liina (toimetaja) (Eesti Maaülikooli Mahekeskus, 2021)
  Kogumik ilmub konverentsi „Põllumajandus ja keskkond 2021“ raames.
 • Teaduselt mahepõllumajandusele : toimetised : [2019 : Tartu] 

  Metspalu, Luule (toimetaja); Luik, Anne (toimetaja); Eesti Maaülikool. Mahekeskus (SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus, 2019)
  Eesti mahepõllumajandus tähistab tänavu oma kolmekümnendat tegevusaastat. Praeguseks katab mahemaa juba pisut enam kui viiendikku meie põllumajandusmaast. Iga algus on raske, kuid alustajad alati südid. Nii on olnud ka ...
 • Teaduselt mahepõllumajandusele : konverentsi „Mahepõllumajandus ja keskkond“ toimetised : [2017 : Tartu] 

  Metspalu, Luule (toimetaja); Luik, Anne (toimetaja); Peetsmann, Elen (toimetaja) (Eesti Maaülikooli Mahekeskus, 2017)
  See on kolmas mahetootjatele suunatud eelretsenseeritud artiklite kogumik. Toimetised antakse välja mahekonverentsi raames ja selles tutvustatakse aastatel 2014–2017 läbi viidud mahepõllumajanduse alaste uuringute tulemusi.
 • Teaduselt mahepõllumajandusele : konverentsi "Eesti mahepõllumajandus täna ja tulevikus" toimetised : [2014 : Tartu] 

  Metspalu, Luule (toimetaja); Luik, Anne (toimetaja) (Eesti Maaülikooli Mahekeskus, 2014)
  Teaduse tulek mahepõllumajandusse. Teadusuuringud mahepõllumajanduse tarvis algasid üksikute teadlaste initsiatiivina möödunud sajandi 90-ndate keskel erinevate Eesti Teadusfondi ja teaduse sihtfinantseerimise projektide ...
 • Teaduselt mahepõllumajandusele : konverentsi "Mahepõllumajanduse arengusuunad - teadlaselt mahepõllumajandusele" toimetised : [2012 : Tartu] 

  Metspalu, Luule (toimetaja); Luik, Anne (toimetaja) (Eesti Maaülikooli Mahekeskus, 2012)
  Mahepõllumajanduse arendamine parandab Läänemere ökoloogilist seisundit. Läänemerd ähvardab ökoloogiline katastroof, milles juhtivat rolli mängib ümbritsevatest piirkondadest mitmesuguste ühendite leostumine merre. ...