Recent Submissions

 • Kanakulli elupaigakasutuse ning hukkumispõhjuste uuring : projekti nr 18473 lõpparuanne 

  Grosberg, Jaan (koostaja); Mirski, Paweł (koostaja); Väli, Ülo (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kanakull (Accipiter gentilis) kuulub Eestis II kaitsekategooria linnuliikide hulka ning on kantud ohualtina Eesti Punasesse Nimestikku. Nagu teiste kaitsealuste liikide puhul, on kanakulli efektiivseks kaitseks vaja tunda ...
 • Synthesising the toxicokinetics and toxicodynamics of agrochemicals on bees: Deliverable D3.4 

  Jürison, Margret; Alaux, Cedric; Barascou, Lena; Brown, Mark JF; Costa, Cecilia; de la Rúa, Pilar; de Miranda, Joachim; di Prisco, Gennaro; Forsgren, Eva; Gekière, Antoine; Hellström, Sara; Le Conte, Yves; Linguadoca, Alberto; Karise, Reet; Mahmood, Ferozah; Mänd, Marika; Martínez- López, Vicente; Medrzycki, Piotr; Morrison, Morgan; Neumann, Peter; Onorat, Piero; Paxton, Robert; Sene, Deborah; Siviter, Harry; Straw, Edward A; Strobl, Verena; Yanez, Orlando (PoshBee, 2022)
  Within the PoshBee Project we have tested three bee species – honey bees Apis mellifera, bumble bees Bombus terrestris and solitary bees Osmia bicornis – for their sensitivity to pesticides and analysed the clearance of ...
 • Acute and chronic effects of agrochemicals, and their synergistic interactions, on bees: Deliverable D3.3 

  Barascou, Lena; Brown, Mark JF; Costa, Cecilia; de la Rúa, Pilar; de Miranda, Joachim; di Prisco, Gennaro; Forsgren, Eva; Gekière, Antoine; Hellström, Sara; Jürison, Margret; Le Conte, Yves; Linguadoca, Alberto; Mahmood, Ferozah; Mänd, Marika; Martínez-López, Vicente; Medrzycki, Piotr; Morrison, Morgan; Neumann, Peter; Onorat, Piero; Paxton, Robert; Sene, Deborah; Siviter, Harry; Straw, Edward A; Strobl, Verena; Yanez, Orlando; Alaux, Cedric (PoshBee, 2022)
  Inter-individual differences in pesticide sensitivity may trigger variability in the risk posed by pesticides. Therefore, to better inform pesticide risk assessment for bees, we studied the variability of responses to ...
 • Improved protocols for testing agrochemicals in bees: Deliverable D3.2 

  Medrzycki, Piotr; Hellström, Sara; Straw, Edward; Linguadoca, Alberto; Jürison, Margret; Alaux, Cedric; Barascou, Lena; Brown, Mark; Costa, Cecilia; De la Rúa, Pilar; de Miranda, Joachim Rodrigues; di Prisco, Gennaro; Forsgren, Eva; Karise, Reet; Le-Conte, Yves; Mänd, Marika; Martínez-López, Vicente; Neumann, Peter; Onorati, Piero; Paxton, Robert; Sene, Deborah; Strobl, Verena; Yanez, Orlando (PoshBee, 2021)
  Within the PoshBee Project, we have worked out precise protocols for testing the toxicological endpoints and metabolisation rate of agrochemicals on and in bees. Three agrochemical classes (insecticides, fungicides and ...
 • Manuscript of toxicokinetics of three agrochemicals in three model bee species: Deliverable D3.1 

  Costa, Cecilia; Di Prisco, Gennaro; Alaux, Cedric; Onorati, Piero; Jürison, Margret; Karise, Reet; Mänd, Marika; Hellström, Sara; Medrzycki, Piotr (PoshBee, 2022)
  As part of the activities foreseen by the POSHBEE project, we performed experiments to verify the toxicokinetics of three pesticides (the insecticide sulfoxaflor, the fungicide azoxystrobin and the herbicide glyphosate) ...
 • Turuarendustoetuse abil ellu viidud tegevuste mõju nendes osalenud ettevõtjate müügitulemustele 

  Lillemets, Jüri; Viira, Ants-Hannes (Eesti Maaülikool, 2019)
  Uuringu eesmärk on analüüsida Eesti riigi eelarvest rahastatava meetme „Turuarendustoetus“ (edaspidi ka turuarendustoetus) abil ellu viidud tegevuste mõju nendes osalenud ettevõtetele. Turuarendustoetuse tegevuste eesmärk ...
 • A guide to sustainable stormwater systems : Sustainable urban drainage systems 

  Kuris, Merle (koostaja); Mandre, Gen (koostaja); Mik, Alar (koostaja) (UrbanStorm, 2020)
  Problem with excess rainwater. Floods caused by torrential rain and snowmelt are an increasingly common sight in urban environments. One of the reasons for this is the increase in impermeable areas and the decrease in ...
 • Illustrated Handbook of WRB Soil Classification 

  Świtoniak, Marcin; Kabała, Cezary; Charzyński, Przemysław; Capra, Gian Franco; Czigány, Szabolcs; Pulido-Fernández, Manuel; Ganga, Antonio; Glina, Bartłomiej; Mendyk, Łukasz; Novákv, Tibor József; Penížek, Vít; Reintam, Endla; Repe, Blaž; Sykuła, Marcin; Vircava, Ilze (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences Publishing, 2022)
  Soil classification is a difficult issue and requires many years of study under the guidance of experienced teachers. In the course of long-term studies and field research, soil scientists acquire the skills of recognizing ...
 • Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumitest : uuringu lõpparuanne 

  Viira, Ants-Hannes; Kauer, Karin; Melts, Indrek; Jürgenson, Evelin; Maasikamäe, Siim; Rasva, Marii; Põdra, Kätlin; Lillemets, Jüri; Ariva, Jelena; Azadi, Hossein (Eesti Maaülikool, 2023)
  Uuringu „Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumitest“ eesmärk on luua stsenaariumid põllumajandusliku maakasutuse võimalike muutuste kohta ja analüüsida nende muutuste peamisi ...
 • Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023‒2027 eelhindamine : lõpparuanne 

  Aro, Kersti; Viira, Ants-Hannes; Loit, Evelin; Leming, Ragnar; Visnapuu, Katriin; Talgre, Liina; Kaasik, Allan; Ariva, Jelena; Lillemets, Jüri; Elias, Terje (Eesti Maaülikool, 2021)
  Maaeluministeeriumi (edaspidi MeM) juhtimisel koostatakse Euroopa Liidu (edaspidi EL) ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava aastateks 2023–2027 (edaspidi ÜPP strateegiakava). ÜPP strateegiakava koondab senised ...
 • Ruhnu kalmistu hoolduskava 

  Juur, Sten (koostaja); Jõgar, Ülle (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja); Sainast, Henri (koostaja); Umal, Kätlin (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2019)
  EELK Ruhnu Püha Magdaleena koguduse kalmistule koostatud hoolduskava eesmärk on tagada kirikuaia kui mälestise muinsus- ja looduskaitseliste väärtuste säilimine. Hooldusettepanekute tegemisel on1 lähtutud ruhnurootslaste ...
 • Urvaste kalmistu hoolduskava 

  Jõgar, Ülle (koostaja); Umal, Kätlin (koostaja); Juur, Sten (koostaja); Sainast, Herni (koostaja); Lind, Janar (koostaja); Magerramova, Nataliia (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2018)
  Urvaste kalmistu hoolduskava eesmärgiks on anda soovituslikud ettepanekud matmisala edaspidiseks hoolduseks. Hoolduskava koostasid Eesti Maaülikooli üliõpilased Ülle Jõgar, Kätlin Umal, Sten Juur, Henri Sainast, Janar Lind ...
 • Randvere kalmistu hoolduskava 

  Nõmmela, Mari (koostaja); Külm, Siiri (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2018)
  Randvere kalmistu hoolduskava on koostatud Viimsi Vallavalitsuse tellimusel Randvere kalmistule. Hoolduskava eesmärk on:  määratleda kalmistu väärtused  tuua välja matmisala hooldusprobleemid  määratleda hooldustegevuste ...
 • Jõhvi linna kalmistu hoolduskava 

  Aleksanderson, Külli (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja); Kallavus, Triin (koostaja); Sekavin, Liisa (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev Jõhvi kalmistu hoolduskava on koostatud Jõhvi Vallavalitsuse tellimusel. Hoolduskava on koostanud Eesti Maaülikooli tudengid Külli Aleksanderson, Triin Kallavus ja Liisa Sekavin dotsent PhD Mari Nõmmela juhendamisel ...
 • Viljandi Vana kalmistu hoolduskava 

  Nõmmela, Mari (koostaja); Römer, Siiri (koostaja); Soll, Kristi (koostaja); Sammel, Ellen (koostaja); Lobunkova, Elina (koostaja); Altsaar, Kristel (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2015)
  Käesolev Viljandi Vana kalmistu hoolduskava on koostatud Viljandi linnavalitsuse tellimusel. Hoolduskava on koostanud Mari Nõmmela ja Siiri Römer koos Eesti Maaülikooli tudengitega (Kristi Soll, Ellen Sammel, Elina Lobunkova, ...
 • Haljala kalmistu hoolduskava 

  Dremljuga-Grüner, Katri (koostaja); Metsas, Jaanika (koostaja); Mett, Annabel (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja); Raivet, Liina-Kai (koostaja); Sembach-Hõbemägi, Ingrid (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse kirikuaia hoolduskava eesmärk on tagada ajaloolise matusepaiga muinsus- ja looduskaitseliste väärtuste säilimine.1 Ettepanekute tegemisel on arvestatud koguduse sooviga kujundada ...
 • Eutrophication and Geochemistry Drive Pelagic Calcite Precipitation in Lakes 

  Khan, Hares; Laas, Alo; Marcé, Rafael; Sepp, Margot; Obrador, Biel (MDPI, 2021)
  Pelagic calcification shapes the carbon budget of lakes and the sensitivity of dissolved inorganic carbon (DIC) responses to lake metabolism. This process, being tightly linked to primary production, needs to be understood ...
 • A proposed order-level classification in Oligochaeta (Annelida, Clitellata) 

  Schmelz, Rüdiger M.; Erséus, Christer; Martin, Patrick; Van Haaren, Ton; Timm, Tarmo (Magnolia Press, 2021)
  The purpose of our contribution is to propose a robust and practical order-level classification of the families of Oligochaeta, that is, non-leech Clitellata. The order level is mandatory in Linnaean rank-based classification ...
 • Detecting Climate Driven Changes in Chlorophyll-a Using High Frequency Monitoring: The Impact of the 2019 European Heatwave in Three Contrasting Aquatic Systems 

  Free, Gary; Bresciani, Mariano; Pinardi, Monica; Giardino, Claudia; Alikas, Krista; Kangro, Kersti; Rõõm, Eva-Ingrid; Vaičiūtė, Diana; Bučas, Martynas; Tiškus, Edvinas; Hommersom, Annelies; Laanen, Marnix; Peters, Steef (MDPI, 2021)
  The frequency of heatwave events in Europe is increasing as a result of climate change. This can have implications for the water quality and ecological functioning of aquatic systems. We deployed three spectroradiometer ...
 • Distribution of Phosphorus Forms Depends on Compost Source Material 

  Lanno, Marge; Kriipsalu, Mait; Shanskiy, Merrit; Silm, Maidu; Kisand, Anu (MDPI, 2021)
  Composting is a sustainable method for recovering nutrients from various organic wastes, including food waste. Every input waste has different nutrient contents, in turn, suggesting that every compost has different ...

View more