Andmebaasi logo
 

Terve loom ja tervislik toit

Selle kollektsiooni püsiv URIhttp://hdl.handle.net/10492/5583

Sirvi

Viimati lisatud

Nüüd näidatakse 1 - 20 26
 • Kirje
  Terve loom : konverentsi "Terve loom 2024" posterettekanded
  (Eesti Maaülikool, 2024)
  Cristin Allmang, Piret Hussar, Tõnu Järveots, Ilmārs Dūrītis. SGLT1, SGLT2 and GLUT2 immunolocalization in kidneys of chicken in different age. Lidiia Moskalenko, Kerli Mõtus, Arvo Viltrop. Milline on Eesti seafarmide loomaarstide ja loomaarstiabiliste teadlikkus Aafrika seakatkust ja suhtumine selle tõrjemeetmetesse? Siim Teder, Priit Karis. Kaitstud glükoosi söötmise mõju piimalehmade ainevahetusele, toodangule ja sigivusele.
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2023" artiklite kogumik
  (Eesti Maaülikool, 2023) Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Aland, Andres (toimetaja)
  Mul on hea meel tervitada teid kolmeteistkümnendat korda toimuval konverentsil “Terve loom ja tervislik toit”. Meie konverents räägib loomadest, nende käitumisest, tervisest, haigustest ja ravist. Üha rohkem tehakse juttu toidujulgeolekust ning nullsaastest. Koroonapandeemia ja sõda Ukrainas on näidanud, kui haprad võivad olla rahvusvahelised tarneahelad, mistõttu ei saa toidu tootmisel loota vaid teistele riikidele. Tänu sellele on kohalik põllumajandus ja toidutootmine tõstetud fookusesse kui igapäevase toidujulgeoleku kindlustaja. Konverentsil keskendutakse toidu raiskamise vähendamisele ning taimsete toitude (nt kaerajookide) pakkumise suurendamisele. Mitmed ettekanded räägivad tööstuse kõrvalsaaduste (nt mahlapressjääkide) väärindamisest. Sel aastal võime tõdeda, et Tartus on antud veterinaariaalast haridust juba 175 aastat. Aegade jooksul on põhirõhk kandunud hobustelt produktiiv- karjakasvatusele ning nüüd, mil kaugsuhtlus on saamas üha tavalisemaks, muutuvad ka lemmikloomad inimesele üha olulisemaks asendades sõpru ja sugulasi. Tänapäeva veterinaaria kätkeb endas mitte ainult loomade tervist ja heaolu, vaid mõjutab ka inimeste ning ökosüsteemide tervist ja heaolu. Ka meie konverentsil räägitakse loomade täppispidamisest, söötmise optimeerimisest ning söödalisandite mõjust söömusele ja loomade tervisele, nutika tehnoloogia rakendamisest loomade tervise ja heaolu parandamiseks. Edukat konverentsi soovides. Toomas Tiirats, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor.
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2023" posterettekanded
  (Eesti Maaülikool, 2023)
  Alo Tänavots, Andres Aland, Eugen Kokin. Livestocksense – Täppispidamise kasutamine Eesti seakasvatussektoris: suhtumine ja rakendamist takistavad tegurid.
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2022" artiklite kogumik
  (Eesti Maaülikool, 2022) Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Kass, Marko (peatoimetaja)
  Head põllumajandussektori esindajad ja kolleegid. Sellel aastal toimub konverents „Terve loom ja tervislik toit“ kaheteistkümnendat korda ning annab aimu sellest, millega tegelevad Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlased ja õppejõud. Koroonaajastu on toonud luubi alla mitmeid toidujulgeoleku ja toidutootmi- sega seotud küsimusi. Meie toiduainetööstus toodab kõrge kvaliteediga toitu, ent üha tähtsamaks saab ka see, et suudetaks kiiresti reageerida toimuvatele muutustele ning tagada toidu kättesaadavus ja jätkusuutlikkus. Eesti iseva- rustatus sellistes strateegilistes valdkondades nagu piima- ja teraviljasektor on hea, samas kui teistes valdkondades on veel kasvuruumi. Viimasel ajal on Eestis järsult kallinenud tootmissisendite s.o elektri, gaasi ning toor - aine hinnad ja kättesaadavus, mis toob kaasa hinnatõusu lõpptarbijatele mõjutades nende ostujõudu ning kodumaiste kaupade konkurentsivõimet. Toidujulgeoleku seisukohalt on aga tähtis, et kohalik tarbija panustaks oma ostuotsusega Eesti toidutööstusesse ning eelistaks kodumaist toidutoodangut. Toidutööstuse ettevõtted on hakanud üha rohkem tähelepanu pöörama ka toidutoorme ja toidu kokkuhoiule ja ressursitõhususele. Konverentsi esimese päeva pärastlõunal antaksegi ülevaade kõrvaltoodete arendamisest ning siiani suuresti inimtoiduks kaduma läinud jääkide väärindamisest. Meie instituudis otsitakse võimalusi pihlaka, ebaküdoonia ning astelpaju- ja viinamarja - kasvatusjääkide väärindamiseks. Samuti uuritakse toidutööstuse jäätmete ja kõrvalsaaduste kasutusvõimalusi loomasööda või bioplasti tootmiseks. Ka põllumajandussektor seisab silmitsi suurte ja oluliste muudatustega, kus rõhk on erinevatel kliimat ja keskkonda säästvatel tegevustel. Konve- rentsi teisel päeval arutataksegi seda, kuidas saavutada roheleppe peamised eesmärgid: vähendada taimekaitsevahendite kasutamist, toitainete kadu ja antibiootikumide kasutamist 50% ning väetiste kasutamist 20%. Selliste ettekirjutuste raames seniste tootmisnäitajate säilitamine on tõeline välja- kutse. Loodame, et ettekandeid kuulates leiate nendele küsimustele vastused. Head kuulamist, toredaid kohtumisi ning lennukaid ideid! Toomas Tiirats, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2022" posterettekanded
  (Eesti Maaülikool, 2022)
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Tea Liping, Raivo Laanemaa. Emiste praakimise põhjused ning nende seos poegimiskorra ja praakimisaastaga.
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2021" artiklite kogumik
  (Eesti Maaülikool, 2021) Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Kass, Marko (peatoimetaja)
  Hea kaasteeline! Elame kiirete muutuste ajal. Haridusasutuste osalisele või täielikult distantsõppele üleminek on pannud kõiki aru saama kontaktõppe tähtsusest. Seda mitte ainult akadeemilisest aspektist, vaid ka üliõpilaste ja õppejõudude sotsiaalse ning emotsionaalse heaolu aspektist. Suurenenud on üliõpilaste mure enda ja oma lähedaste tervise pärast. Samas valutavad nad südant õppe praktilise osa toimumise pärast. Seda rõõmustavam on, et juba kaheteistkümnendat korda on meil võimalus osaleda konverentsil „Terve loom ja tervislik toit“, olles kujunenud sillaks teadlaste, tootjate ja töötlejate vahel loomakasvatuse, looma tervishoiu, toiduhügieeni ja toiduainete tehnoloogiaga seotud valdkondades. Ikka ja jälle peame endilt küsima, et mida teha olukorras, kus puhas vesi ja tervislik toit hakkavad planeedil muutuma defitsiidiks? Sellele küsimusele aitab vastust otsida meie instituudi konverents, mis ka tänavu toimub kahel päeval. Esimesel päeval ehk toidupäeval käsitletakse ressursside väärindamise ning toiduhügieeni ja toiduohutusega seotud küsimusi. Teine päev on pühendatud põllumajandusloomadega seotud probleemidele – bioriskide maandamisele, täppispidamisele ning nakkushaiguste ohjamisele. Hea meel on tõdeda, et ka seakasvatuse sektsioon on vahepealsest madalseisust üle saanud ning rõõmustab osalejaid nelja ettekandega. Viimasel ajal on näha, et konkurents heade töötajate leidmiseks muutub Eesti tööturul üha teravamaks. Üheks võimaluseks motiveeritud järelkasvu kasvatamisel on üliõpilastele praktikakohtade pakkumine. Teine võimalus on pakkuda lõputööde teemasid, sidudes uurimis- ja teadustöö ettevõtete jaoks oluliste küsimustega. Usun, et tihe koostöö tuleb kasuks kõikidele osapooltele ning aitab ette valmistada tööturul edukalt hakkama saavaid spetsialiste. Ainult kõik koos saame kindlustada järeltulevatele põlvedele terve ning õnneliku elukeskkonna. Jõudu meile selles! Toomas Tiirats, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2021" stendiettekanded
  (Eesti Maaülikool, 2021)
  Esta Nahkur, Vladimir Andrianov, Aimar Namm, Taavi Torga, Andres Arend, Marina Aunapuu. Luude vaagnapõhja mineraalne tihedus lehmadel.
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2020" artiklite kogumik
  (Eesti Maaülikool, 2020) Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Kass, Marko (peatoimetaja)
  Tere tulemast Tartusse. Käes on järjekorras kaheteistkümnes konverents „Terve loom ja tervislik toit“. Eelmisel aastal tähistasime 100 aasta möödumist emakeelse ülikooli hariduse algusest Tartus. Nimelt 1919. aasta sügisel alustas eestikeelne ja eestimeelne Tartu Ülikool oma tegevust. Paljude teiste teaduskondade kõrval loodi toonases ülikoolis ka omakeelne põllumajandusteaduskond ja loomaarstiteaduskond. Vaadates tagasi möödunud sajandile võime olla uhked, et ka täna saame anda parimat teadusel põhinevat kõrgemat haridust toidutehnoloogia, loomakasvatuse ja loomaarstinduses meie noortele nende emakeeles. Siinjuures on oluline ka veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlaste aktiivne kaasarääkimine avaliku huvi orbiiti kerkinud valdkondlikel ja aktuaalsetel teemadel. Tänavune konverents katab paljusid taolisi teemasid, mis on tuttavad ühte või teistpidi kajastamist leidnud ajalehtede veergudel. Vastastikune infovahetus, arutelud ja ühiste eesmärkide seadmine oluliste probleemide lahendamisel erinevate valdkondlike arengute jätkusuutlikkuse tagamisel on ääretult vajalik. Loomakasvatus-, toidu- ja loomaarstiteadus on pidevas arengus. Kuid tegevused, mis käimas ja plaanis, on eelkõige suunatud tudengite paremaks õpetamiseks ja teadusvõimekuse suurendamiseks koostööpartnerite huve silmas pidades. Eriti oluline on sütitada huvi noortes, kes näeksid oma tulevikku tulla õppima Eesti Maaülikooli ja oskaksid näha karjäärivõimalusi täna tehnoloogiliselt väga kiiresti arenevas sektoris. Õige sünergia tekib läbi teadlaste-õppejõudude ja tootjate-koostööpartnerite arutelude. Usun, et meie ühine konverents annab palju uusi ja häid mõtteid, kuidas üheskoos edukalt tegutseda. Täpsemalt instituudi tegemistest 2020 aasta seisuga selles kogumikus ja kohapeal konverentsil. Edukat konverentsi soovides, Toomas Tiirats, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor.
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2020" stendiettekanded
  (Eesti Maaülikool, 2020)
  Irina Stulova, Marie Kriisa, Agita Opmane, Ilze Bogdanova. Glükoosi-galaktoosi siirupi tootmine ning selle kasutamine erinevates toodetes.
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2019" artiklite kogumik
  (Eesti Maaülikool, 2019) Eesti Maaülikool.Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Kass, Marko (peatoimetaja)
  Hea kolleeg! Tere tulemast Tartusse! Käes on järjekordne konverents „Terve loom ja tervislik toit“. Kui eelmisel aastal tähistasime 170 aastat veterinaarhariduse andmisest Tartus, siis tänavu saame tagasi vaadata eestikeelsele ja eestimeelsele põllumajandushariduse arengule 100 juubeliaasta vaatevinklist. Nimelt 1919. aasta sügisel alustas oma tegevust emakeelne Tartu Ülikool. Septembrikuus koos teiste teaaduskondadega avati ka põllumajandusteaduskond, kus põllumajandusainete õpetamine toimus juba eesti keeles. Tegevust alustati viie õppejõuga (loomakasvatus, põllumajapidamine, põllumajanduslikud riistad ja masinad, tegelik aiatöö ja mesilaste pidamine, botaanika ja heinakasvatus). Täna on toonase põllumajandusteaduskonna loomakasvatuse pool oluline valdkond Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi tegemistes. See tähendab, et meie instituudi töötajaskond kannab edasi seda emakeelset ja eestimeelset akadeemilist järjepidevust oma kõigis vastutusvaldkondades. Loomakasvatus-, toidu- ja loomaarstiteadus on pidevas arengus. Kuid tegevused, mis käimas ja plaanis, on eelkõige suunatud tudengite paremaks õpetamiseks ja teadusvõimekuse suurendamiseks koostööpartnerite huve silmas pidades. Eriti oluline on sütitada noortes huvi, kes sooviks tulla õppima Eesti Maaülikooli. Ja suunata neid, et oskaksid näha oma karjäärivõimalusi tehnoloogiliselt kiiresti arenevas sektoris. Sünergia tekib läbi teadlaste-õppejõudude ja tootjate-koostööpartnerite arutelude. Usun, et meie ühine konverents annab jätkuvalt uusi ja häid mõtteid, kuidas üheskoos veelgi edukamalt tegutseda. Täpsemalt instituudi tegemistest 2019. aasta seisuga saate lugeda käesolevas kogumikus ja kuulda kohapeal konverentsil. Häid mõtteid ja edukat konverentsi soovides Toomas Tiirats, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2019" stendiettekanded
  (Eesti Maaülikool, 2019)
  Ivi Jõudu, Piia Pääso. Eesti Maaülikooli Toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate ERA õppetool (VALORTECH).
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2018" artiklite kogumik
  (Eesti Maaülikool, 2018) Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Kass, Marko (toimetaja)
  Armas lugeja! Ligemale kümme aastat tagasi ütles direktor Toomas Tiirats veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusürituse eel meediale: “Usume, et teadmiste- ja tehnoloogiapäev annab palju uusi ja häid mõtteid, kuidas üheskoos edukalt tegutseda”. Tõesti, 29. aprill 2009 pandi alus uuele traditsioonile instituudis, mis on kõigi nende aastate jooksul andnud palju häid mõtteid nii Sulle, hea lugeja, kui meile korraldajatele. Tollest kevadpäevast alates oleme igal aastal maaülikooli aulasse oodanud toidusektori ja loomakasvatuse valdkonna tootjad, töötlejad, vilistlased ja ametnikud andmaks ülevaadet meie teadlaste töödest ja tegemistest. Tänaseks on teadmiste- ja tehnoloogiapäevast saanud kahepäevane ja osalejate rohkem teaduskonverents „Terve loom ja tervislik toit“ koos põnevate ettekannete, asjalike küsimustega kuulajatelt, mõnusate kohvipauside, meeleoluka õhtusöögiga. Ilmselt võib instituudi konverentsi nimetada ka rahvusvaheliseks, kuna iga kevadel astub üles mõni teadlane või ettevõtja mujalt maailmast. Seekordne konverents on järjekorras kümnes. Selle aja jooksul on toiduainete tehnoloogia, veterinaarmeditsiin ja loomakasvatus märkimisväärselt muutunud. Üheskoos oleme läbi tulnud mitmest kriisist. Ka konverentsi korraldustoimkond on muutustega kaasa läinud, et üha nõudlikuma kuulaja ootustele vastata. Ikka ja jälle oleme pakkunud Sulle kahte päeva sisukate ettekannetega meie parimatelt teadlastelt! Maailma muudavad vaid inimesed! Seega, korraldajate nimel tänan kõiki ettevõtjaid ja toetajaid, kes on olnud läbi aastate toeks nii nõu kui jõuga. Suurim tänu kuulub Publicon OÜ toredale kollektiivile, kes on kõik need aastad olnud meie kõrval ja kelle abi on olnud hindamatu. Tänud, et olete olnud meiega, Liis, Laurits, Evelin, Mereli! Kohtume ikka kevadeti Tartus! Marko Kass Konverentsi „Terve loom ja tervislik toit 2018“ korraldustoimkonna juht
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2018" stendiettekanded
  (Eesti Maaülikool, 2018) Tänavots, Alo; Põldvere, Aarne; Soidla, Riina; Heidemann, Annela
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Riina Soidla, Annela Heidemann. Sea lihakeha rasvkudede võrdlus.
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" artiklite kogumik
  (Eesti Maaülikool, 2017) Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Kass, Marko (toimetaja)
  Hea kolleeg! Tere tulemast Tartusse, kus konverents ,,Terve loom ja tervislik toit" toimub 2017. aastal üheksandat korda. See on number mis näitab korraldatava ürituse elujõulisust. Vastastikune infovahetus, arutelud ja ühiselt eesmärkide seadmine oluliste probleemide lahendamisel erinevate valdkondlike arengute jätkusuutlikkuse tagamisel on ääretult oluline. Kõik meie ümber on pidevas arengus ja muutumises. Peame ka ise muutuma, et ajaga kaasas käia. Eesti Maaülikool läheb üle vastutusvaldkondadel põhinevale uuele akadeemilisele struktuurile, et kinnistada maaülikooli rolli biomajanduse eestvedajana. Seniste osakondade baasil luuakse 22 õppetooli, mis vastutavad õppe ja teaduse kvaliteedi eest. Maaülikool on Eesti biomajanduse arengu suunajana vastutav põllumajanduse, keskkonna, metsanduse, toidu ja tervise, tehnika ja tehnoloogia ning maamajanduse valdkondade eest. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi jaoks on käesoleval aastal olulised nn toidumaja väljaehitamisega seotud tegevused - endisest õppehoonest Fr.R. Kreutzwaldi 64 tuuakse ära mikromeierei teaduslabor praeguse toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna juurde Fr.R. Kreutzwaldi 56 ning kõrvale ehitatakse ja sisustatakse ka lihalabor. Plaanitud on käesoleval aastal samas korpuses valmis saada veel kalakasvatuse katselabor. Õppebaasi parandamise kõrval on oluliselt arendatud ja muudetud toidutehnoloogia õppekava, mis rakendub uutele sisseastujatele juba septembrist. Tinglikult võib nimetada käesolevat aastat instituudis toiduga seotud aastaks. Tulemusena võidavad sellest kõige rohkem tudengid ja meie head koostööpartnerid. Kuid see õige sünergia tekib siiski teadlaste-õppejõudude ja töötjate-koostööpartnerite ühistegevuses. Täpsemalt instituudi tegemistest selles kogumikus ja kohapeal konverentsil. Edukat konverentsi kõigile! Toomas Tiirats Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" postrid
  (Eesti Maaülikool, 2017)
  Kerli Mõtus, Arvo Viltrop, Ulf Emanuelson. Ammlehmade farmis hukkumise riskitegurid ekstensiivse pidamisviisiga lihaveisekarjades.
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" artiklite kogumik
  (Eesti Maaülikool, 2016) Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Kass, Marko (toimetaja)
  Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi (VLI) korraldatav traditsiooniline kahepäevane teaduskonverents “Terve loom ja tervislik toit” (TLTT) toimub 2016. aastal PRIA teadmussiirde ja teavituse toetuse abil juba kaheksandat korda. Rõõm on tõdeda, et konverents on kujunenud omamoodi info- ja teabevahetuse sillaks teadlaste, tootjate ja töötlejate vahel loomakasvatuse, loomade tervishoiu, toiduhügieeni ja toiduainete tehnoloogia valdkondades. Korraldustoimkond on konverentsi programmi koostamisel lähtunud “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” prioriteedist “Põllumajanduse, toidu tootmise ja metsanduse ning teadusuuringute ja innovatsiooni vaheliste sidemete tugevdamine” ja loodab, et TLTT 2016 aitab sellele igati tõhusalt kaasa. 2016. aasta on nii Eesti Maaülikoolile kui meie instituudi jaoks mitmete oluliste muutuste aasta. 2015. aasta lõpul võeti vastu uus Eesti Maaülikooli arengukava kuni aastani 2025, mille juhtmotiiviks on ülikooli soov olla rahvusvaheliselt tunnustatud ülikool biomajanduse valdkonnas, sest biomajanduse väärtusahelapõhine käsitlus on meie ülikooli peamine tugevus ja eripära. Oluliseks töösuunaks on seejuures toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia valdkonna arendamine, seda nii teadlaspotentsiaali kui teadusinfrastruktuuri seisukohast, mille rahastamisel loodame suurt abi SA Archimedese vahendatavast institutsionaalsest arendusprogrammist T&A asutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA). Käimas on ka ülikooli uue teadus- ja arendusstrateegia koostamise ja vastutusvaldkondade korrastamise arutelud, mis loomulikult puudutavad ka meie instituudi edasisi töid ja tegemisi. Meie instituudi poolt läbiviidava õppetöö tähtsündmuseks oli 2015. aastal kahtlemata veterinaarmeditsiini õppekava Euroopa kvaliteedinõuetele vastavuse rahvusvahelise hindamise edukas läbimine, mis on suureks tunnustuseks meie tehtud pingutustele. Hindamise tulemus annab õiguse ka edaspidi väljastada kogu Euroopa Liidus tunnustatud loomaarsti diplomeid, mis omakorda tagab loodetavasti välisü- liõpilaste jätkuva huvi meie ingliskeelse veterinaarmeditsiini õppekava suhtes. 2015. aastal töötasime koostöös põllumajandus- ja keskkonnainstituudi kolleegidega välja uue kalanduse ja vesiviljeluse bakalaureuse õppekava, mis loodetavasti käivitub edukalt alates 2016/2017 õppeaastast ja annab tugeva tõuke selle olulise sektori arengule Eestis. Soovin korraldustoimkonna poolt kõigile meeldivaid konverentsielamusi! Professor Riho Gross Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusdirektor
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2015" kogumik
  (Eesti Maaülikool, 2015) Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Kass, Marko (toimetaja)
  Järjekorras seitsmes Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi (VLI) teaduskonverents „Terve loom ja tervislik toit“ on reaalsuseks saamas. Minu siiras tänu korraldusmeeskonnale! See kahepäevane traditsiooniline üritus on saanud oodatud sündmuseks nii instituudi akadeemilisele perele kui kõigile neile, keda meie tegevusvaldkondade areng ja saavutused huvitavad ja puudutavad. Käesolev on meile mitmete oluliste muutuste aasta. Ülikoolis on vastav töörühm alustanud tööd uue arengukavaga, millega kooskõlas peab ka instituut lähiajal oma arengukava ning sellega seotud tegevuskavad üsna olulisel määral kaasajastama – kõrghariduse- ja teadussfääri maailm muutub kiiresti. Kuigi teaduse riiklik rahastamine pole kaugeltki piisav ega turbulentsivaba, annavad instituudi teadlased praegusel teadusmaastikul oma parima - meie inimeste juhitavad kaks institutsionaalset uurimisprojekti ja mitmed väiksema mahuga projektid kulgevad ootuspäraselt. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning EMÜ vahelises halduslepingus seisab, et ülikool vastutab kõrgel tasemel ja ühiskonna vajadustele vastava õppe läbiviimise, kvaliteedi ja arendamise eest põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse ning veterinaaria õppekavagruppides. Sellega seoses rõhutaks hea uudisena vesiviljeluse ja kalanduse õppe- ning teadusvaldkonna arendustööd, mis eeldatavasti saab lähitulevikus tugeva tõuke VLI-i ning põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vastava kompetentsi ja infrastruktuuri sidumisega. Ülikooli jaoks on lähiaja oluliseks töösuunaks toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia valdkonna arendamine, seda nii teadlaspotentsiaali kui teadusinfrastruktuuri seisukohast. Esimese osas vajab konsolideerimist ja edasist arendamist mitmes instituudis laiali olev teadmus. Ühiskasutusvõimaluste põhiselt tuleb analüüsida ka erinevates üksustes olevat labor- ja aparatuurivõimekust; vajaliku puuduoleva taristu väljaehitamine algab loodetavasti juba selle aasta teises pooles. Ingliskeelne veterinaarmeditsiini õpe paralleelselt eestikeelsega käib instituudis juba teist aastat. Välisüliõpilaste arvu alusel täidab meie instituut ülikooli rahvusvahelistumises juhtivat rolli, samas võiks välisõppejõude siin rohkem õpetamas käia. Veterinaarmeditsiini õppekaval seisab sel aastal ees Euroopa kvaliteedinõuetele vastavuse rahvusvaheline hindamine. Hindamiskomisjon saabub Tartusse novembris. Alanud on intensiivne enesehinnanguraporti koostamine, see peab valmis saama enne suve algust. Loodame, et läheb hästi! Hea on Teiega jälle kokku saada ja aru pidada selle üle, kas ja kui terved on meie loomad, kas ja kui tervislik on meie toit. Kui neile asjule aeg-ajalt koos mõtleme, võime ehk mitte väga kauges tulevikus kas-küsimustele jaatavalt vastata ning imestada, kui kui-küsimusi üldse veel küsime. Arutlegem ja saagem teadjamaks! Väärtuslikke konverentsimuljeid! Andres Aland, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2015" postrid 
  (Eesti Maaülikool, 2015)
  Dea Anton, Tõnu Püssa. Fenoolsed ühendid tomatis ja nende tähtsus meie toidus.
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2014" kogumik
  (Eesti Maaülikool, 2014) Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
  Koos esimeste kevademärkidega on taas saabunud aeg, mil Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi korraldusel leiab aset järjekorras kuues teaduslik konverents „Terve loom ja tervislik toit“. Julgelt võib kinnitada, et see kahepäevane üritus on leidnud kindla koha instituudi töötajate akadeemilises kalendris, loodetavasti on see nii ka meid alati rõõmustanud rohkearvulise auditooriumi osas. Instituudi teadustegevus on möödunud aasta jooksul kenasti arenenud ja toiminud. Jätkuvalt rõõmustab see, et meie inimesed juhivad ning täidavad kaht suurt riigi rahastatavat institutsionaalset uurimisprojekti. Neisse on integreeritud nii uurimistemaatiliselt kui teadlaste spetsialiteedist tulenevalt ülikooli akadeemilise tegevuse mitme vastutusvaldkonna teaduspotentsiaal, mis lubab projektide edukuse suhtes kindlust tunda. Ühe avalik-õigusliku ülikooli teadustulemuste esimeseks kuuljaks on üliõpilaskond, keda aegunud loengumaterjalidega kaua narrida ei saa – eriti tänases informatsioonist tiines maailmas. Sestap ei tohi me muu hulgas õppekavade arendamist ja kaasajastamist unustada. Aastateks 2013-2015 sõlmitud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning EMÜ vaheline haldusleping sätestab, et meie ülikool vastutab kõrgel tasemel ja ühiskonna vajadustele vastava õppe läbiviimise, kvaliteedi ja arendamise eest põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse ning veterinaaria õppekavagruppides. Loomakasvatus valdkonnana on peidetud põllumajanduse õppekavagrupi sisse, selle õpetamise korraldus püüab tööturu ootusi/vajadusi võimalikult hästi eriala lõpetajatesse kinnistada. Uudsena on halduslepingus rõhutatud kalandusõppe arendamise tähtsust. Viimase osas olemegi samme astunud, et uuest õppeaastast eriala õpetamist ühiskonnale paremini teadvustada ning et õppekohad täidaks pühendunud sihtgrupp. Ülikool peab oluliseks ka toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia edenemist, mida toetavaks ülikooliväliseks jõuks on praktiliselt kogu Eesti toiduainetetööstus koos oma toorme tarnijatega. Pärast pikakski veninud arutelusid on käivitunud „Toidumaja“ projekteerimine, mille tulemus peaks aasta lõpuks käes olema. Edasi on vaja mõelda plaanitud ruumide sisustamise rahastamise ja kogu kompleksi edasise jätkusuutliku majandamise peale. Võimalik, et siin ülikool toiduvaldkonna arendamise initsiaatorina siiski ilma häid partnereid - eelkõige Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli – ühistegevusse kutsumata hakkama ei saa. Halduslepingus eraldi märkimist leidnud suurema rahvusvahelistumise soovitus leiab meie instituudis täitmist eelmise aasta septembris alustanud veterinaarmeditsiini ingliskeelse õppekava kaudu, mille esimene semester on minu arust edukas olnud. See lubab arvata, et huvi just meil inglise keeles loomaarstiks õppida toob uusi tudengeid juurde. Tõsi on, et õppejõududel tuleb rohkem pingutada, aga usun, et lõppkokkuvõttes on see erialale suure positiivse mõjuga samm teel nii rahvusvahelise akrediteerimise kui ka Eesti haridusmaastikul eduka püsimise poole. Huvitavat ning nauditavat tänast-homset konverentsi ja rõõmsat omavahelist suhtlemist meile kõigile! Andres Aland, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor
 • Kirje
  Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2014" postrid
  (Eesti Maaülikool, 2014)
  Dea Anton, Riina Soidla, Tõnu Püssa. Analüüsid tomatiga rikastatud lihatoodetes.