Andmebaasi logo
 

Andmekogud

Selle kollektsiooni püsiv URIhttp://hdl.handle.net/10492/7085

Sirvi

Viimati lisatud

Nüüd näidatakse 1 - 2 2
 • Kirje
  Puude kõrguse ja diameetri vahelise seose lähendamine 50 erineva funktsiooniga Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku mõõtmisandmetel (lähendamistulemuste graafiline esitus)
  (Eesti Maaülikool, 2024) Kaev, Taavi; Padari, Allar; Tarmu, Toomas; Kiviste, Andres
  Käesolevas materjalis esitatakse Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustikus (edaspidi KKPRT) puude kõrguse ja rinnadiameetri mõõtmise andmetel 50 erineva kõrguskõvera (puude kõrguse ja diameetri vaheline sõltuvus) funktsiooni lähendamistulemusi illustreerivad joonised (graafikafail). Joonistel on iga funktsiooni jaoks kasutatud oma numbrit (tabelis 1 veerg „Nr joonisel“). Ülevaade KKPRT võrgustiku proovitükkide mõõtmise metoodikast ja tulemustest on saadaval (Kiviste et al. 2015; Kiviste, Hordo 2002). Kõrguskõverate lähendamisel on kasutatud KKPRT andmeid aastaist 1995…2022. Andmete lähendamine kõrguskõvera funktsioonidega ja jooniste koostamine on realiseeritud vabavara R keskkonnas lineaarse (lm) ja mittelineaarse (nls) regressioonanalüüsi funktsioonidega. Iga funktsiooni graafikafail sisaldab järgmist informatsiooni (jooniseid). • Parameetrite a ja b vahelist sõltuvust näitavad hajuvusdiagrammid nii lm kui ka nls väljundi andmeil. • Parameetrite lm ja nls hinnangute erinevust iseloomustavad hajuvusdiagrammid. • Kõrguskõvera graafiliste kujude näidised sõltuvalt parameetrite a ja b väärtustest. • Parameetrite lm ja nls hinnangute erinevuse sõltuvust esimese rinde ruutkeskmisest diameetrist kirjeldavad hajuvusdiagrammid. • Jääkstandardhälbe ja dominantkõrguse keskmise vea lm ja nls hinnangute hajuvusdiagrammid. • Kõrguse prognoosi keskmise vea ja esimese rinde ruutkeskmise diameetri vahelised hajuvusdiagrammid lm ja nls hinnangute korral • Dominantpuude kõrguse prognoosi keskmise vea ja esimese rinde ruutkeskmise diameetri vahelised hajuvusdiagrammid lm ja nls hinnangute korral • Dominantpuude kõrguse nls prognoosi keskmise vea ja esimese rinde ruutkeskmise diameetri vahelised hajuvusdiagrammid nelikjoonisena männi, kuuse, kase ja ülejäänud puuliikide kaupa. • Parameetri a ja esimese rinde ruutkeskmise diameetri vahelised hajuvusdiagrammid männi, kuuse ja lehtpuu metsaelementide kaupa, samad kolmikjoonised ka elemendi keskmise diameetri ning dominantdiameetri suhtes (kokku üheksa hajuvusdiagrammi). • Parameetri b ja esimese rinde ruutkeskmise diameetri vahelised hajuvusdiagrammid männi, kuuse ja lehtpuu metsaelementide kaupa, samad kolmikjoonised ka elemendi keskmise diameetri ning dominantdiameetri suhtes (kokku üheksa hajuvusdiagrammi). • Graafikafaili lõpuks jagati metsaelemendid rinde, puuliigi ja ruutkeskmise diameetri (Dg1) järgi 18 grupiks: peened (Dg1<16), keskmised (1624) I rinde männid, peened (Dg1>16), keskmised (1624) I rinde kuused, peened (Dg1<16), keskmised (1624) I rinde kased, peened (Dg1<16), keskmised (1624) I rinde haavad, I rinde sanglepad, I rinde hallid lepad, I rinde teised lehtpuud, II rinde kased, II rinde kuused ja järelkasvu kuused. Iga grupi osas esitati kõrvuti kaks hajuvusdiagrammi: prognoosijäägi sõltuvus suhtelisest diameetrist esimese rinde ruutkeskmise diameetri järgi ja dominantdiameetri järgi. Hajuvusdiagrammidele lisati prognoosivigade numbriliselt silutud keskmise kõver koos 95% usalduspiiridega. Samuti lisati iga grupi graafikule mõõdetud kõrguste arv grupis (Nh), metsaelementide arv grupis (Nelem), kõigi puude prognoosivigade keskmine grupis (ME), jääkstandardhälve grupis (RMSE), dominantpuude prognoosivigade keskmine grupis (ME(Hdom)), metsaelementide arv, mille puhul kõrguskõver oli langev (N(err)).
 • Kirje
  Consumption and wind production time series data
  (Estonian University of Life Sciences, 2020) Annuk, Andres (koostaja); Hovi, Mart (koostaja); Kalder, Janar (koostaja); Märss, Maido (koostaja)
  Consumption data are measured in the real household for two weeks and then multiplied to the whole year. This is an average family with 4 members. Consumption behavior is quite similar whole the year. Production graph is measured in real wind generator as described in the paper and when scaled to certain annual production.