Andmebaasi logo
 

Eesti Maaülikooli teadlastelt ühiskonnale

Selle kollektsiooni püsiv URIhttp://hdl.handle.net/10492/4612

Sirvi

Viimati lisatud

Nüüd näidatakse 1 - 4 4
 • Kirje
  Eesti Maaülikooli teadlastelt ühiskonnale 2022
  (Eesti Maaülikool, 2023) Kajak, Ingrid (koostaja); Keedus, Merle (koostaja); Laupa, Kersti (koostaja); Naruskov, Karin (koostaja); Seppet, Li (koostaja)
  Eesti Maaülikooli teadustulemuste populariseerimiseks on väga oluline teaduspõhisele informatsioonile kasutajasõbraliku juurdepääsu loomine ja meie ülikooli vastutusvaldkondades tehtavatele teadustöödele viitamine. Aitamaks kaasa ühiskonna arendusprotsesside suunamisele, oleme käesolevasse kogumikku koondanud ülevaate maaülikooli teadlaste panusest eesti ühiskonna teenimisesse 2022. aastal. Kokku on kogutud nii Eesti kultuurile olulistes eelretsenseeritud ajakirjades ilmunud teadusartiklid, kohalikes konverentsikogumikes avaldatud teadusartiklid/ettekanded kui ka muud teadust populariseerivad publikatsioonid. Andmestik on vormistatud viitekogumikuna, mille ülesehituses tuginesime Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS) kasutatavale publikatsioonide klassifikatsiooni alajaotustele (haridus- ja teadusministri käskkiri nr 640 28. juulil 2006, täiendatud 2017). Viitekogumikku on lihtne, kiire ja mugav kasutada, sest viited vastavad APA viitamissüsteemi nõuetele ja on varustatud võimalusel püsilingiga. Kogumik on võrguväljaandena kättesaadav Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace. Kogumikus on kasutatud järgnevaid ETISe publikatsioonide alajaotusi: 1.3. Eelretsenseeritud teadusartiklid Eesti ja teiste riikide eelretsenseeritavates teadusajakirjades, millel on kohalik toimetuskolleegium, või eelretsenseeritud teadusartiklid Eesti kultuurile olulistes ajakirjades või teadusartiklid ajakirjades Akadeemia, Looming ja Vikerkaar 3.5. Artiklid/ettekanded, mis on avaldatud kohalikes konverentsikogumikes 6.2. Õpikud ja muud õppeotstarbelised publikatsioonid, v.a. kõrgkooliõpikud 6.3. Populaarteaduslikud artiklid 6.4. Populaarteaduslikud raamatud 6.6. Muudes ajakirjades ja ajalehtedes avaldatud artiklid 6.7. Muu loome 6.8. Lühikirjutised teadusajakirjades ja kogumikes
 • Kirje
  Eesti Maaülikooli teadlastelt ühiskonnale 2021
  (Eesti Maaülikool, 2022) Kajak, Ingrid (koostaja); Kalk, Karmen (koostaja); Keedus, Merle (koostaja); Laupa, Kersti (koostaja); Naruskov, Karin (koostaja); Seppet, Li (koostaja)
  Eesti Maaülikooli teadustulemuste nähtavuse parandamiseks ja ühiskonna arendusprotsesside suunamiseks on väga oluline teaduspõhisele informatsioonile kasutajasõbraliku juurdepääsu tagamine. Selleks oleme koondanud käesolevasse kogumikku ülevaate maaülikooli teadlaste panusest meie ülikooli vastutusvaldkondades tehtava teadustöö populariseerimisest ja ühiskonna teenimisest 2021. aastal. Andmestik on vormistatud viitekogumikuna ja säilitatakse ning tehakse kättesaadavaks võrguväljaandena Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace. Viited vastavad APA viitamissüsteemi nõuetele ja on varustatud võimalusel püsilingiga. Viitekogumiku ülesehituses tuginesime ETISes kasutusel olevale publikatsioonide klassifikatsiooni alajaotustele (haridus- ja teadusministri käskkiri nr 640 28. juulil 2006, täiendatud 2017). 1.3. Eelretsenseeritud teadusartiklid Eesti ja teiste riikide eelretsenseeritavates teadusajakirjades, millel on kohalik toimetuskolleegium, või eelretsenseeritud teadusartiklid Eesti kultuurile olulistes ajakirjades või teadusartiklid ajakirjades Akadeemia, Looming ja Vikerkaar 3.5. Artiklid/ettekanded, mis on avaldatud kohalikes konverentsikogumikes 6.2. Õpikud ja muud õppeotstarbelised publikatsioonid, v.a. kõrgkooliõpikud 6.3. Populaarteaduslikud artiklid 6.4. Populaarteaduslikud raamatud 6.6. Muudes ajakirjades ja ajalehtedes avaldatud artiklid 6.7. Muu loome 8.8. Lühikirjutised teadusajakirjades ja kogumikes
 • Kirje
  Eesti Maaülikooli teadlastelt ühiskonnale 2020
  (Eesti Maaülikool, 2021) Kajak, Ingrid (koostaja); Kalk, Karmen (koostaja); Keedus, Merle (koostaja); Laupa, Kersti (koostaja); Naruskov, Karin (koostaja); Seppet, Li (koostaja)
  Eesti Maaülikooli teadustulemuste nähtavuse parandamiseks ja ühiskonna arendusprotsesside suunamiseks on väga oluline teaduspõhisele informatsioonile kasutajasõbraliku juurdepääsu tagamine. Selleks oleme koondanud käesolevasse kogumikku ülevaate maaülikooli teadlaste panusest meie ülikooli vastutusvaldkondades tehtava teadustöö populariseerimisest ja ühiskonna teenimisest 2020. aastal. Andmestik on vormistatud viitekogumikuna ja säilitatakse ning tehakse kättesaadavaks võrguväljaandena Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace. Viited vastavad APA viitamissüsteemi nõuetele ja on varustatud võimalusel püsilingiga. Viitekogumiku ülesehituses tuginesime ETISes kasutusel olevale publikatsioonide klassifikatsiooni alajaotustele (haridus- ja teadusministri käskkiri nr 640 28. juulil 2006, täiendatud 2017).
 • Kirje
  Eesti Maaülikooli teadlastelt ühiskonnale 2019
  (Eesti Maaülikool, 2021) Kajak, Ingrid (koostaja); Kalk, Karmen (koostaja); Keedus, Merle (koostaja); Laupa, Kersti (koostaja); Naruskov, Karin (koostaja); Seppet, Li (koostaja)
  Ülikooli kui teadus- ja arendusasutuse liikmetena ei tohi me unustada, et kui tahame arvamusliidritena suunata ühiskonna arendusprotsesse, peame kõige laiemas ja paremas mõttes tagama juurdepääsu teaduspõhisele informatsioonile. Eesti Maaülikooli teadustulemuste nähtavuse ja teadmussiirde parandamiseks oleme koondanud kogumikku ülevaate 2019. aastal meie ülikooli teadlaste tehtud panusest populariseerimaks maaülikooli vastutusvaldkondades tehtavat teadustööd ja teenimaks ühiskonda. Andmestik on vormistatud viitekogumikuna ja säilitatakse ning tehakse kättesaadavaks võrguväljaandena Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace. Viited vastavad APA viitamissüsteemi nõuetele ja on varustatud võimalusel püsilingiga. Viitekogumiku ülesehituses tuginesime ETISes kasutusel olevale publikatsioonide klassifikatsiooni alajaotustele (haridus- ja teadusministri käskkiri nr 640 28. juulil 2006, täiendatud 2017).