Andmebaasi logo
 

Digivakk

Selle kollektsiooni püsiv URIhttp://hdl.handle.net/10492/3071

Sirvi

Viimati lisatud

Nüüd näidatakse 1 - 14 14
 • Kirje
  Teadusandmete haldamisest ja avaldamisest. 2024
  (Eesti Maaülikooli raamatukogu, 2024) Laupa, Kersti
  19. aprillil 2024. aastal toimunud seminaril "Teadusandmete säilitamine ja andmehaldusplaanide koostamine" esitatud ettekanne.
 • Kirje
  Eesti Vabriik 106
  (Eesti Maaülikooli raamatukogu, 2024) Naruskov, Karin; Seppet, Li
  Eesti Vabariigi 106. aastapäeva piduliku sündmuse esitlus.
 • Kirje
  The digital archive EMU DSpace: [presentation]
  (Estonian University of Life Sciences Library, 2023) Seppet, Li
  The presentation took place on March 21st, 2023 during an online data management course titled 'Repositories and HPCs in Estonia', which was organized by ELIXIR-Estonia.
 • Kirje
  How to find a relevant journal?
  (Estonian University of Life Sciences, 2023) Milewska, Paula; Wieckowski, Bartek
  The seminar "How do I choose a good journal wisely? Some aspects of open-access publishing" was conducted by Paulina Milewska | ELSEVIER | Customer Consultant for CE Europe ScienceDirect | Scopus | Mendeley • Choosing a journal to read or to publish in can sometimes be tricky. Learn how to check and compare journals using bibliometric parameters and relevant tools in Scopus to ensure you have all the resources to make a fully informed decision regarding a journal. • Also, will be given an up-to-date overview of open-access publishing practices, what should be kept in mind archiving articles (after publishing in journals) in an institutional repository to ensure full compliance with open-access policies, and what kind of road (green, gold) to choose. The seminar took place on March 21, 2023, in the hall of the Estonian University of Life Sciences
 • Kirje
  Teadusandmete haldamisest ja avaldamisest
  (Eesti Maaülikooli raamatukogu, 2023) Laupa, Kersti
  9. märtsil 2023. aastal toimunud seminaril "Teadusandmete säilitamine ja andmehaldusplaanide koostamine" esitatud ettekanne. Seminari eesmärk oli: - tutvustada uurimisandmete kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise hetkeseisu Eestis käimasolevate teadusprojektide, uurimisteemade, grantide jms näitel; - anda juhiseid ja nõuandeid granditaotluste esitamiseks ning andmehaldusplaanide tegemiseks; - selgitada digitaalarhiivi EMU DSpace võimalusi teadusandmete säilitamisel ja kättesaadavaks tegemisel: - näidata, mida annab teadusandmete leitavuse parandamiseks DOI omistamine ja rahvusvaheliste portaalidega ühinemine.
 • Kirje
  Eesti Vabriik 105
  (Eesti Maaülikooli raamatukogu, 2023) Naruskov, Karin; Laupa, Kersti
  22. veebruaril Eesti Maaülikooli raamatukogus toimunud ürituse ilmestamiseks loodud video.
 • Kirje
  Eesti Maaülikooli raamatukogu 70
  (Eesti Maaülikooli raamatukogu, 2021) Naruskov, Karin; Laupa, Kersti
  Eesti Maaülikooli raamatukogu tähistab 1. detsembril 2021 oma 70. sünnipäeva.
 • Kirje
  IEEE Webinars
  (2021) Wong, Edward
  Effective Research / Search on Xplore (45 minutes) • Construct successful search strategies for precise results. • Stay current by setting up saved search alerts, citation, and ToC alerts. • See the latest value-added features including My Favourite Journals, Advanced Search enhancements, and discovery of trending search terms & content.
 • Kirje
  Võimalusest vajaduseks ja vajadusest võimaluseks : [distantsõppe kogemusseminari ettekanne]
  (Eesti Maaülikooli raamatukogu, 2021) Naruskov, Karin
  15. oktoobril 2021 Eesti Maaülikoolis toimunud distantsõppe kogemusseminari ettekanne.
 • Kirje
  Teadusandmete säilitamine ja andmehaldusplaanide koostamine
  (Eesti Maaülikooli raamatukogu, 2019) Laupa, Kersti
  2. aprillil Eesti Maaülikoolis toimunud seminari „Teadusandmete säilitamine ja andmehaldusplaanide koostamine“ slaidid. 1. Teadusandmete säilitamine: 1) kas ja kus säilitada; 2) kuidas õigusi kaitsta; 3) millal kättesaadavaks teha; 4) miks on metaandmetega varundamine oluline; 5) kuidas tsiteeritavust parandada? 2. EMÜ raamatukogu poolt pakutavad võimalused: 6) kuidas koostada andmehaldusplaane; 7) mida säilitada ja mida avaldada EMU DSpace-is; 8) millele küsida DOI-d.
 • Kirje
  Eesti Maaülikoolile avatud andmebaaside kasutamise statistika perioodil 01. jaanuar 2018 – 31. mai 2018
  (Eesti Maaülikooli raamatukogu, 2019) Naruskov, Karin; Laupa, Kersti (juhendaja); Zuba, Raili (juhendaja); Tohvre, Tiina (juhendaja)
  Käesolev aruanne on koostatud COUNTER statistikale tuginedes. COUNTER Code of Practice on standard, mille alusel kogutakse statistikat elektrooniliste ressursside kasutamise kohta (Dunkley, s.a). COUNTER on mõeldud raamatukogudele ning andmebaaside, platvormide ja/või ajakirjadega seotud olevatele teenusepakkujatele (näiteks kirjastajad), kes vajavad usaldusväärset kasutajastatistika ülevaadet. Kui vaadata teemat raamatukogu vaatevinklist, siis kõige lihtsamalt öeldes hõlbustab COUNTER raamatukogudel elektroonilise kasutustatistika registreerimist, vahendamist ja tõlgendamist. Kasutusstatistikat saab rahvusvahelisel tasandil koguda ajakirjade, andmebaaside (sh multimeediaandmebaaside), raamatute ja teatmeteoste kohta ning väljastatud statistikaaruanded on järjepidavad, usaldusväärsed ja üksteisega ühilduvad. Raamatukogud saavad nende andmetele tuginedes oma tegevust paremini planeerida, näiteks teha kaalutletumaid ostuotsuseid. Samade andmete põhjal saavad oma tegevust organiseerida ka need, kes raamatukogudele oma teenuseid pakuvad (General Information, s.a; Usage Reports s.a). Peaaegu kõigis EMÜ andmebaasides oli võimalik tellida COUNTER statistikat ning tundub, et see on andmebaaside enda süsteemid tahaplaanile lükanud. COUNTER on hea vahend, sest võimaldab saada kõikide andmebaaside kohta sarnast informatsiooni, mis omakorda aitab kogutud andmeid võrreldavamasse konteksti paigutada. Statistikaaruannet tellides saab valida konkreetse ajaperioodi, mille kohta andmeid soovitakse saada (General Information, s.a; Usage Reports s.a). Käesolevas aruandes on esitatud ainult osa kogutud andmetest. Perioodiks on 01.01.2018 – 31.05.2018. Vajadusel on võimalik lisaandmeid juurde vaadata Exceli failist. Näiteks on tabelites välja toodud Top 3 ajakirjad/raamatud, Exceli failis aga Top 10. Vajadusel on võimalik tutvuda ka täielike nimekirjadega. Nende kohta on minu arvutis eraldi kaustad COUNTER algfailidega. Hetkel on aruandest puudu andmebaasi EBSCO ja ajakirja JAAHA andmed, mis on mõlemad riigihankega tellitud. Lisaks puuduvad andmed järgmiste andmebaaside/ajakirjade kohta: Wiley, Top Agrar Ausgabe S-R, TTJ.
 • Kirje
  Teadusandmete haldamine, mis kasu ma sellest saan?
  (Eesti Maaülikooli raamatukogu, 2018) Laupa, Kersti
  Eesti Maaülikooli aulas 4. oktoobril 2018 toimunud seminari „Teadusandmete haldamine. Mis kasu ma sellest saan?“ ettekande slaidid andmehaldusplaanide koostamisest, DOI-de loomisest ning sellest, millist abi saab meie raamatukogust.
 • Kirje
  Valik illustratsioone Georges Louis Leclerc de Buffoni väljaannetest
  (1767-1782) Rahi, Märt (fotograaf)
  Prantsuse loodusteadlane, matemaatik, filosoof ja entsüklopedist Georges-Louis Leclerc de Buffon kirjutas aastatel 1749–88 loodusloo käsiraamatu „Histoire naturelle, générale et particulière”, milles võttis kokku tolle aja loodusteadmised, kirjeldas Maa järkjärgulist tekkimist ja mitmesuguste elusolenditega asustamist ning seletas liikide mitmekesisust. Selles teoses esitas ta ka evolutsiooniidee, kuid ta ei suutnud seda arendada ega põhjendada. Buffon's „Histoire naturelle“ tõlgiti paljudesse erinevatesse keeltesse, muutes ta oma aja üheks enim loetud autoriks Montesquieu, Rousseau ja Voltaire'i kõrval. Eesti Maaülikooli raamatukogu hoiustab oma kogudes Buffoni loodusloo käsiraamatu „Histoire naturelle, générale et particulière“ 23 originaalköidet.
 • Kirje
  Eesti Maaülikooli raamatukogu hoidla plaan
  (Eesti Maaülikooli raamatukogu, 2017) Kalk, Karmen (koostaja)
  Hea Eesti Maaülikooli raamatukogu külastaja! Käesolev hoidla plaan on sulle abiks nii teema- kui kohaviidapõhisel orienteerumisel Eesti Maaülikooli raamatukogu hoidlas. Oled oodatud!