Now showing items 1-1 of 1

  • Prismata mõõtmise rakendused tahhümeetriga Trimble S6 DR300+ 

    Vares, Ilona; Äär, Helerin (2012)
    Prismata mõõtmine ei ole mõõdistustööde puhul alati esimene valik. Bakalaureusetöö raames on uuritud, milliste tööde puhul leiab kasutust prismata mõõdistamine ning millised on antud mõõdistusmeetodi plussid ja miinused. Töö ...