21.-40. nimetus 3970-st

 • Study of deformations of thermobimetallic straight strips under heating using the holographic interferomentry method : [full text in Russian] 

  Kõo, Jakub; Lille, Harri; Smirnov, V; Meštšerjakov, A (Киев : Наукова думка, 1991)
  The method of interference holography is used to study deformation of plane thermobimetallic springs under uniform variation of temperature. It is established that free springs with thickness/width ration 1/20 and width/length ...
 • Veise sigimine : kõrgkooliõpik 

  Ernits, Enn; Hallap, Triin; Jaakma, Ülle; Jalakas, Mihkel; Kask, Kalle; Kavak, Ants; Kurõkin, Jevgeni; Kõks, Sulev; Kärt, Olav; Mark, Elina; Nahkur, Esta; Nõmm, Monika; Padrik, Peeter (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eestis on veisekasvatusest lugu peetud juba kiviajast peale. Meil on heade tõuomadustega ja suure toodanguga piimakari ja kiiresti kasvav lihakari ning me suudame toota kvaliteetset piima ja veiseliha nii kohalikele ...
 • Loodusturismi eriala tudengite loodud praktikabaasi juhtumiuuring "Letsgolahemaa" näitel 

  Nurm, Anett (Eesti Maaülikool, 2018)
  Turismisektori kasvuga on hakatud pöörama üha rohkem tähelepanu praktilise õppe vajalikkusele. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida praktilise õppe olulisust ja selle mõju tudengiettevõtlikkusele. Töö eesmärgi saavutamiseks ...
 • Kartuli füsioloogia sõltuvalt viljelusviisist 

  Dubolazov, Eleri (Eesti Maaülikool, 2018)
  Rohkem kui 90% taime orgaanilisest ainest moodustub fotosünteesiprotsessis. Taime ressursside kasutamise efektiivsus sõltub füsioloogilisest funktsioneerimisest, mis mõjutab biomassi ja seeläbi ka saaki. Antud töö ...
 • Talinisu kvaliteet ning küpsetusomadused mahe- ja tavaviljeluses 

  Toss, Karel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö põhineb 2008. a. Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Eerikal asuvale põllule rajatud pikaajalisel katsel. Antud uurimuses on kasutatud 2013.–2015. ning 2017. aastal kogutud andmeid. 2016 aasta ...
 • Elamustransport Lahemaa rahvuspargis: kogukonna ja külastaja ühendamine uudses teenuses 

  Roostalu, Raido (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolevas bakalaureusetöös uurib autor üht võimalust Lahemaa rahvuspargi digitaliseerimiseks. Teema praktilisest väärtusest tulenevalt on uurimisküsimusteks "Kas sõidujagamisteenus on ühendatav giiditeenusega kaasaaegse ...
 • Evaluation of Landscapes With Environmental Psychological Indicators Based On the Kadrioru Park 

  Arniste, Kristin (Eesti Maaülikool, 2018)
  The thesis given is a discussion on landscape architecture, finding landscape characteristics, assessing landscape characteristics as healing environments for people in the cultural space of Estonia based on the example ...
 • City as a Cell 

  Kravakova, Klara (Eesti Maaülikool, 2018)
  My subject of work is the predominantly residential and considerably incoherent east-facing location of Tartu. Partly allocated due to historical and economical influences. The task of the work was to rehabilitate this ...
 • Sustainable (Nature based) restorative garden and playground design for pediatric health 

  Maghlakelidze, Mariami (Eesti Maaülikool, 2018)
  The design project was created based on the results of the research. Foundings of the researchers become a good inspiration to link the restorative garden and enjoyable atmosphere to them, the restorative garden offers a ...
 • Väetamise mõju suviodra terasaagile ning allakülvatud punase ristiku biomassisaagile 

  Salf, Diana (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud uurimustöö põhineb Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllule 2008. aastal rajatud pikaajalisel põldkatsel. Käesolevas uurimustöös kasutatakse 2013–2017. aasta andmeid. Katse külvikorra rotatsioonis on talinisu, hernes, ...
 • Mõnuvere alajaama võrgupiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Põldsam, Karl Martin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Mõnuvere alajaama fiider 1 ja fiider 3 tarbijatel on probleemid liialt suure pingekaoga ning liialt väikese lühisvooluga. Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldatud probleemide lahendamine Mõnuvere alajaama rekonstruktsiooni ...
 • Kallurhaagise projekt 

  Pihlo, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud magistritöö käigus projekteeriti ja konstrueeriti Powersteel OÜ tarbeks kallurhaagis, mis on mõeldud esimeseks selletaoliseks haagiseks ettevõtte tootesarjas. Töö tervikuna on jaotatud kuueks peatükiks, kus esimeses ...
 • Mobiilne teekatte seisundi määramise seade 

  Kört, Vidrik (Eesti Maaülikool, 2018)
  Üks suurimaid mõjutajaid liiklusõnnetuste tekkimisel on ilm. Selleks, et ennetavalt avastada ebasoodsaid ilmastikutingimusi ning liiklusõnnetusi vältida, tuleks anda autojuhtidele võimalus ohtlike tingimuste soodsaks ...
 • Eesti ametiasutuste sõidukite arvestusmeetodid ja nende rakendamine 

  Vool, Alvar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Meedias, auditites ja aruannetes on viidatud, et Eesti avaliku sektori asutustel tuleks parandada sõidukite üle arvestusepidamist, ning lisaks on viidatud kulude kokkuhoiule. Üheks võimaluseks eelnevalt viidatud tegevusi ...
 • Päikesepaneelide erinevate paigaldusviiside eelised ja puudused 

  Kangro, Kunnar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud lõputöös tutvustab autor erinevaid tehnoloogiaid, mille abil muundatakse päikeseenergia elektrienergiaks. Tuuakse välja nendega seotud eelised ja puudused ning antakse ülevaade turu olukorrast. Töö eesmärk on uurida ...
 • Päriliku skreipiresistentsuse dünaamika Eesti lambatõugudel 

  Sild, Erkki; Värv, Sirje; Viinalass, Haldja (Estonian Academic Agricultural Society, 2018)
  A total of 2,411 sheep from the Estonian Whitehead (N = 1301) and Estonian Blackhead (N = 1110) breeds were genotyped for markers of scrapie risk in the period 2005–2017. Sanger sequencing was used to identify nucleotide ...
 • Ergonomic modelling parameters and the influence of ergonomics on planning workplaces 

  Maksimov, D.G.; Kalkis, H. (2018)
  Modern economic research divides all economics into structural levels: mega - economics, macroeconomics, meso - economics, micro - economics, and nano - economics. From the point of such traditional ...
 • Efficiency of the use of field beans in fattening lambs 

  Kairisa, D.; Aplocina, E. (2018)
  The breeding and feeding of self produced pulses to livestock is one of the important directions of research for reducing the production costs of livestock products. Experiment on the effective using of the field beans ...
 • Study of effect of arbuscular mycorrhiza (Glomus intraradices) fungus on wheat under nickel stress 

  Heydarian, A.; Tohidi Moghadam, H.R.; Donath, T.W.; Sohrabi, M. (2018)
  In many regions of the world soils are contaminated with heavy metals and therefore restricted in their use. For instance, the absorption of nickel (Ni) in the tissue of plants increase the plant’s metabolism and cause ...
 • Assessment of Calotropis natural dye extracts on the efficiency of dye-sensitized solar cells 

  Alami, A.H.; Aokal, K.; Zhang, D.; Tawalbeh, M.; Alhammadi, A.; Taieb, A. (2018)
  This work presents the construction and testing of solar cells sensitized with natural dyes extracted from plants indigenous to the desert. Calotropis plants are self - sufficient as they grow in very harsh ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.