1.-20. nimetus 3330-st

 • Nodulaarse dermatiidi riskiprofiil Eestis 

  Must, Külli (koostaja); Saar, Tiiu (koostaja); Tummeleht, Lea (koostaja); Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (Eesti Maaülikool, 2016)
  Käesolev riskiprofiil on koostatud Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis Maaeluministeeriumi tellimusel Maaeluministeeriumi ja Eesti Maaülikooli vahelise ekspertarvamuste ja riskihinnangute ...
 • Teaduselt mahepõllumajandusele : konverentsi „Mahepõllumajandus ja keskkond“ toimetised : [2017 : Tartu] 

  Metspalu, Luule (toimetaja); Luik, Anne (toimetaja); Peetsmann, Elen (toimetaja) (Eesti Maaülikooli Mahekeskus, 2017)
  See on kolmas mahetootjatele suunatud eelretsenseeritud artiklite kogumik. Toimetised antakse välja mahekonverentsi raames ja selles tutvustatakse aastatel 2014–2017 läbi viidud mahepõllumajanduse alaste uuringute tulemusi.
 • Advocating for Sustainable Energy in Central and Eastern Europe 

  Vollmer, Elis (toimetaja); Pagan, Hector C (toimetaja) (Eesti Maaülikool : CEESEN network [levitaja], 2017)
  The movement towards sustainable energy has been on the European Union’s agenda for a very long time and after the ratification of the Paris Agreement in November 2016 the transition to low-carbon economy became even ...
 • Mahetoit: loomulik, kasulik ja keskkonnasõbralik 

  Peetsmann, Elen (koostaja); Matt, Darja (koostaja); Luik, Anne (koostaja); Pehme, Sirli (koostaja) (Eesti Maaülikooli Mahekeskus, 2015)
  Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus levib kiirelt kogu maailmas. Üks kasvu põhjusi on kindlasti see, et looduslike vahenditega ja loodusega kooskõlas majandamine on tunduvalt keskkonnasäästlikum kui tavapõllumajandus. ...
 • Abiks väiketootjale : komposti valmistamine 

  Maastik, Aleksander (toimetaja); Kriipsalu, Mait (koostaja); Luik, Anne (koostaja); Peetsmann, Elen (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2016)
  Mahepõllumajandus on tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja mille rõhuasetus on kohalikel taastuvatel ressurssidel. Taime- ja loomakasvatuses ja ka nende saaduste töötlemisel tekkivad kõrvalsaadused ...
 • Mahetoidu turundus 

  Ohvril, Tiiu (koostaja); Peetsmann, Elen (koostaja); Mikk, Merit (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2016)
  Mahetoodete tootearenduses ja turunduses on viimaste aastatega toimunud märkimisväärne arenguhüpe. Juurde on tulnud nii mahetöötlejaid kui ka uusi põnevaid mahetooteid ning toodete pakendid on läinud moodsamaks ja ...
 • Mulla mehaaniline koostis. Mullastikukaardid 

  Astover, Alar (koostaja); Leedu, Enn (koostaja); Reintam, Endla (koostaja); Eesti Maaülikool. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (Eesti Loodusfoto, 2017)
  Mis on muld? Mullaks nimetatakse maakoore pindmist kobedat kihti, mida kasutavad ja muudavad aktiivselt taimed ja muud elusorganismid ning nende laguproduktid kogu ülejäänud keskkonna osalusel ja mõjutusel. Muld on ...
 • Taimekasvatuse alased uuringud Eestis 2017 

  Tupits, Ilme (toimetaja); Tamm, Sirje (toimetaja); Tamm, Ülle (toimetaja); Toe, Anu (toimetaja) (Eesti Taimekasvatuse Instituut, 2017)
  Kogumik ilmus teaduskonverentsiks Taimekasvatus 2017. Autoriõigus kuulub Eesti Taimekasvatuse Instituudile ja Eesti Maaülikoolile, varalised õigused kuuluvad materjali tellijale. Materjal valmis Maaeluministeeriumi ning ...
 • Intra–annual height growth of hybrid poplars in Latvia. Results from the year of establishment 

  Šēnhofa, S.; Zeps, M.; Ķēniņa, L.; Neimane, U.; Kāpostiņš, R.; Kārkliņa, A.; Jansons, Ā. (2018)
  Fast growing hybrid poplars (Populus spp.) could be successfully used for bioenergy as well as wood production. Productivity of clones had been studied in Baltic States recently, however, little is known about the impact ...
 • The sublethal effects of neurotoxic insecticides on the basic behaviours of agriculturally important carabid beetles 

  Tooming, Ene (Eesti Maaülikool, 2017)
  Sublethal effects of pesticides on behavioural endpoints are poorly investigated in nontargeted beneficial arthropod predators important as nartural enemies of many agricultural pests. In this ecotoxicological study, ...
 • Effects of natural and anthropogenic pressures and disturbances on the macrophytes of Lake Peipsi 

  Palmik, Kadi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Macrophytes play an important role in aquatic ecosystems. Their temporal and spatial distribution is governed by various natural and anthropogenic pressures and disturbances. The aim of the thesis is to study the effect ...
 • Expression of BMP and Pax Proteins in the Central Nervous System of Human and Rat Embryos at Early Stages of Development 

  Namm, Aimar (Eesti Maaülikool, 2017)
  The roles of BMP and Pax in the embryonic development have been extensively studied in recent years and the formation of the neural tube is usually described as a self-evident process, but formation of nervous system in ...
 • Anaerobic co-digestion of oil refinery wastewater and chicken manure to produce biogas, and kinetic parameters determination in batch reactors 

  Mehryar, E.; Ding, W.M.; Hemmat, A.; Hassan, M.; Bi, J.H.; Huang, H.Y.; Kafashan, J. (2017)
  In order to improve the anaerobic fermentation of oil refinery wastewater (ORWW) via an appropriate nutrients pool for microbial and buffer capacity growth, a study was carried out on related anaerobic co-digestion (AcoD) ...
 • Analysis of Arabidopsis defensin-like genes and ovule development during fertilization and Fusarium infection 

  Spalvins, K.; Blumberga, D. (2017)
  Defensins are small, highly stable antimicrobial peptides. Many defensin-like (DEFL) peptides found in flowering plant Arabidopsis thaliana are believed to have role in either natural immunity or cell-to-cell communication ...
 • Influence of chemical composition on the biochemical methane potential of agro-industrial substrates from Estonia 

  Luna-del Risco, M.A.; Orupõld, Kaja; Diaz-Forero, I.; González-Palacio, M. (2017)
  Batch trials were carried out to evaluate the Biochemical Methane Potential (BMP) of 61 different substrates collected from agricultural farms and industrial sites in Estonia. Tests were performed in 500 mL plasma bottles ...
 • Ühistegevus Eesti põllumajandussektoris 

  Leetsar, Jaan (koostaja); Krusealle, Jüri (koostaja); Laaneväli, Kaie (koostaja); Saaliste, Merle (koostaja); Värnik, Rando (koostaja); Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (Põllumajandusministeerium, 2013)
  Võrreldes teiste majandusharude töötajatega nii mujal maailmas kui ka Eestis on põllumeeste sissetulekud väiksemad (Statistikaameti (SA) andmetel oli Eestis 2011. aastal keskmine brutopalk 839 eurot, põllumajanduses, ...
 • Maaelu arengu aruanne 

  Värnik, Rando; Moor, Argo; Põder, Anne; Prits, Maret; Leetsar, Jaan; Sepp, Veiko; Omel, Raul; Viira, Ants-Hannes (EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Me keegi ei soovi vaid nelja linna koondunud Eestit. Aastapäevad tagasi, kohtumisel Polli aiandusuuringute keskuses, tutvustasid Eesti Maaülikooli teadlased mulle mõtet koostada maaelu arengu aruanne, mis hindaks arenguid ...
 • Klaasimurru kogumine ümbertöötlemiseks ettevõtte Saint-Gobain Glass Estonia SE BU Baltiklaas näitel 

  Ülper, Liis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Jäätmekäitlus koos ümbertöötlemise ja taaskasutamisega kogub ühe enam populaarsust. Paljud ettevõtted on üheks eesmärgiks seadnud tootmise käigus tekkiva keskkonnasaaste vähendamise. Järjest rohkem koguvad erinevad ...
 • Maheveisekasvatuse ettevõtete söödaga varustamine Eestis aastatel 2012- 2015 

  Kallas, Liina (Eesti Maaülikool, 2017)
  Mahepõllumajandusliku tootmise üheks olulisemaks tootmisharuks on maheveisekasvatus, mis jagatakse piima- ja lihaveisekasvatuseks. Kuna mahepõllumajanduslikes veisekasvatusettevõtetes tuleb loomi sööta mahesöödaga ning ...
 • AS Väätsa Agro finantsanalüüs aastatel 2013-2016 

  Siilbek, Kaur (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöö teemaks on AS Väätsa Agro finantsanalüüs aastatel 2013-2016. Bakalaureusetöö on kirjutatud Eesti keeles, võõrkeelne kokkuvõte on inglisekeelne. Töö kirjutamisel kasutati ettevõtte majandusaasta aruandeid ...