Show simple item record

dc.contributor.authorRaimla, Riin
dc.date.accessioned2013-05-28T07:18:53Z
dc.date.available2013-05-28T07:18:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/914
dc.description.abstractUurimistöö eesmärgiks oli analüüsida ja hinnata Jaamamõisa Ilusalong OÜ töökeskkonda, teha järeldusi ning anda soovitusi turvalisema ja ergonoomilisema töökeskkonna loomiseks. Eesmärgist lähtuvalt on bakalaureusetöö tulemused ja ettepanekud töökeskkonna parendamiseks järgmised: 1. Cornelli ülikoolis väljatöötatud meetodil põhineva ankeetküsitlusest selgus, et kõige enam valu või ebamugavustunnet on juuksuritel ala- ja ülaseljas ning kaelas. Valu või ebamugavustunne on tekkinud sundasenditest, kuid töötajate sõnul tuvastatud vaevused töötegemist olulisel määral ei sega. Valu või ebamugavustunde vähendamiseks tuleb teha puhkepause, mille ajal venitada ja võimalikult palju tuleb teha tööd istudes. 2. Küünetehnikul on tööd tehes selg küürus, sest töölaud on liiga madal ja küünetehniku töölaual on töötamiseks vähe ruumi. 3. Külmal aastaajal oli keskmine õhu suhteline niiskus 43 % ja soojal aastaajal 27 %. Optimaalne õhu suhteline niiskus on 40…60 %, mis tähendab, et soojal aastaajal tuleb kasutada abinõusid, et õhu suhtelist niiskust suurendada, sest madalama suhtelise õhuniiskuse korral väheneb inimese immuunsussüsteemi kaitsevõime. 4. Keskmine valgustustihedus külmal aastaajal oli 537 lx ja soojal aastaajal 1051 lx. Juustepesija töökohal ja puhkeruumis oli külmal aastaajal valgustustihedus alla 100 lx ja soojal aastaajal veidi üle 100 lx, mis tähendab, et tuleb paigaldada valgustid juustepesija töökohale ja puhkeruumi. 5. Optimaalne õhu liikumiskiirus on 0,03…0,1 m/s, kuid külmal aastaajal oli 0,00 m/s ja soojal aastaajal 0,01 m/s, mis tähendab, et tuleb töökeskkonnas olemasolevat ventilatsioonisüsteemi kasutama hakata, et tagada optimaalset õhu liikumiskiirust. Ventilatsioonisüsteemiga kaasneva müra vähendamiseks tuleb kaaluda ventilatsiooniagregaadile müraisolatsiooni paigaldamist. 6. Optimaalne temperatuur külmal aastaajal on 20…24 °C ja soojal aastaajal 22…25 °C. Mõõtmistulemuste järgi oli külmal aastaajal keskmine temperatuur 22,8 °C ja soojal aastaajal 24,7 °C, mis tähendab, et temperatuurid olid optimaalsed. Iluteenindajad puutuvad igapäevaselt kokku erinevate kemikaalidega. Enne kemikaalide kasutamist tuleb tagada kemikaalide ohutuskaartide olemasolu ja töötajaid juhendada.est
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is investigate risk factors in Jaamamõisa Ilusalong Ltd working environment in order to improve working environment of the beauty service company. The methods applied in the work are the following: questionnaire, survey, measurement and data processing and risk assessment. In questionnaire Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaires was used to identify body parts which are making ache, pain and discomfort the most. It became evident that the body parts associated with pain and discomfort the most are upper back, lower back and neck. Survey was applied in order to get better insight into operating environment and focus on different details, building materials, working positions and workload, equipment, personal protection aids. The survey revealed that in the nail technician workplace has insufficient space for working. Measurement and data processing included measuring the risk factors and making sure they are in correspondence with the cutoff values pointed out in Estonian laws. The measured risk factors were air temperature, air velocity, relative humidity and lighting. The most significant problem was the low air velocity. Risk assessment included making sure which risk factors occurred and how they influence people, who work there.eng
dc.subjecttöökeskkondEST
dc.subjectiluteenindusEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleTöökeskkonna ergonoomika iluteenindusettevõttesest
dc.title.alternativeErgonomics of working environment in the beauty service companyeng
dc.typeBachelor Thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.